Raport – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Raport

Autor: Fráňa Šrámek

Přidal(a): buzumbura

 

 

Analýza uměleckého textu

Téma a motiv:

  • Tématem je smrt vojáka a koně na bojišti. Motivem je voják, kůň, bitva, smrt a nesmyslnost válek.

 

Časoprostor:

  • Pravděpodobně jde o 1.sv.válku. Místo ani čas není nikde zmíněn.

 

Kompoziční výstavba:

  • Kompozice je chronologická, báseň se skládá ze 7 slok, přičemž můžeme první sloku považovat za úvod a poslední za závěr příběhu. Objevuje se zde gradace a to v naléhavosti vojákova hlášení.

 

Literární druh a žánr:

  • Jedná se o lyrickou báseň

 

Vypravěč/lyrický subjekt:

Subjektem je zde voják, který je zároveň vypravěčem.

 

Postava:

  • Voják – líčí velmi emotivně svá utrpení ve válce a nesouhlas s používáním koní, jako nevinného zvířete pro boj.
  • Kůň – v této básni přejímá úlohu lidí a nedobrovolně bojuje

 

Vyprávěcí výstavba:

  • Jde o báseň ze sbírky Modrý a rudý, sbírka obsahuje 18 básní. Tato báseň má 7 slok.

 

Typy promluv:

  • Vojákovy myšlenky, úvahy, monolog – dává raport.

 

Veršová výstavba:

  • Text je členěn do 7 slok po 7 verších. Typ rýmu – přerývaný, obkročný.

 

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

Je napsána spisovným jazykem, objevují se zde archaismy(kdos, chtí, dobytče), objevuje se zde nářečí – meldovat, tož.

 

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku:

  • Najdeme zde metaforu –  nohy z olova. Dále citově zabarvená slova – sluníčko. Objevují se zde tyto figury – personifikace – oči křičely, epizeuxis – neví, neví, anafora – proč, proč

 

Literárně-historický kontext:

Báseň je ze sbírky Modrý a rudý – zaměřeno proti válce, z roku 1906, sbírka má 18 básní.

 

Kontext autorovy tvorby …

Fráňa Šrámek – básník, prozaik, dramatik, buřič. Jeho tvorba se dá rozdělit na tři témata a to: příroda, odpor k válce, milostné vztahy mladých lidí. Napsal básnické sbírky – Modrý a rudý, Splav. Romány – Stříbrný vítr, Past. Divadelní hry – Měsíc nad řekou, Léto. Zfilmované byly divadelní hry – Měsíc nad řekou a Stříbrný vítr.

Další podobné materiály na webu: