Už hořela, když jsem si do ní lehal – rozbor díla

 

Kniha: Už hořela, když jsem si do ní lehal

Autor: Robert Fulghum

Přidal(a): LucieZ

 

 

UŽ HOŘELA, KDYŽ JSEM SI DO NÍ LEHAL (1989)

1)      Literární druh: epika

2)      Literární forma: próza

3)      Literární žánr:  povídky (příběhy s jednoduchým dějem a několika postavami, jejichž charakter se nevyvíjí, bývají zakončeny pointou)

4)      Zařazení do období:

5)      Informace o životě autora:

 

Robert Fulghum(*4.června 1937, Texas – Waco)

–          americký spisovatel, unitářský pastor, filozof,učitel, zpěvák malíř

–          člověk mnoha povolání a schopností

–          popularitu si získal především svými knížkami s drobnými úvahami

–          několikrát navštívil Česko

 

6)      Zařazení do kontextu: jeho druhé dílo v pořadí

 

7)      Ostatní tvorba autora:

–          Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce (1988)

–          Od začátku do konce (1995)

–          Co jsem to proboha udělal (2007)

–          Drž mě pevně, miluj mě zlehka (2011)

 

8)      Typ vypravěče:  ich-forma

 

9)      Autorský styl:

–          autobigrafie

–          krátké povídky k zamyšlení

–          humorné příhody

 

10)   Charakteristika hlavních postav: v této knize vystupují postavy, které Fulghum poznal ve svém životě a nějakým způsobem ho isnpirovaly…

 

11)   Stručný děj:

název pochází z první povídky o muži, který si lehl do hořící postele a na otázku, jak došlo k požáru, odpovídá: „Já nevím. Už hořela, když jsem si do ní lehal.“ Autor se zamýšlí nad tím, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, a jestli člověk vlastně sám svému jednání rozumí

–          JOHN PIERPONT ZEMŘEL
O neúspěšném muži, který nikdy nic „nedokázal“, avšak složil písničku Rolničky, kterou si zpívají miliony lidí na světě. To je ohromný úspěch.

–          TA LEPENKOVÁ KRABICE
Povídka o obyčejných věcech v lepenkové krabici, která dala dcera Fulghumovi do práce s pocitem, že mu dává své nejdražší poklady. Fulghum to nepochopil a věci vyhodil. Když mu došlo, že to bylo to nejcennější, co dcerka má a že mu v té lepenkové krabici dala lásku, vrátil se a vytahal věci z koše.

–          KDYŽ JE NÁDOBÍ UMYTÉ
O tom, jak dospělí musí dělat „špinavé a nechutné“ věci.
„A vynášet odpadky tohoto života je podmínkou vstupu do lidského společenství.“

 

–          MŮJ SYN JE MÁMOU
Úvaha o dni matek a několik mateřských rad od otce:

  • Děti nejsou pejsek na hraní.
  • Život, který prožívají, a život, který vy si myslíte, že prožívají – to není totéž.
  • Neberte si, co vaše děti dělají, moc osobně.
  • Neveďte si o nich nějaké dlouhé záznamy – nejlepší je krátká paměť.
  • Ze špíny a nepořádku vyrůstá pohoda.
  • Po pubertě do jejich pokoje nesmíte.
  • Nesnažte se míchat do jejich přátelství a lásek – leda by vás k tomu vyzvaly.
  • Nic si nedělejte z toho, že nikdy neposlouchají, co říkáte, zamyslete se nad tím, že vás neustále pozorují.
  • Učte se od nich – mají toho hodně, co vás můžou naučit.
  • Mějte je hodně dlouho rádi; nechte je brzy odejít.

 

–          ŘECKÁ FILOZOFIE ŽIJE
Nikdo nedokáže odpovědět, co je smyslem života, ale jeden Řek otázku zodpověděl. Našel kousky rozbitého zrcátka a poskládal je dohromady. Odrážel světlo do tmavých míst, kam se slunce nedostane. A tohle je pro něj smysl života.

 

12)   Jazykové prostředky: dílo je psáno spisovně, občas se zde objevují hovorové výrazy

13)   Kompozice (výstavba textu): chronologicky

14)   Kapitoly, odstavce, verše, dějství, scénické poznámky, apod.:

povídky nemají název, názvy suplují první slova povídky

 

15)   Doba a místo děje: USA, 2.pol. 20.století, píše příběhy ze svého života

16)   Společensko–historické pozadí:

–          Vliv Ameriky (60.léta, zen-buddhismus, hnutí hippies)

 

17)   Téma celého díla a téma výňatku:   úvahy o lidech, společnosti, nejobyčejnějších věcech, rodině, vztazích, vědě, smyslu života, důležitosti

 

18)   Hlavní myšlenka:

–          bourá předsudky, hodnotí lidi podle svých (ne společenských) kritérií

–          lidskost, porozumění, svoboda, nekonvenčnost, rovnost mezi lidmi

–          vidí v člověku to lepší

–          láska vítězí nad společností

 

19)   Inspirace pro další autory:toto dílo neinspirovala žádné další autory

Napsat komentář