Malý princ – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Malý princ

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Přidal(a): Shirker

 

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

 • *29. 6. 1900  – † asi 31. 7. 1944
 • Byl to Francouzský spisovatel, publicista, letec, narodil se v Lyonu v zámožné šlechtické rodině.
 • Od dětství projevoval literární a výtvarné nadání a zájem o letectví, pracoval u různých leteckých společností jako poštovní letec. Posléze se stal vojenským letcem, nakonec patrně sestřelen německým letadlem.
 • Tématicky čerpal z oblasti letectví, které se stalo jeho vášní, jeho díla byly prodchnuta hlubokým humanismem – myšlenkový směr, který zdůrazňuje univerzální lidství, solidaritu všech lidí.

 

Další díla:

  • Malý princ je vrcholem jeho tvorby a je to dílo z jeho tvorby zcela výjimečné tím, že je se jedná o filozofickou pohádku psanou pro dospělé.
  • povídka: Letec
  • romány: Jižní pošta, Noční let, Země lidí

 

Literárně historický kontext

 • Francie, 1. pol. 20.století.

 

Umělecký směr:

 • Přelom 19.století a první polovina 20. stol. jsou velmi bohaté na styly, proudy, skupiny a přesto jsou autoři, které nelze nikam zařadit. Začala vznikat tzv. experimentální próza – (avantgardní směr jehož principem bylo zobrazovat skutečnost zevnitř, prostřednictvím citových vztahů). Autoři se přiklonili k vnitřnímu času tak, jak jej prožívá hrdina v proudu jeho vědomí.

 

Dadaismus (poezie)

 • Využívá náhodnost věcí a vztahů, jde o umění zbavené logiky i sociálního obsahu (kupříkladu tvořili báseň tak, že tahali slova z pytlíků a dávali je za sebou a vznikla z toho báseň)
 • Tristan Tzara (zakladatel dadaismu) – Paměť člověka, Zem na zemi (poezie)
 • Dadaismus přechází v Surrealismus (poezie) – je specifická česká záležitost, která se poté rozšiřuje dál do Evropy, jeden ze zakladatelů skupiny devět sil je Seifert, vzniká i skupina 42. Surrealismus vytváří novou skutečnost, nadskutečnost, kde se prolíná objektivní skutečnost a sen, realita a fantasie. Vyloučení rozumové stránky.
 • Filozofie evropská: André Breton – román Nadja, naučná literatura: Manifesty surrealismu
 • U nás: devět sil: Jaroslav Seifert, plus generace okolo něj – poezie: Maminka
 • Dále stojí za zmínku ztracená generace (autoři kteří prožili první světovou válku, někteří i druhou, jde o záležitost prózy) Exupéry do ní sice nepatří, ale první sv. války se účastnil. Spisovatelé se vracejí z války psychicky zmrzačení, nedokážou se zařadit zpět do společnosti, jsou ztracení pro běžný občanský i rodinný život, jsou duševně narušeni. Patří tam američtí autoři, kupříkladu:
 • Ernest Hemnigway – Stařec a moře
 • Francis Scot Fidzgerald – Podivuhodný případ Benjamina Buttona

 

Rozbor díla: Malý princ

 • PSÁNO PRÓZOU
 • Literární druh: EPIKAzahrnuje všechna vyprávění založená na příběhu, např. román, novela, povídka, epos, pohádka, ale také epická poezie nebo anekdota a další.
 • Literární žánr: FILOZOFICKÁ POHÁDKA – pro pohádku by měl platit jeden nepsaný zákon → dobro by mělo vždy zvítězit nad zlem, slabší by měl porazit silnějšího.
 • Literární směr: MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

 

Doba děje:

 • Není určena, ale pravděpodobně 20. století. Lze vydedukovat podle určitých indícií, popisovaných reálií, třeba letadlo, že se nejedná o starobylý větroň, ani o novodobou stíhačku…

 

Místo děje:

 • Odehrává se na poušti.

 

Celé dílo:

 • Malý princ v knize cestuje ze své malé planetky B 612. která není větší než dům na další planetky až po planetu Zemi, ze které se nakonec vrací domů.

 

Téma: 

Celkové téma:

 • Zamyšlení se nad podstatou a smyslem lidského života, který varuje abychom nesklouzávali k tolik oblíbené jednoduchosti založené jen na chamtivosti, ale poslouchali své srdce.
 • Svět viděn očima dítěte! (dítě není ani chamtivé, ani závistivé apod).

 

Hlavní ústřední téma:

 • střed dětského světa s dospělým, tajemství čistého srdce, dobra a lásky.

