Krakatit – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

Kniha: Krakatit

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): Alby

 

 

Karel Čapek

 • narozen v Malých Svatoňovicích
 • demokrat a humanista; psal pro Národní listy i pro Lidové noviny
 • zemřel mladý, ale napsal mnoho děl
 • psal dramata, povídky, romány, knihy pro děti, cestopisy, sloupek (založil ho)
 • vystudoval gymnázium a poté filosofii (na UK, na Sorboně, na Humboldtově univerzitě) -> Pragmatismus v dílech

Díla:

1. období – do roku 1920

 • Čapek psal drobné povídky a divadelní hry
 • Loupežník, Trapné povídky, Boží  muka, Krakonošova zahrada,…

2. období – 1921-19

 • románové a dramatické utopie (Čapek se zabývá problémem techniky a jejího zneužití člověkem
 • R.U.R, Krakatit, Ze života hmyzu, Věc Makropulos, Továrna na Absolutno,…

3. období – přelom 20. a 30. let

 • je ve znamení prózy psané pro noviny (sloupky, fejetony, drobné prózy)
 • Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Zahradníkův rok, Dášeňka čili Život štěněte, Jak se co dělá, Kritika slov, …

4. období – 30. léta

 • ve znamení noetické trilogie (noetika=teorie poznání); vyvrací zde představu, že je jen jediná, absolutní pravda
 • romány ovlivněny pragmatismem (=nezaujatost, zaměřenost k efektivnosti a užitečnosti řešení problémů) důležité je to co je to co je prospěšné a užitečné
 • Hordubal, Povětroň, Obyčejný život

5. období – konec 30. let

 • období je ovlivněno hrozbou války a diktatury (Čapek se staví na stranu míru a demokracie)
 • Hovory s TGM, Bílá nemoc, Matka, Válka s Mloky, Život a dílo skladatele Foltýna,…

 

Zařazení díla a autora 

 • K. Čapek (1890-1938); konec 1.SV – konec 2.SV (1.pol. 20.st.)
 • Čapek spadá do tzv. demokratického proudu
 • Krakatit je z Čapkova 2. období (Čapek se zabývá problémem techniky a jejího zneužití člověkem;  románové a dramatické utopie);
  • 2.období: R.U.R, Krakatit, Věc Makropulos, Továrna na absolutno,…

Zařazení díla k uměleckému směru

 • antiutopické drama, vědeckofantastické, utopie, pragmatismus (=věcnost; nezaujatost, zaměřenost k efektivnosti a užitečnosti řešení problému)
 • utopie (utopické dílo)= popisuje neurčitý svět (svět vznikl ve fantazii autora)

Zařazení konkrétního díla do kontextu autorovy doby

 • Než začal Čapek psát román Krakatit, studoval materiály týkající se odborných termínů z chemie a fyziky.
 • Čapek zažil 1.SV a byl si vědom dvojznačné role techniky (lidem pomáhala, ale i je zabíjela) → vše se v Krakatitu objevuje.
 • Oslovil ho subjektivismus, relativnost pravdy pragmatismu (dobré je to, co je účelné), evoluce (dobré jsou malé účelné krůčky)

 

Rozbor díla: Krakatit

 • Dílo vzniklo roku 1924
 • Žánr: existenciální próza, utopický a milostný román
 • Forma: román, utopie

 

Téma zvolené knihy

 • Nebezpečí zneužití vědy a techniky vůči lidstvu

 

Idea/myšlenka, poselství díla

 • Zneužití techniky a moci proti lidstvu není správné a je nebezpečné (zneužití krakatitu pro imperialistické, státní či anarchistické zájmy).
 • Člověk je odpovědný za své činy (→ člověk by neměl svými činy ohrozit lidstvo).

 

Kompozice díla (výstavba)

 • děj má minimum odboček a retrospektiv
 • mnoho vysvětlivek na konci knihy
 • chronologická

 

Formální členění

 • Kniha má 54 kapitol

 

Jazykové a básnické prostředky

 • Krakatit- název třaskaviny je odvozen od jména indonéské sopky Krakatau
 • užity latinské, anglické, řecké, francouzské,… názvy (na konci knížky jsou vysvětlivky)

 

Jazyk

 • Jazyk je spisový, ale má velice blízko hovorové mluvě
 • autor užívá vědecké názvy (je to ale ve skutečnosti „hatlapatilka“)
 • vnitřní monology ing. Prokopa
 • er- forma

 

Postavy (charakteristika a motivace)

 • Inženýr Prokop– chemik, vynálezce, génius, romantický snílek, měnil názory, bojuje za svou svobodu, nosatý, muž středního věku
 • Tomeš– prospěchář, bývalý Prokopův spolužák, pokouší se vyrobit krakatit
 • Dědeček– stařec, laskavý, znázorňuje Boha
 • Princezna Wille (něm. der Wille- vůle) – celkem krásná, Prokopova milenka, zpupná, svůdná
 • Anči– lékařova dcera, sestra Tomeše, vesničanka, symbol čistoty, nevinná, mladá
 • Carson– ředitel vojenské továrny, humorný
 • d’Hémon / Daimon (čteno démon) – vědec, fanatik, bohatý

 

Stručný děj

Inženýr Prokop sestrojil nebezpečnou třaskavinu (na princip atomové bomby), ale důsledky jejího působení už nedomyslel. Při vynálezu byl zraněn a v horečce bloudil Prahou (dále i českým venkovem- Týnec). Svému bývalému spolužákovi Tomšovi nevědomky prozradil část složení krakatitu. Setkal se se záhadnou ženou, která mu předala dopis pro Tomše. Na první pohled se do ní zamiluje. Po pár týdnech strávených v Týnci (Tomšův domov), kde ho uzdraví Tomšův otec lékař. Potkává se zde s Anči (dcera lékaře) a má s ní pletky. Vrací se do Prahy, kde ho vyhledá pan Carson ředitel závodu v Balltinu a přemlouvá ho, aby s ním odešel (jsou dva, pouze jeden pravý). Poté odchází do Balltinu (Švýcarsko), kde je nedobrovolně držen a má vydat krakatit k válečným účelům, zde ho hlídá Holz a je zde sluha Paul. Zamiluje se do princezny Wille, která mu pomůže z Balltinu uprchnout a on se ocitá ve společnosti d’Hémona (Deimona), který ho odváží do Itálie (zde je skupina fanatiků) a chce ho přesvědčit k využití krakatitu, ale opět odmítá zneužití svého vynálezu. Prokop chce zjistit jméno záhadné ženy, která mu vydala dopis pro Tomše. Kniha končí výbuchem krakatitu v továrně (ten vybuchne pouze pomocí jistého signálu, který vysíla Deimon), kde právě Tomeš přišel na výrobu krakatitu a střetem Prokopa se symbolickou postavou starce (Boha), který mu promlouvá do duše a tvrdí, že by měl sestrojit vynález užitečný a vhodný pro lidstvo.

 

Srovnání autora s jinými autory téhož stylu

R.U.R. (Karel Čapek )

 • antiutopie, vědecko-fanstastické drama (Krakatit je věd. fan. drama);
 • i zde Čapek varuje před pokrokem vědy a techniky
 • vztah člověka a moderní techniky

George Orwell (1984)

 • sci-fi
 • stejná myšlenka: „spíše evoluce než revoluce“