Biografický román

literatura

 

Jméno: Biografický román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Biografický román je zajímavým literárním žánrem, který stojí na pomezí literatury umělecké a literatury faktu. Hlavním tématem je život a životní osudy nějaké všeobecně známé či historické osobnosti. Existují biografické romány, které život tohoto člověka zachycují velmi pravdivě a věrohodně, ale také romány, které jsou zcela fiktivní, vymyšlené.

 

Základní znaky biografického románu

Základním tématem biografického románu je zachycení života nějaké významné osobnosti, biografický román vytváří určitý portrét životních osudů této osobnosti. Z hlediska toho, jak je tato látka autorem uchopena, je možné rozlišit dva typy biografického románu. Prvním je velmi přesný román, který se blíží dokumentu a autor při něm vycházel ze studia archivních materiálů, deníků či korespondence osobnosti, o které píše. Spisovatel pak tyto faktické materiály přetváří v románové dílo. Druhým typem je biografický román, který je pouze inspirován reálnými událostmi, a více méně je vymyšlený, množství příběhů je zcela fiktivních. Některé biografické romány jsou psány v ich formě, některé v er formě.

 

Významné biografické romány a jejich autoři

Významným autorem biografických románů byl v první polovině dvacátého století André Maurois, který za svůj život napsal mnoho biografických románů, ve kterých se mu podařilo snoubit faktickou a beletristickou, románovou složku, a je tak představitelem prvního typu biografického románu. André Maurois napsal celou řadu románových životopisů slavných osobností, například Victor Hugo, Voltaire, Ivan Sergejevič Turgeněv, Honoré de Balzac či Frédéric Chopin. Podobným způsobem psal o slavných osobnostech i rakouský spisovatel Stefan Zweig, který napsal velmi kvalitní životopisy Romaina Rollanda, Otokara Březiny, Marie Antoinetty či Marie Stuartovny.

Představitelem druhého typu biografických románů, ve kterých převažují prvky fiktivní nad reálnými, byl František Kožík, který je autorem románů o životě Miguela Cervanta y Saavedry, Jana Ámose Komenského, Leoše Janáčka či Josefa Kajetána Tyla. Nejznámějším biografickým románem Františka Kožíka je Největší z pierotů, který vypráví o životních osudech francouzského mima českého původu Jeana Gasparda Debureaua. Dalším slavným biografickým románem tohoto typu je kniha Jarmily Loukotkové Navzdory básník zpívá, jejíž hlavní postavou je francouzský renesanční básník Francois Villon.