Raport – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Raport

Autor: Fráňa Šrámek

Přidal(a): buzumbura

 

 

Fráňa Šrámek

 • Básník, prozaik, dramatik, buřič.
 • Jeho tvorba se dá rozdělit na tři témata a to: příroda, odpor k válce, milostné vztahy mladých lidí.
 • Napsal básnické sbírky – Modrý a rudý, Splav. Romány – Stříbrný vítr, Past.
 • Divadelní hry – Měsíc nad řekou, Léto.
 • Zfilmované byly divadelní hry – Měsíc nad řekou a Stříbrný vítr.

 

Rozbor díla: Raport

 • Báseň je ze sbírky Modrý a rudý – zaměřeno proti válce (antimilitaristická sbírka)
 • Vydáno: roku 1906 (rozšířeno 1911)

 

Literární druh a žánr:

 • Jedná se o lyrickou báseň

 

 Téma a motiv:

 • Tématem je smrt vojáka a koně na bojišti. Motivem je voják, kůň, bitva, smrt a nesmyslnost válek.

 

Kompoziční výstavba:

 • Kompozice je chronologická, báseň se skládá ze 7 slok, přičemž můžeme první sloku považovat za úvod a poslední za závěr příběhu. Objevuje se zde gradace a to v naléhavosti vojákova hlášení.

 

Vypravěč/lyrický subjekt:

 • Subjektem je zde voják, který je zároveň vypravěčem.

 

Časoprostor:

 • Místo ani čas není nikde zmíněn, může se však jednat o boje za Rakousko-Uhersko na jižní frontě.

 

Postava:

 • Voják – líčí velmi emotivně svá utrpení ve válce a nesouhlas s používáním koní, jako nevinného zvířete pro boj.
 • Kůň – v této básni přejímá úlohu lidí a nedobrovolně bojuje

 

Vyprávěcí výstavba:

 • Jde o báseň ze sbírky Modrý a rudý, sbírka obsahuje 18 básní. Tato báseň má 7 slok.

 

Typy promluv:

 • Vojákovy myšlenky, úvahy, monolog – dává raport.

 

Veršová výstavba:

 • Text je členěn do 7 slok po 7 verších.
 • Typ rýmu – přerývaný, obkročný (ABCBDDB).

 

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

 • Je napsána spisovným jazykem, objevují se zde archaismy(kdos, chtí, dobytče), objevuje se zde nářečí – meldovat, tož.

 

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku:

 • Najdeme zde metaforu –  nohy z olova. Dále citově zabarvená slova – sluníčko. Objevují se zde tyto figury – personifikace – oči křičely, epizeuxis – neví, neví, anafora – proč, proč
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.