Rozmarné léto – rozbor díla k maturitě (8)

rozbor-díla

 

  Kniha: Rozmarné léto

  Autor: Vladislav Vančura

  Přidal(a): Nativ

 

 

Vladislav Vančura

 • český spisovatel, dramatik, filmový režisér
 • původním povoláním byl lékař
 • dětství prožil na venkově – láska k přírodě a koním
 • studoval práva, poté medicínu
 • otec se dlouho nemohl nikde uplatnit, často se stěhovali
 • členem a zároveň prvním předsedou Devětsilu (svaz moderní kultury), přívrženec poetismu, členem Levé fronty, publikoval v mnoha časopisech – Červen, Kmen, byl členem KSČ, ale jeho dílo není komunistickou agitací
 • působil jako divadelní kritik v deníku „Československá samostatnost“
 • knihu napsal v roce 1926 na začátku své tvorby
 • patří k drobnější próze, kterou Vančura napsal
 • přinesl do prózy poetismus (asociace, hravost, vychází z kubofuturismu,
  Spolek devět sil – Seifert, Teige, Vančura)
 • archaismus, touha ukázat lidskou přirozenost, čerpal i z hovorové řeči
 • Roku 1942 byl popraven

 

Další díla

 • Pole orná a válnečná, Markéta Lazarová, Kubula a Kuba Kubikula

 

Dobový kontext

 • Česká literatura  1. poloviny 20. Století

 

Literární kontext

 • Poetismus
 • Meziválečné období
 • Období před druhou světovou válkou

 

Další autoři

 

Rozbor díla: Rozmarné léto

Literární druh

 

Literární žánr

 • Humoristická novela

 

Titul

 • Název díla souvisí s tématem
 • Příběh se odehrává v létě, rozmanité počasí i mezilidské vztahy

 

Téma

 • Příběh se odehrává v lázeňském městě Krokovy Vary, během tří červnových dnů, příběh o krátkém milostném vzplanutí, narušení klidu lázeňského města příjezdem kouzelníkem Arnoštkem a jeho asistentky Anny

 

Vypravěč

 • er-forma, vypravěč není účastníkem děje

 

Postavy

 • Antonín Důra – majitel místní plovárny, záletník, jelikož se mu jeho vlastní žena nelíbí. Přísný, je zaujatý vlastním tělem
 • Kanovník Roch – mravokárce, nepříjemný, protože by nejraději svět řídil podle knih a básní
 • Major Hugo – slušného vychování, vznešený, protože byl majetný
 • Anna – milá, trochu vypočítavá, jelikož si je vědoma své krásy
 • Arnoštek – kouzelník, polykač ohně

 

Děj

 • Je chladné léto a do poklidného lázeňského města Krokovy Vary přijíždí kouzelník Arnoštek s půvabnou asistentkou Annou. Mistr Antonín Důra, kanovník Roch a major Hugo jsou okouzleni krásnou Annou. Kateřině Důrové se líbí kouzelník Arnoštek, ta mu nosí jídlo a zašívá oděv. Antonín podvede svou ženu s krásnou asistentkou, ale když Anna vchází do domu, Důra sebe i ji poleje vodou a zalže manželce, že Annu zachraňoval. Kateřina mu nevěří, ale i tak se o Annu postará. Kateřina odejde za Arnoštkem a zde pobývá společně i s jeho asistentkou. Jednoho dne jde abbé k maringotce, Anna ho pozve dál. Opilí výtržníci se právě vrací z hospody a vtrhnou do maringotky. Zraní kanovníka, natrhnou mu ucho. Na druhý den ho jde major s mistrem navštívit a Důra kanovníkovi ucho přišije. Během posledního představení důsledkem opilého diváka Arnoštek spadne z lana, které právě přechází. Major se také snaží o půvabnou Annu a chce, aby s ním zůstala v Krokových Varech, ale to se nelíbí Arnoštkovi, který ho zbije holí. Kateřina se pohádá s Arnoštkem, ten ji vyhodí a ta se rozhodne vrátit zpět ke svému muži. Antonín však není rád, že se jeho žena vrátila a posílá ji zpět ke kouzelníkovi. Příběh končí odjezdem Arnoštka a jeho asistentky Anny.

 

Autorský postoj

 • Snaha pobavit čtenáře, kritika maloměšťanského chování

 

Kompozice a zakončení

 • Závěr je očekávaný

 

Jazyk

 • Časté archaismy, latinské výrazy, složitá souvětí, spisovná čeština

 

Filmové zpracování

 • V roce 1967 byl podle knihy natočen stejnojmenný film

Další podobné materiály na webu: