V zámku a podzámčí – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: V zámku a podzámčí

Autor: Božena Němcová

Přidal(a): Lada

 

 

Novelistická povídka z maloměstského prostředí, v níž vedle sebe žijí lidé z vyšších i nižších společenských vrstev.

 

Obecná charakteristika:

 • Literární druh = epika
 • Literární žánr = realistická povídka
 • Literární směr = česká meziválečná literatura

 

Jazykové prostředky:

Próza

 • Slovní zásoba → spisovná čeština s prvky hovorovými (starší čeština), přímá řeč, lidový jazyk, knižní výrazy
 • Dílo je rozděleno do 9 kapitol (každá z nich zakončuje nějakou událost) s jedním doslovem

 

Stylistická charakteristika textu:

–          chronologické uspořádání

–          popisný realismus s prvky kritiky

 

V knize je použito:

→     idealizace –  od realistického pohledu na svět k romantické představě harmonického světa

→     kontrast – sobectví, bezcitnost, přetvářka × vzájemná pomoc, obětavost

bezstarostný život v přepychu × hlad, chudoba, zápas s cholerou

panský pes × Josífkova smrt

mamsel Sára × klíčnice Klára

→     přechodníky

→     zlom a obrat

 

Tematická výstavba:

–          er forma

 

Doba děje: polovina 19. století

Místo děje: Nymbursko

 

Postavy:

a)      zámek

 • Skočdopolovi – zvláště zbohatlá a ješitná paní baronka (von Springfield), není zlá, ale chce napodobit šlechtu, důvěřuje komorné
 • komorná mamsel Sára – vypočítavá, neupřímná, proradná
 • Klárka – milá, ochotná, hezká, pokorná, skromná; pracuje společně se Sárou na zámku jako panská, Sára ji nemá ráda, Klárka je hezčí než Sára; její matka pracuje na zámku jako klíčnice; zamiluje se do písaře Kaliny
 • komorník Jacques
 • pes Joli – zhýčkaný

b)      podzámčí

 • vdova Karásková – s dětmi (Josífek zemřel hlady, Vojtěch), umírá na choleru
 • Vojtěch – sirotek, dostává se do dobrých rukou
 • krejčí Sýkora – s dětmi, chudí ale vzájemně si pomáhají, lidští, obětaví
 • LÉKAŘ – dobrý člověk, zná obě prostředí, ovlivňuje baronku → proměna jejího chování

 

Děj knihy:

Na zámek přijíždí milostpaní Skočdopolová ( paní ze Springfieldu) a všechno se musí dát kvůli ní do pořádku. Naproti tomu paní Karáskovou a její děti Josífek a Vojtěch právě přišli o střechu nad hlavou, protože je jejich dosavadní ubytovatelka odmítla nechat dále u sebe. Jsou chudí, nemají co jíst. Vojtěch jde žebrat na zámek. Hodný vrátný mu dá plno jídla a panna Klára, která dělá služebnou paní Skočdopolové Vojtěchovi řekne, ať si každý den kolem dvou hodin přijde pro jídlo. Ten rozradostněný s jídlem běží za maminkou a bratrem. Josífek je malý a na nedostatek jídla umírá. Paní Karáskové, jenž je vdova, se ujme rodina krejčího Sýkory,sežene jí rakvičku pro Josífka. Matka je však naprosto vyčerpaná a na choleru během noci strávené u Sýkorových umírá. Krejčí i jeho manželka se Vojtěcha ujmou jako by byl jejich vlastní, sami mají 5 dětí, avšak jsou tak dobrosrdeční, že Vojtěcha nenechají napospas osudu. Hlavní služebnou, která paní ze zámku strojí, je mamsel Sára. Ta se kromě paní stará i o jejího psíčka Joliho. Vidí v něm totiž velký zisk ( pokud paní umře dříve než Joli, dostane on penzi 500 zlatých a ten kdo se o něj stará taky). Sára všechny ostatní sloužící ze zámku nemá ráda. Po nějaké době na zámek přijede i manžel paní Skočdopolové a s ním mnoho lidí z první vrstvy – té nejbohatší. Tak se seznámí Sára s Jacquem, služebníkem jakéhosi barona. Při jedné schůzce se dostatečně nevěnuje Jolimu, ale Jacqueovi. To Joliho pobouří, uteče a najde ho právě malý Vojtěch. V zámku je rozruch, všichni psa hledají. Služebník Kalina najde Vojtěcha u Sýkorů se psem a dovede ho na zámek. Kalina díky tomuto činu povýší na pojezdného po čemž dlouho toužil, ale díky předešlým událostem, kdy si paní příliš nenaklonil na svou stranu, v to moc nedoufal. Paní se Vojtěch líbí a udělá si z něj pažátko, které se začne místo Sáry starat o Joliho. Ti si přirostou k srdci a tráví spolu všechen možný čas. Pár dní na to si vyjíždí smetánka na letohrádek. Sára se rozhodne nezúčastnit a místo toho si udělá dýchánek s Jacquem. Tomu vypráví různé věci o paní a o svém vypočítavosti. Netuší, že ji celou dobu poslouchá paní za dveřmi. Na letohrádek nejela, protože se jí udělalo špatně. Propukne u ní cholera. Kvůli rozhovoru se rozhodne Sáru okamžitě propustit. Ta je naštvaná, chce si pánovi stěžovat, ale ten ji odmítne poslouchat. Paní prodělává choleru, kterou nakonec přežije. Doktor jí doporučí pobyt u moře, avšak až kdy určí on. Než odjedou, osvojí si chlapce Emila, který je prý někdo z přízně pána. Klárka si vezme pojezdného Kalinu, její matka klíčnice odjíždí s paní, pánem a Emilem do Itálie. Paní ještě věnuje peníze Vojtěchovi na studium – chce se stát doktorem – a chudým lidem nechají s manželem postavit něco na způsob ubytovny.

 

Význam sdělení (hl. myšlenka):

Všechno jde lépe pouze tehdy, když se spolu všichni snaží vycházet. Obraz sociálních rozdílů na vesnici, úsilí o lepší život chudých → představa harmonického, usmířeného zbaveného rozporů (idealizace).

Vliv na dané dílo:

–          rozpor mezi chudými a bohatými, nelíbilo se jí, že si nemohou být všichni rovni (touha po spravedlivějším světě)

–          těžké postavení ženy ve společnosti

 

Božena Němcová (*1820 – †1862)

–          nejznámější česká spisovatelka

–          *narozena ve Vídni jako dcera panského kočího

–          měla 12 sourozenců, dospělosti se dožilo pouze 6

–          dětství strávila v ratibořickém údolí u České Skalice

–          v 17 letech na nátlak provdána za 32 letého úředníka

–          časté stěhování kvůli manželovi → 3 roky Praha

↘Chodsko – venkovské prostředí

–          nešťastné manželství, vyhozen z práce → nedostatek financí

↘ návrat do Prahy

–          smrt syna Hynka

–          na pohřbu K. H. Borovského pokládá na rakev trnovou korunu – symbol mučednictví

–          zemřela vyčerpáním

–          myšlenka pohádek = rovnost všech lidí

 

Další tvorba:

–          Babička

–          Divá Bára, Chytrá horákyně, Karla, O princezně se zlatou hvězdou na čele, Čert a Káča, O dvanácti měsíčkách, Sůl nad zlato, O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku

–          Pohorská vesnice

–          Chudí lidé

–          Obrazy z okolí Domažliského

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.