Proti všem – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Proti všem

Autor: Alois Jirásek

Přidal(a): David Hampl

 

 

Alois Jirásek

 • Narodil se 23. srpna 1851 v Hronově, zemřel 12. března 1930 v Praze.
 • Prozaik a dramatik, nejvýznamnější představitel českého historického realismu.
 • Po absolvování gymnázia v Hradci Králové vystudoval historii na filozofické fakultě v Praze a mnoho let působil jako učitel dějepisu a českého jazyka v Litomyšli a později i v Praze.
 • Historie byla jeho celoživotním koníčkem i vášní, ve svých knihách zachytil české dějiny od nejstarších dob až do své současnosti. On sám spatřoval vrchol českých dějin v husitském období.
 • Blízko měl k politice, prosazoval samostatnost Československa a v roce 1920 byl zvolen do Senátu.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že v mnoha jeho knihách je jakýmsi tvůrcem historického dění lid, byly následně v padesátých letech dvacátého století některé jeho texty upravovány pro potřeby politických kampaní.

Díla

 • Staré pověsti české – soubor dvaceti sedmi pověstí z dávných dob, kdy se začaly utvářet české dějiny.
 • Temno – známý román o době pobělohorské, ve kterém Jirásek sleduje osudy nekatolíků, kteří musejí utíkat za hranice.
 • Psohlavci – román o vzpouře Chodů proti šlechtici Maxmiliánu Lammingerovi, zvanému Lomikar.
 • L. Věk – románová pentalogie, která popisuje počátky národního obrození.

 

Literárně-historický kontext:

Kritický realismus

 • Umělecký směr, který dominoval literatuře druhé poloviny 19. století. Je typický svou snahou o pravdivé, objektivní zobrazení skutečnosti. V českém prostředí se podle tématiky kritický realismus dělí na venkovský, historický a městský.
 • Nejvýznamnějšími představiteli historického realismu byli kromě Jiráska:
  • Zikmund Winter – prozaik, který je považován za zakladatele české literatury faktu. V porovnání s Jiráskem se snaží čtenáři informace podat srozumitelnou cestou, historická doba je jen pozadím příběhu. K jeho známým dílům patří Mistr Kampanus či Rakovnické obrázky.
  • Václav Beneš Třebízský – prozaik a katolický kněz, v jeho knihách je patrné silné vlastenecké cítění. K nejznámějším dílům patří Povídky karlštejnského havrana či Bludné duše.

 

Rozbor díla: Proti všem

Historický román, ve kterém se Jirásek pokusil o zachycení rozmachu a vrcholu doby husitské okolo roku 1420. V knize je monumentálním způsobem zachycena bitva na Vítkově. Název knihy má být vyjádřením toho, že husité bojovali proti všem svým odpůrcům.

Román Proti všem je součástí třídílné románové série Aloise Jiráska, ve které se snažil o popsání celého husitského hnutí. Předchází mu román Mezi proudy, který se soustředí na vznik husitského hnutí, a po něm následuje román Bratrstvo popisující závěr husitského hnutí, například osudy bratříků.

 

Postavy

 • Zdena – dcera Ctibora z Hvozdna, líbí se jí husitské myšlenky o rovnosti všech lidí, odchází do nově postaveného města Tábora, kde se ve špitále stará o raněné. Zamiluje se do mladého kněze Bydlínského a později se stává jeho manželkou.
 • Kněz Bydlínský – mladý kněz, který se zamiluje do Zdeny. Nedlouho po sňatku ho ale i se Zdenou upálí zfanatizovaný dav adamitů.
 • Ctibor z Hvozdna – zeman vesnice Hvozdno, otec Zdeny, který se jí pro její víru zřekne. Je raněn v bitvě a Zdena se o něj poté stará.
 • Ondřej – přítel Ctibora z Hvozdna, účastní se bitvy na Vítkově, zamiluje se do Marty.
 • Marta – původně katolická novicka, která ale časem přestoupí na husitskou víru a stane se Janou.
 • Oldřich z Rožmberka – šlechtic, katolík, spojenec Zikmunda proti husitům, neúspěšně se snaží o dobytí Tábora.

 

Děj

Kniha má velmi rozmanitý a bohatý děj, ve kterém se na pozadí historických událostí prolínají osudy několika hlavních postav. Zatímco historické události jsou popisovány velmi věrohodně a barvitě, postavy, které v díle vystupují, jsou, jak je pro Jiráska často charakteristické, bohužel poněkud černobílé a psychologicky ploché. Husité a potažmo všichni Češi jsou dobří, Němci a všichni, kteří jim pomáhají, záporní. Děj je rozdělen do tří částí, každá část zachycuje jednu významnou historickou událost. V první části nazvané Skonání věku je zachyceno budování města Tábor a jeho následné osidlování. Druhá část nese jméno Kriciata a zachycuje křížovou výpravu císaře Zikmunda do Čech. Vrcholem této části a potažmo celého románu je popis bitvy na Vítkově, ve které Zikmund prohrál. Poslední část Boží nástup zachycuje vytvoření husitské sekty adamitů. Zajímavou součástí děje knihy jsou i ukázky husitských písní.