Modrý a rudý – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Modrý a rudý

Autor: Fráňa Šrámek

Přidal(a): Kateřina

 

Fráňa Šrámek (1877-1952)

 • Příslušníkem anarchistické generace, básník, prozaik a dramatik
 • Syn berního úředníka, dětství prožil ve svém rodném městě (Sobotka), kam se vracel osobně i ve svých dílech.
 • Nastoupil jako jednoroční dobrovolník vojenskou službu, která mu však byla prodloužena o rok za anarchistické postoje.
 • Po ukončení vojenské služby nastoupil na studia práv, která však nedokončil a věnoval se publicistice a literatuře. Přispíval do různých periodik.
 • Aktivně působil v anarchistickém hnutí, krátce vězněn za účast na studentských protimonarchistických akcích.
 • Za 1. světové války bojoval na ruské frontě, poté v Itálii a v Rumunsku (Listy z fronty vydané po jeho smrti v roce 1956).
 • Po krátké spolupráci s S. K. Neumannem se Fráňa Šrámek sblížil s okruhem lidí kolem Karla Čapka.
 • Za okupace se zcela uzavřel ve svém pražském bytě. Po válce žil samotářsky v Praze s výjimkou pravidelných návštěv rodného kraje.

Další díla:

 • Poezie:
  • Splav (1916) – lyrická sbírka, hlavním tématem je smyslové opojení, citový vztah k přírodě a ženě
  • Rány a růže (1945) – sbírka básní, která je odezvou období okupace a osvobození
 • Próza:
  • Stříbrný vítr (1910) – impresionistický román o citovém dospívání studenta Jana Ratkina, se všemi jeho touhami, vzpourami, sny a deziluzemi, s vírou v sílu „stříbrného větru“, v sílu věčně se obnovujícího mládí
  • Tělo (1919) – román o smyslovém okouzlení mladé ženy
   Žasnoucí voják (1924) – válečné a protiválečné svědectví opírající se o vlastní zkušenost
   Prvních jedenadvacet (1928) – soubor tvoří zčásti paralelu k anarchistické poezii
 • Drama:
  • Léto (1915) – lyrická hra založena na kontrastu mladé přirozené lásky a citově vyčerpaného flirtu intelektuální dvojice
  • Plačící satyr (1923) – uzavírá volnou trilogii o mládí a stáří
   Hagenbek (1920) – politická satira o rozpadajícím se Rakousko-Uhersku

 

Literárně-historický kontext

1. polovina 20. století

 • Začátek 20. stol. – České země součástí Rakouska-Uherska, František Josef I
 • 1914-1918 I. světová válka, Německo, R-U, Itálie x Francie, Anglie, Rusko
 • 1917 – Velká říjnová socialistická revoluce v Rusku – nástup bolševiků, Lenin
 • 1918 28.10. – vznik Československa, T.G. Masaryk
 • 1918 – 1939 Československo = demokratická republika / tzv. první republika (strany-agrární, ČSSD, …1921 i KSČ)
 • 1929 – Světová hospodářská krize – vznik fašismu / Itálie, Německo….
 • 1933 – nástup Hitlera k moci v Německu
 • 1938 – září Mnichovská dohoda – N, It, Fr., A
 • 1938 – Československá tzv. 2. republika = ztráta Sudet
 • 1939 15.března Protektorát Čechy a Morava, hl. moc říšský protektor, malou moc prezident
 • Beneš do exilu do Londýna, místo něj Emil Hácha
 • 1939 1.9. začátek 2. sv. Války
 • 1945 – 5.-9. května Pražské povstání, 8.5. kapitulace N, konec 2.sv.války v Evropě,
 • 2.9. konec ve světě – kapitulace Japonska
 • 1948 – 25. února komunistický převrat, k moci komunisté – Klement Gottvald. Teror, popravy / Milada Horáková

 

