Středověké divadlo – otázky – literatura

 

 Jméno: Středověké divadlo – otázky

 Přidal(a): Vendy

 

 

 

 

 1. Z jakých podnětů vzniklo středověké divadlo?

z církevních a liturgických obřadů

lidových her navazujících na pohanské kulty a slavnosti

z řeckých a latinských dramat, které se hrály na školách a později vznikaly napodobeniny

 

 1. Jaký vliv mělo křesťanství na divadlo? Proč?

Z počátku mělo záporný vliv, herci byli na okraji společnosti, postupem času bylo divadlo zakomponováno do liturgie a tím pozvedlo jeho význam.

 

 1. Co je to liturgie?

Je to bohoslužba, obřad, který má své pravidla, fixované pohyby, způsob chůze, vstávání a sedání, otázky a odpověd-bývá zpíváno= mše- opakování a upevňování pomocí rituálů

 

 1. Jakou má souvislost liturgie s rituálem?

Liturgie je mše, je to opakování a upevňování návyků pomocí rituálů. Rituál je činnost, která se opakuje, slouží k utvrzení a zapamatování

 

 1. Z jakých témat čerpalo liturgické drama?

Vycházelo z liturgických textů, z evangelií

 

 1. Jaké hry souvisí s tématem Vánoc?

návštěva pastýřů ve stáji, příchod tří králů, Herodes-vraždění neviňátek

 

 1. Jaké hry souvisí s tématem Velikonoc?

Hry o kristově vzkříšení= Tři Marie, dále návštěvy božího hrobu=Koho hledáte? – z toho vznikla hra Mastičkář

 

 1. Kde se odehrávala první liturgická dramata? Popiš prostor.

Se odehrálo přímo v kostele, během mše, která se postupně prodlužovala. Pro porvedení her zabíral prostor od krypty až po kůr, postupně v celém kostele.

 

 1. Kdo byli první herci, kteří hráli liturgickém dramatu?

V liturgickém dramatu to byli duchovní, kteří vykonávali bohoslužbu a jejich pomocníci.

 

 1. Jaké světské prvky pronikaly do liturgického dramatu?

Začaly pronikat komické prvky, lidová mluva, do latinských textů se dostávala slova z jazyků země, kde se hrálo, aby to bylo lidu srozumitelnější a přístupnější.

 

 1. Kdo je to Hrotswita? Jaké hry napsala?

Je to benediktýnská jeptiška, cca 10. stol., první dramatička světové literatury, psala latinské hry pro potřeby kláštera – spíše pro čtení než inscenování, vychází z legend, hl. téma panenství a čistota

Díla:

Legenda o mnichu Theopholovi – faustovský motiv – mnich se chce stát opatem a uzavírá spolek s ďáblem

Otrok Proterius – spojení s ďáblem, aby získal lásku dcery svého pána

 

 1. Co je to Pašijové bratrstvo?

Je to první divadlo ve Francii – 14. -15. století. Zde se hráli morality, frašky (nejznámější Mistr Petr Pleticha), soties,…

 

 1. Jaké jsou znaky středověkého divadla?
  • ochotnický charakter, ženy až koncem středověku
  • anonymita většiny autorů
  • režisér hraje, má kostým a s holí se proplétá se mezi herci
  • neexistuje divadelní budova, většinou se hraje venku
  • dlouhé texty, mnoho herců, velký prostor, komediální žánry
  • mansiony – domečky, vozy, lodě
  • výpravné hry- často se zúčastnili všichni lidé z města

 

 1. Jaké jsou žánry ve středověkém divadle?

Moralita, Mirákl, Interludia, Fraška, Soties, Mystérium.

 

 1. Kde všude se ve středověku hrálo divadlo?

Nejprve v kostelech, poté mělo divadlo světský charakter- to už se hrálo skoro všude. Před kostelem, venku na náměstích, křižovatkách, jarmarcích, poutních místech, v klášterech, později i žáci na univerzitách (svátek tří králů, den bláznů, den oslů, masopustní a karnevalové hry). Na mansinech (lodě a vozíky).

