Síddhárta – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Síddhárta

Autor: Hermann Hesse

Přidal(a): Andul-A

 

 

Hermann Hesse

 • německo-švýcarský prozaik, básník, esejista
 • autorem iniciační prózy
 • držitel Nobelovy ceny za literaturu
 • v jeho dílech se objevuje symbol svobody
 • byl znechucen soudobou společností a kulturou
 • soukromý život depresivní, složitý
 • rozpad manželství, psychické problémy, ve společnosti čelil útokům
 • pomohla mu psychoanalýza, kterou pak začal sám studovat
 • část života prožil v Indii, kde jeho příbuzní působili jako křesťanští misionáři
 • ve studiu neměl moc úspěchů, vyučil se knihkupcem a začal psát
 • později sám podnikl cestu do Indie
 • nesouhlasil s první světovou válkou
 • mezi válkami psal literaturu, která spojuje humanismus, indickou filosofii a psychoanalýzu
 • některá díla jsou vnitřní autobiografií
 • podivínství, osamocení, hledání se

 

INICIAČNÍ PRÓZA

 • hlavní téma: zrání hlavního hrdiny
 • hlavní hrdina hledá identitu
 • pomocí osudu a různých setkání se stává sám sebou
 • na konci je vyrovnaný – díla mívají pozitivní konec
 • inklinace k východní filosofii
 • pohádkové, tajemné motivy
 • dokonalá souhra náhod
 • rychlý dějový posun
 • motiv dvojnictví, rozpolcenosti
 • propracovaná psychologie postav

 

Další díla

Stepní vlk

 • hrdina prožívá krizi středního věku
 • motiv dvojnictví s vlkem
 • chce odolat pudům, ale nedaří se to
 • zjišťuje, jakou cestou má jít

 

Narcis a Goldmund

 • Narcis je zbožný myslitel
 • Goldmund chlapec, který má být mnichem
 • Narcis Goldmunda přesvědčí, že to není nic pro něj
 • Goldmund odchází a hledá sám sebe
 • poté se vrací a umírá
 • protiklad duchovna a člověka smyslového, kteří ale mohou fungovat spolu

 

Hra se skleněnými perlami

 • utopický román z budoucnosti
 • líčí hru se skleněnými perlami
 • skupina učenců se uzavře do tábora a pěstuje učení jako hru a snaží se vše dokonale propojit
 • to ale nejde, protože ztrácí vztah s normálním světem (pravá duchovnost nemůže stát mimo svět)

 

Další autoři v období

Michail Bulgakov

 • Mistr a Markétka

 

Franz Kafka

 • Proměna
 • Proces
 • Zámek
 • Amerika
 • Aforismy

 

Egon Hostovský

 • Žhář
 • Cizinec hledá byt

 

Jaroslav Havlíček

 • Petrolejové lampy
 • Neviditelný

 

Znaky období v díle

 • humanistické myšlenky
 • krize ve společnosti vyvolaná válkou
 • ztráta hodnot

 

Typické znaky stylu autora

 • hledání sebe sama
 • odpadnutí od „klasického“ a „konzumního“ stylu života
 • motiv dvojnictví a rozpolcenosti
 • víra v nepřemožitelnost myšlenky
 • humanismus
 • duchovní život v moderní době

 

Siddhártha

 • Žánr:  lyricko-epická povídka
 • Místo a čas: Indie, doba Buddhy (cca 500 let př. n. l.)

 

Postavy:

SIDDHÁRTHA (původem bráhman, neochotný podřídit se cizí nauce – vidí, že to není východisko, jde po své životní cestě a hledá smysl života, mnohokrát se mění, dospěje přes mnoho poznání až k dokonalosti – osvícení)

GÓVINDA (mnich, přítel Siddhárthy, oddaný naukám, za Siddhárthou zaostává)

KAMALA (kurtizána, krásná, chytrá, přemýšlivá)

KAMASWAMI (obchodník, u kterého se Siddhártha učí, chytrý, s obchodním duchem, žuje v přepychu, není šťastný)

GAUTAMA (BUDDHA) (skutečná postava, moudrý a dokonalý člověk a učitel, oblečen ve žlutém plášti, dříve také šraman – asketa)

VASUDÉVA (moudrý převozník, který rozumí řeči řeky, umí naslouchat)

