Utopický román

literatura

 

Jméno: Utopický román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Slovo utopie, tak jak ho dnes používáme, tedy jako označení pro smyšlenou, nereálnou společnost, která je považována za dokonalou, se poprvé objevilo v souvislosti se stejnojmenným literárním dílem Thomase Mora.

 

Základní znaky utopického románu

Utopický román je jedním z žánrů, kterým lze dílo popisující ideální fiktivní společnost ztvárnit. Odehrává se tedy v nějaké smyšlené, ve skutečnosti neexistující, ideální společnosti. Dějovost románu dodává přítomnost autora, vypravěče, z jehož úhlu pohledu je většinou tato společnost nahlížena. I když se utopické romány řadí do umělecké literatury, velmi často v nich najdeme i prvky politologie, filozofie a sociologie. Slovo utopie, které poprvé použil v roce 1516 Thomas More pro své dílo Utopie, vychází z řečtiny a znamená „nikde“ nebo také „na místě, které neexistuje.

Do konce 19. století se klasická utopie soustředí především na popis dokonalého fungování ideální společnosti. Život v utopickém společenství je řízen promyšleným řádem, má uniformní charakter a nepodléhá žádným změnám. Typickou postavou je zbloudilý cestovatel, který společnost objevuje a jehož prostřednictvím získáváme informace o zdejším životě. Typickým místem je blíže neurčený odlehlý ostrov. Později vznikla i utopie komická či satiricko-parodická.

 

Významné utopické romány a jejich autoři

Děj Moreovy knihy se odehrává na vymyšleném ostrově Utopia a vypráví ho námořník Rafael Hythlodaios, který během svých plaveb po moři na Utopii strávil poměrně velké množství času. Poznal tak zdejší život a zvláštní státní zřízení i fungování tamní společnosti. Kniha ale není jen popisem tohoto nového ideálního státního zřízení, ve kterém neexistuje soukromé vlastnictví a vše patří všem, obyvatelé společně pracují a žijí, ale zároveň je i kritikou tehdejších evropských státních zřízení a potažmo celé společnosti.

Významný román, který lze považovat za utopický, napsal i zakladatel sci-fi románu Jules Verne. Jde o třetí závěrečný díl jeho románového cyklu Podivuhodné cesty, který nese název Tajuplný ostrov a vypráví o ideální společnosti, kterou vytvořili trosečníci na jednom pustém ostrově v Tichém oceánu. Jedná se o skupinu pěti Američanů, kteří během války Severu proti Jihu ztroskotali na tomto pustém ostrově, který později na počet prezidenta pojmenují Lincolnův ostrov. Trosečníci na ostrově spojí své síly a znalosti, které mají se svých různých povolání a vytvoří zde jakési ideální společenství, ve kterém si všichni pomáhají a společně žijí.