Princ Kaspian – rozbor díla

rozbor-díla

 

 Kniha: Princ Kaspian

 Autor: Clive Staples Lewis

 Přidal(a): Kristýna Hodonská

 

 

Clive Staples Lewis

 • Narozen 29. listopadu 1898 v Belfastu v severním Irsku, umírá 22. listopadu 1963 v Oxfordu.
 • Jeho otec pracoval jako advokát a matka byla dcera kazatele. Clive se však o náboženství příliš nezajímal.
 • V roce 1905 se přestěhovali do hrabství Down. Lidové příběhy, jež mu vyprávěla chůva z hrabství, se staly jednou z předlohou Narnie.
 • Po smrti své matky, roku 1908, jej otec posílal na různé internátní školy.
 • Po začátku první světové války byl Clive odvelen na frontu, ze které se však po roce vrátil, jako invalida, jelikož mu střepiny z granátu zůstaly v hrudníku.
 • Během válku zahynul jeho nejlepší přítel Paddy Moore, se kterým si přísahali, že pokud jeden z nich ve válce zemře, druhý se postará o jeho rodinu. Clive tento slib bral velmi vážně, a přes nesouhlas okolí se ujal Paddyho matky a sestry.
 • Clive získal stipendium na Oxfordu, na nějž nastoupil v roce 1919 a studoval až do roku 1929. Vynikal v předmětech jako filozofie, jazyky, historie a literatura. Získal magisterský titul a po ukončení mu univerzita poskytla ještě stipendium na obor práv a obchodu, jelikož měl po celou dobu nejlepší výsledky.
 • Na Oxfordu se chtěl stát profesorem a vedoucím koleje. To mu však nebylo umožněno a Clive tak získal pozici filozofa na Magdalen College.
 • Ve druhé světové válce Clive pomáhal v jednotce místních dobrovolníků. Během války promlouval o křesťanství k vojáků  RAF a pokračoval rozhovory v rádiu BBC.
 • V roce 1956 vstupuje do tajného sňatku s Joy Davidman, které by jinak hrozilo vyhoštění.

Dílo

 • Lev, čarodějnice a skříň – román vydán v roce 1950. Jednou ze 7 knih letopisů Narnie. V příběhu vystupují čtyři děti, kteří během hry na schovávanou objeví tajnou skrýš, která je přenese do světa Narnie, který se jim zdá být nádherný. Zlá čarodějnice ji však zaklela k věčné zimě a děti proti ní, společně se lvem Aslanem, bojují, aby prolomily kouzlo mocné čarodějky.

 

Irská/britská fantasy literatura, literatura 2. pol. 20. století

 • Ve 20. století se rozvíjelo především sci-fi a žánr fantasy ve 30. letech dosáhl zlatého věku.
 • Knižní trh se rozrůstal a plnil těmi nejpozoruhodnějšími příběhy.
 • Na univerzitě Oxfordu vznikla skupina říkající si The Inklings, ve které se zabývali tématům magie a hrdinství. Původně se jednalo o studentský klub a působili v něm autoři jako C. S. Lewis nebo J. R. Tolkien.
 • Klub neměl žádná pravidla a přidat se k němu mohl kdokoliv se zájmem vyslechnout si příběhy ze vzdáleného světa.
 • Spolek fungoval až do 60. let a stal se tak nedílnou součástí fantasy historie
 • Ani britskou literaturu však neminuly události způsobené dvěma světovými válkami.
 • Objevily se zde zážitky ze zákopové války a v souvislosti s tím i další prožité prožitky.

Spisovatelé

 • J. R. R. Tolkien – dlouholetý dobrý přítel C. S. Lewise. Měli spolu uzavřenou dohodu, že Tolkien bude psát příběhy o dávné zemi a Lewis o vzdálené. V jejich dílech můžeme nalézt propojenost mezi těmito dvěma autory. Mezi nejznámější díla řadíme Pána prstenů nebo Hobit.
 • J. K. Rowlingpředstavitelka fantasy žánru. Studovala na univerzitě v Exeteru, na nátlak rodičů, francouzštinu a filologii, což později označila za životní chybu. Proslavila ji sága o malém chlapci se zvláštními schopnostmi, který vyrůstal u svých příbuzných. Známější pod názvem Harry Potter. Příběh se zrodil ve vlaku, při jízdě z Manchesteru do Londýna.

 

Rozbor díla: Princ Kaspian

 • Literární druh: próza
 • Literární žánr: fantasy, pohádka
 • Jedná se o druhý díl ze série Letopisy Narnie
 • Dílo bylo vydáno v roce 1952 a do češtiny přeloženo až v roce 1992.
 • Děj se odehrává v Narnii o stovky let později, oproti prvnímu dílu „Lev, čarodějnice a skříň.“
 • Najdeme zde propojení mezi „normálním“ a fantasy světem.