VÁLKA V ČESKÉ LITERATUŘE A LEGIONÁŘI

1. proud 

 • Válka jako nesmyslné vraždění a odlidštění.
 • Autoři směřují až k psychologické analýze jedince v nenormálních situacích válečných hrůz.
 • Jan Weiss
  • Padl do zajetí a prožil dlouhou dobu v zajateckých táborech, naposledy na Sibiři. Zde vstoupil do čs. legií.
  • Barák smrti (1927) – zachycuje ve fantazijně halucinačním stavu hrůzu člověka v zajateckém táboře zamořeném tyfovou nákazou.
  • Zrcadlo, které se opožďuje (1927) – imaginativní příběhy povídek vycházející z autorových zkušeností z Ruska
 • Jaroslav Hašek (1883 – 1923)
  • dobrovolně narukoval k 91. pluku a s ním odešel na haličskou frontu. Na frontě přeběhl na ruskou stranu a skončil jako voják v ČS legiích v Rusku. Posléze přestoupil k bolševikům.
  • Trampoty pana Tenkráta (soubory povídek)
  • Můj obchod se psy a jiné humoresky
  • Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky – první podoba budoucího slavného Švejka (pravzor)
  • Dobrý voják Švejk v zajetí – jakási druhá verze, vznikla v době Haškova působení v ruských legiích.

2.proud 

 • Legionáři – hledali a nalézali smysl války v cestě za národním osvobozením. Byli k tomu podníceni i oficiálním pojetím národního odboje jako akce především zahraniční emigrace (Masaryk) a účastí legií na válečné frontě. Do kategorie legionářské literatury řadíme autory, kteří o legiích psali, popřípadě v legiích sami působili.
 • Rudolf MedekAnabáze, Plukovník Švec
 • Josef Kopta (1894–1962) Třetí rota
 • František Langer (1888–1965)Železný vlk (povídková kniha), Jízdní hlídka (drama)
 • Jaroslav KratochvílCesta revoluce, Prameny

Ostatní autoři té doby

 • Karel Čapek (1890-1938) – R.U.R., Ze života hmyzu, Válka s Mloky, Povídky z druhé kapsy

 

Rozbor díla: Modrý a rudý (1906)

 • Lit. druh – lyrická sbírka básní – nemá děj, zachycuje pocity, úvahy, dojmy a myšlení autora
 • Lit. žánr – sbírka antimilitaristických (= protiválečných) básní; písní
 • Lit. forma – poezie – psána ve verších, má rytmus a melodii
 • Postavení vypravěče – ich-forma (v 1. osobě), básnický subjekt
 • Lit. postup – poezie nemá
 • Téma – život vojáka v rakouské armádě
 • Motivy – vojna, vzdor, rebelie, smrt, modrá barva rakouské uniformy, červená barvou socialismu
 • Hlavní myšlenka – vzpoura proti válce, odmítá bojovat proti tem, kteří mu neublížili

 

Jazyk – styl jazyka

 •  spisovný hovorový, obecná čeština, vojenský slang, vulgarismy

 

Charakteristika postav:

 • Voják – vypravěč, antimilitarista, emotivní

 

Časoprostor

 • čas a místo není určeno

 

Obsah:

Obsahuje 18 básní:

 • Píšou mi psaní – o narukování
 • Poslušně prosím, šavličko – voják promlouvá ke své šavli, která připravuje o životy
 • Zas mě držíš kolem krku – obrazem erotickým – mluvčí je vojně-milence nevěrný
 • Rukování – ukazuje násilnou proměnu muže ve vojáka
 • Máme to teď v regimentech – voják si stěžuje mrakům nad hlavou, že musel opustit svou milou
 • Tři vojáky, tři bodáky – voják shrnuje své pocity cestou do do vězení
 • V garnizonním vězení
 • Přišel mne pan lajtmant navštívit – voják popisuje situaci, kdy k jeho pryčně přišel lajtnant
 • Nesl jsem si kufříček – matka vyprovází syna do války
 • Celičký jsi, hochu, můj  – promluva personifikované války k vojákovi
 • Šest já synů porodilamonolog matky, která válka odvádí její syny
 • Sotva se držím na nohou – báseň o olověném vojáčkovi
 • My to vždycky vyhrávali – vojenská píseň
 • Přiletěli adjutanti – mladá generace odmítající vojnu a válku, rozmluva bubeníka a jiných postav o tom, že rebelii je třeba potrestat
 • Vštěp si každý do palice – voják stojí proti obrazu důstojníka
 • 1866 – vzpomínka na padlé, kteří by chtěli vstát a vrátit se domů
 • Raport – výčitka umírajícího vojenského koně
 • Že mám dobrý žaludek – ironický obraz vzorných vojáků, jejichž odhodlání „prát se“ může být i výhrůžkou státní moci