Pozdě k ránu – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor

 

Kniha: Pozdě k ránu

Autor: Karel Hlaváček

Přidal(a): M. Hladíková

 

 

Karel Hlaváček (1874-1898)

 • Český básník.
 • Nikdy nepracoval, vydělával si příležitostně honoráři a podporovala ho rodina.
 • Byl jedním ze zakladatelů a také prvním předsedou Sokola v Praze-Libni.
 • Až do smrti trpěl finančními problémy.
 • Působil také jako malíř. Do časopisu Moderní revue přidával i své ilustrace.
 • Zemřel v pouhých 23 letech na tuberkulózu.

Další díla:

 • Sokolské sonety, Mstivá kantiléna, Z pozůstalosti, Žalmy

 

Obecně kulturní kontext:

2. pol. 19. st. – dekadence

 • Dekadent = úpadek
 • Původně hanlivé označení básníka, který tvořil nová díla bez tradic
 • Životní pocit literátů 19. a 20. století
 • Autoři znechuceni úpadkem společnosti, nikde neviděli možnost nápravy
 • Individualismus
 • Exotické motivy, perverze, narcisismus (člověk, který miluje sám sebe)
 • Pocit nudy, zmaru, deprese, smrti
 • Bohémský život (utrácení za prostitutky, alkohol, hospody apod.)
 • Satanismus, nevázaný sex, alkohol a tuláctví

Autoři této doby:

 

Rozbor díla: Pozdě k ránu

Literární druh:

 • Lyrika (vyjadřuje pocity, nálady, city, není zde tak důležitý samotný děj)

 

Literární žánr:

 • Melancholické lyriky (výrazné motivy smutku a melancholie)

 

Literární forma:

 • Poezie (psána ve verších a slokách), některé básně jsou psány v próze (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Téma:

 • Zachycení pocitu obdobnému tomu, kdy se autor vrací při svítání od milenky (autor toto prohlašuje v úvodní básni). Touha po něčem novém a lepším. Zachycení nálad a smyslů – zrak (různé barvy), čich (vůně) a sluch (zvuky). Ztvárnění autorových nálad.

 

Motivy:

 • Smutek, lítost, chmurno, tma, mlha, marnost, noc, měsíc, barvy, příroda, hudba.

 

Kompozice:

 • Soubor 23 básní
 • Ich-forma (lyrickým subjektem je sám autor)
 • Chronologický děj

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Nejčastěji sdružený (AABB) či střídavý (ABAB) rým
 • Častý symbolismus
 • Slova přejatá z cizích jazyků
 • Kontrasty
 • Důležitost rytmu, v některých básních výrazné hudební motivy
 • Důraz je kladen na přenášení pocitů a nálad
 • Metafory (přenášení podobnosti na základě vnější podobnosti – zub pily, hlava rodiny)

 

Postavy:

 • Žádné konkrétní postavy se v básnické sbírce neobjevují

 

Časoprostor:

 • Doba téměř před rozedněním (přechod mezi nocí a ránem)
 • Básně se odehrávají zejména v přírodě, na hradu či ve městě
 • Čas ani místo nejsou více specifikovány

 

Děj:

Autor se snaží s ohledem na stanovený cíl přiblížit čtenářům pocit, jaký pociťoval při brzkém ranním odchodu od své milenky. Používá k tomu popisy prostředí, které vnímá všemi svými vjemy. V některých básních se více orientuje na přiblížení psychických stavů (např. v básních Pršelo v noci, Za noci březnové). V jiných básních se soustředí na smysl sluchu a využívá výrazných hudebních prvků (např. báseň Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji). Básník rovněž používá symbolismus a obrazy vzniklé jeho představivostí.