 

Vedlejší drobnější téma:

 • Autor vypráví o nepochopení ze strany dospělých, o jejich neinteligenci, a o tom jak to mají děti s dospělými těžké. Alkoholismus, nadutost atp, prostě lidské vlastnosti! Kupříkladu pýcha a nadutost – Růže, je pyšná a nadutá.

 

Motivy nejdrobnější:

 • Dětství, přátelství, lidská hloupost, pečování, starost.

 

Určete kompozici výňatku/díla

 • Chronologická kompozice: příběh je psán v časové posloupnosti, uprostřed (při cestování po planetkách) (vzpomíná)
 • Retrospektivní kompozice: nejdříve se uvádí současnost, pak se vzpomíná na minulost.
 • Rámcová kompozice: v příběhu hlavním, jsou začleněny ostatní, na začátku a na konci (na poušti)

 

Charakterizujte vypravěče/lyrický subjekt

 • Pojem „vypravěč“ používáme pouze u epických děl. Pojem „lyrický subjekt“ používáme u lyrických děl.  Vypravěč – sám autor.
 • Ich forma – (příběh je vypravován v 1. osobě a vypravěč je součástí příběhu), na začátku když vypráví o svém dětství a na konci když vzpomíná. os. (vždycky mě bavili letadla, spadl jsem s letadlem do pouště).
 • Er forma – (příběh je vypravován ve 3. osobě a vypravěč je vně příběhu) – vyprávění o Malém princi. os. (malý princ opustil planetu).

 

Hlavní postavy: (vyvíjí se)

 • Malý princ: malé postavy, světlé vlasy, zvědavý, neodpovídá na otázky, vždy trvá na zodpovězení své otázky, starostlivý, usměvavý, nezkažený, citlivý, křehký, milující, upřímný, rozumný, má rád svoji květinu. Postava Malého prince se nevyvíjí, zůstává stále stejný s naivně dětinsko-filozofickým pohledem na svět.
 • Autor vypravěč pilot: dospělý letec, je praktický, technický, ale upřímný a hodný, ochotný pomoct.
 • Postava Pilota se vyvíjí – na začátku příběhu byl praktický a technický, díval se na svět pouze očima dospělého, ale na konci příběhu se mu otevřou oči a zjistí, že se na svět dá dívat i jinak.

V příběhu jsou ještě další epizodické postavy, symbolizující lidské vlastnosti, které se nevyvíjí.

 • Růže: povrchní, pyšná, domýšlivá, marnivá, Baobaby: velké stromy, musí se denně vytrhávat)
 • 1. Král: panovačný, 2. Domýšlivec: samolibý, slyší jenom chválu, 3. Pijan: nešťastný, osamělý, 4. Byznysmen: zaneprázdněný, 5. Lampář: pracovitý, věrný příkazu, 6. Zeměpisec: sobecký, myslí si, že je nejdůležitější.
 • Had: vyjadřuje se v hádankách, Liška: přátelství, chytrá, potřebuje přítele, Výhybkář: postižen spěchem a hektickým způsobem života, Obchodník: prodává pilulky na žízeň)

 

Typy promluv, vyprávěcí způsoby, druhy rytmu a rýmu

 • Přímá řeč: „Já nejsem tráva,“ tiše odpověděla květina.
 • Nepřímá řeč: Když princ opouští planetky – Dospělí jsou rozhodně moc a moc zvláštní, říkal si v duchu cestou.
 • Dialog: Malý princ: „Co je to za věc?“, pilot: „To není věc. To létá. Je to letadlo. Je to moje letadlo“
 • Monolog: vnitřní úvahy vypravěče (pilota): Tak jsem se dověděl důležitou věc, že malý princ pochází z jiné planety, a že ta planeta je sotva větší než dům. Mám vážné důvody se domnívat, že planeta, odkud přišel malý princ, je planetka B612…
 • Verše a rýmy se v díle neobjevují.

 

Charakterizujte jazykové prostředky ve výňatku a jejich funkci

 • Dílo je psáno spisovným srozumitelným jazykem pro děti.

 

Vyhledejte a pojmenujte příp. prostředky působivosti (tropy a figury)

 • Epiteton: chvějící se slunce.
 • Hyperbola: nekonečná poušť, rychlík otřásl domem výhybkáře.
 • Metafora: stará opuštěná skořápka (princovo tělo), kroužek v barvě měsíce (had).
 • Oxymoron: jste krásné, ale prázdné.
 • Personifikace: hvězdy se tiše smějí, studna zpívá, vítr dlouho spal, květina zakašlala.
 • Přirovnání: klesl pomalu, jako padá strom, byla srdci tak milá, jako nějaký dárek.
 • Symbol: Liška – chytrá, růže – krásná, pyšná, had – smrt, voda – dar.
 • Zvukomalba: zanechávaje za sebou lehký kovový šelest.