SIDDHÁRTHA ml. (syn Siddhárthy a Kamaly, rozmazlený a vzpurný, zvyklý na přepych)

 

Děj (zdroj WikipediaLicence CC 3.0)

Když se Siddharta, nadaný a oblíbený syn bráhmana, unaví formálními a striktními cestami hinduistických kázání a obětí, opouští domov se svým zbožňujícím přítelem Govindou. Připojí se ke skupině šramanů, putujících mnichů, kteří žijí v lesích a snaží se vybojovat své vlastní já půstem a asketickým životem. Po třech letech, kdy žijí tímto způsobem, uslyší chlapci o Buddhovi a opouští šramany, aby naslouchali jeho učení. Govinda se k buddhistickým mnichům připojí, Siddharta je ale přesvědčený, že jenom osobní zkušenost a ne vnější učení vede k pravým znalostem a ke spáse. Rozhodne se „najít sám sebe“ a znovu se vydává do světa.

Na svém putování dosáhne domu bohaté kurtizány Kamaly, která si mladého muže oblíbí. Vypráví mu o svém povolání, chce ho naučit umění milovat. Musí si však nejprve najít práci a vrátit se s dary. Siddharta se stane pomocníkem obchodníka Kamaswami, a stane se celkem úspěšným. Nejprve zůstane netečný a spíše pobavený tím, jak „dětinští dospělí“ berou vážně každodenní věci, ale pozvolna se ponoří do života hazardu a chamtivosti. Posléze, nešťastný a unavený hraním života jako prázdné hry, opět odjíždí.

Po období depresí opět nachází radost z nově nalezené svobody, šťastný, že měl předchozí zkušenosti. U řeky potká podruhé v životě spokojeného převozníka Vasudeva a rozhodne se zůstat s ním.. Tito dva sdílí hlubokou lásku k řece a pracují spolu jako převozníci. Mezitím Kamala porodí bez Siddhartova vědomí jeho dítě. Když se ona a její syn vydávají na pouť, aby viděli Buddhu, Kamalu u řeky uštkne had a její volání o pomoc uslyší Vasudeva. Předtím než umře, pozná Siddhartu a řekne mu o synovi. Siddharta se stará o svého nepokojného syna a snaží se mu vštěpovat porozumění prostému životu a jeho sílu. Nakonec selže a syn se vydává do města žít vlastní život.

Poté, co ho syn opustí, Siddharta rozpozná, že podstata veškeré moudrosti je v jednotě všech. Společně s Vasudevou, poslouchá spousty zvuků řeky, které přichází, aby vylíčily jednotu všech lidí, rostlin a zvířat. Všechny ty zvuky smíšené dohromady se spojují v jeden – „om“. Po tomto objevu se starý převozník vydává do lesů. Siddhartův přítel z dětství, Govinda, přijde k řece, stále jako buddhistický mnich a stále hledá. Když se ptá na učení, které přineslo Siddhartovi mír, odpoví, že tolik hledání vede k poznání, že čas a iluze a všechno je jeden. Všechno je hodno lásky, kromě slov: pravá moudrost nemůže být vyjádřena slovy nebo myšlenkami. Na Siddhartovu pobídku ho políbí Govinda na čelo, už neuvidí více svého přítele Siddhartu, ale spíš moře lidí, zvířat, rostlin a ostatních věcí na světě. Přitom Govinda objeví jednotu vesmíru, právě jako Gautama a Siddharta před ním, odchazí Siddharta a Govinda v míru se světem.

 

Kompozice:

 • chronologická, zachycuje celý život

 

Jazyk a styl:

 • er-forma
 • jazyk spisovný
 • objevují se hinduistická slova

 

Hlavní myšlenka:

 • hledání sebe sama

 

Inspirace:

 • dle knihy byl v 70. letech natočen film

 

Zajímavosti:

 • Siddhártha a jiná díla měla nečekaný ohlas u mládeže v 60. a 70. letech minulého století (hippies)
 • jméno Siddhártha je vlastním jménem Buddhy a znamená probuzení či osvícení
 • mnoho dalších jmen v knize jsou jména významná v hinduismu

 

Vlastní zhodnocení

 • Kniha se mi líbila a četla se mi moc dobře, líbil se mi rychlý dějový spád a myšlenky obsažené v knize. Myslím, že autor dobře vystihl myšlenky východní filosofie pro „západního“ člověka.
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.