 

Téma a motiv

 • Autor zde vyobrazuje druhý smrtelný hřích – chtíč v kontrastu s vírou.
 • Hlavním motivem je zde nastolení pravého náboženství.

 

Kompoziční výstavba

 • Chronologická s prvky retrospektivy, kdy stará chůva a učitel vypráví mladému Kaspianovi o historii Narnie.

 

Hlavní postavy

 • Petr – nejstarší ze čtyř sourozenců. V Narnii byl jmenovaný králem. Je tvrdohlavý a velmi odvážný. Bojuje za pravdu a hrdost. Do Narnie se v závěru již nemůže vrátit, protože je dospělý a musí se naučit žít ve vlastním světě.
 • Zuzka – ze svých sourozenců je nejvíce dospělá. Její mateřská role není však vždy brána pozitivně, často se jí dostane výtky, aby se nepovyšovala nad ostatními. Stejně jako Petr, ani ona se po uplynulých událostech nemůže do Narnie, kvůli svému věku, vrátit.
 • Lucie – nejmladší ze sourozenců. Narozdíl od nich Lucinka má nejsilnější víru a díky tomu dokáže vidět Aslana v myšlenkách. Má silný morální kompas, který jí pomáhá na své cestě.
 • Edmund – od svého příběhu prošel značnou proměnou. Tolik se nezabývá malichernostmi a přestal i žárlit. Je jediný, kdo bere Lucku vážně a plně jí důvěřuje.
 • Aslan – je si vědom své moci ovládat, kam se ubírá osud světa, přesto nechává proudit svobodnou mysl lidu. Stvořitel Narnie, syn císaře za oceánem. Pyšní se majestátní, dlouhou hřívou zářící jako Slunce. Pod jeho vládou se vždy vše zdaří. Kladný hrdina.
 • Miráz – strýc Kaspiana, který vládne Narnii. Potlačuje svobodu svého lidu a má pouze svůj vlastní přípustný názor.
 • Kaspian – hlavní postava celého příběhu. Je vyhnán svým strýcem. Velmi se podobá Petrovi, je stejně odvážný a rytířský.

 

Děj

Děj začíná na nádraží, kde se setkáváme se čtyřmi dětmi čekajícími na vlak domů z uplynulých prázdnin. Rekapitulují si události, které se staly v Narnii, kde je Aslan korunoval panovníky. V Narnii ale od jejich návratu uteklo stovky let a právě v ní vládl Miráz. Staral se o svého synovce Kaspiana, jemuž najmul chůva. Ta mu vyprávěla o staré Narnii, o tančících stromech a mluvících zvířatech. Když se o tom Miráz dozvěděl, nechal chůvu propustit a najal Kaspianovi učitele. Ten se, při předmětu historie, nechal přemluvit, aby mu dovyprávěl legendu o staré Narnii. Učitel původně odmítal, ale později svolil a přiznal se i k tomu, že je poloviční trpaslík. Přiznal mu, že jeho otec zemřel pod zlou rukou Miráze. Ten mu také poradil, aby z království uprchl a Kaspian poslechl. Poté, co spadl z koně jej objevili dva jezevci a začali se hádat, co s ním provedou. Kaspian zjišťuje, že je ve staré Narnii, o které mu vyprávěla chůva. Jezevci po celé zemi rozhlásí, že se vrátil právoplatný král Narnie. Miráz, který tuto informaci zjistí nechá po Kaspianovi pátrat. Ten mezitím vymyslel plán na svržení Miráze, ale neúspěšně. Byli zahnáni na ústup a v nouzi zatroubili na Zuzanin roh, který se využívá pouze v případě nejvyšší nouze. Tím se do děje zapojili i čtyři sourozenci, kteří se najednou objevili v Narnii. Když se dostanou k moři, uvidí, jak obyvatelé chtějí zabít trpaslíka. Lucie svým lukem zastřelí je. Trpaslík jim poděkuje a vypráví jim uplynulé události. Následující den se vydávají Kaspianovi na pomoc. Setkávají se s Aslanem a společně zabíjí čarodějnici a vlkodlaka snažící se oživit Jadis. Petr s Kaspianem vymýšlí plán a Petr vyzývá Miráze na souboj. Ten velmi neochotně přijímá a následně je v boji zabit. Vypuká válka, ve které Aslan přivede obyvatelstvo staré Narnie a Mirázovi muži se dávají na ústup a vzdávají se. Kaspian byl prohlášen za krále Narnie a obyvatelé se rozdělili na dvě skupiny. Jedna si jeho vládu nedokázala představit a byli tak posláni na malý ostrov na Zemi. Ti druzí zůstali v Narnii.

 

Inspirace dílem

 • Zfilmování se dočkalo v roce 2008.