 

 1. Z jakých liturgických her vznikla hra Mastičkář?

Z her o Kristově vzkříšení

 

 1. Jaké jsou postavy ve hře Mastičkář?
 • Severín-mistr mastičkář
 • Rubín z Beanátek – 1. pomocník
 • Pustrpalk – 2. pomocník
 • Mastičkářova žena
 • Tři Marie
 • žid Abraham
 • Izák (syn žida A.)
 • Andělé

 

 1. Jaké verze Mastičkáře se nám dochovaly?

Písemné- poezie německých vagantů Carmina Burana.

 

 1. Jak se říkalo ve středověku hercům?

Žongléři, komedianti, jokulátoři

 

 1. Co jsou to tropy?

zpívané části mše – vložené texty – na každou notu se zpívala jedna slabika – pro snazší zapamatování

 

 1. Co je to interludium?

hry uváděné v interiéru pro pobavení panovníků, krátké divadelní hry podobné frašce, v 15. a 16. století přechodný druh her mezi středověkými moralitami a alžbětinským divadlem – krátká představení veselého a žertovného charakteru. Typickým místem provedení interludii byla „velká síň“ vznešeného sídla

 

 1. Co je to moralita?

– alegorická  hra, která personifikuje abstraktní pojmy a vlastnosti, např. boj mezi lidskými neřestmi a ctnostmi. Didaktická hra – odvozovala se z růžencových motliteb, rozdělených do sedmi proseb – z toho vznikly růžencové hry

ctnosti – rozvážnost, spravedlivost, střídmost, statečnost, víra, naděje a milosrdnost

hříchy – pýcha, chamtivost, chtíč, hněv, obžerství, závist, lenost

nejznámější hra – Kdokoli /1500/

 

 1. Co je to soties?

politicko-satirické parodie a frašky, které měly styčné body s moralitami – členové se nazývali hlupáci nebo blázni /sots/ heslem bylo „počet hlupáků je nekonečný“ Herci měli nápadný kostým, těsně přiléhající trikot, jedna polovina byla žlutá, druhá zelená, na hlavě nosili čapku s obrovskýma oslovskýma ušima. Soties obviňovaly krále a mocné pány.

 1. Co je to mysterium?

divadelně působivé ztvárnění biblických pojmů, představení se konalo pod širým nebem, oblíbené především v Anglii a Francii.

 

 1. Co je to mirákl?

anglické hry o zázracích, středověká dramatická představení založená na legendě o svatých. Konaly se na důležité svátky původně  v kostelech latinsky, postupně venku na pohyblivých jevištích, odehrávaly se před katedrálami, byly pastvou pro oči, zároveň městským svátkem 3 – 4 dny, někde i déle – v té době byla zakázána práce, zavřené kostely

Sbírky miráklů jsou známy pod jmény měst cyklus Yorský, Chesterský, Convenrijský.  Muka pekelná, Noe a potopa

 

 1. O čem pojednává nejznámější anglická moralita Kdožkolivěk?

=pro Kdožkolivěka přichází smrt a žádný z jeho kamarádů ho nechce doprovodit

 

 1. Co jsou to mansiony?

=domečky, lodičky, vozy se závěsy, z nichž postavy vystupovaly k dialogům

 

 1. Co je to fraška? Jakou frašku znáš?

=ukazuje nedokonalé  lidstvo v rámci společenského řádu – náměty- nevěra, hádavost, šejdířství, pokrytectví. Hrdina je zpravidla chytrý i když hříšný.  Od 13. století. Většina dochovaných pochází z Francie a Německa – často veršované – především sex a vyměšování. Nejznámější fraška Mistr Pleticha – advokát ošidí kupce o štůček látky a je sám ošizen sedlákem, kterého hájil.

V Německu vycházela fraška z masopustních radovánek – především Hans Sachs

 

 1. Kdo psal frašky?

-Shakespeare

-Moliere

-Goldoni

 

 1. Jaký je rozdíl mezi fraškou a soties?

Moralita je didaktická, poučná, dkežto fraška má pobavit.