Vladimír Neff – životopis

literatura

 

Jméno: Vladimír Neff

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Překladatel, scenárista, spisovatel a autor sci-fi získal tak významná ocenění, jako je zasloužilý umělec (roku 1968) a národní umělec (v roce 1979). Pocházel z významné podnikatelské rodiny, ale jak jeho, tak také jeho syna Ondřeje to táhlo víc k literatuře.

 

Život

Vladimír Neff se narodil 13. června 1909 v Praze a zemřel ve věku 73 let 2. června 1983 v Praze. Dnes je pohřben na Vyšehradském hřbitově.

V Praze chodil do elitní obecné školy. Jeho otec Vladimír Neff byl významný podnikatel a obchodních s kuchyňským zbožím. Měl velkou prodejnu v Praze na Příkopech a velmi si přál, aby také jeho syn byl obchodníkem. V letech 1921 až 1925 chodil na reálné gymnázium v Truhlářské ulici, poté na obchodní akademii v Resolově ulici a nakonec francouzskou obchodní akademii v Ženevě. Studia zakončil v roce 1928.

Poté pracoval ve skladu porcelánu ve Vídni a o rok později získával zkušenosti v obchodním domě v Brémách. Tato pracovní pozice nebyla placená, byl zde jako dobrovolník. Od roku 1930 už začíná působit v podniku svého otce.

Od roku 1935 opouští podnikatelské řemeslo a začíná se živit jako cizojazyčný lektor v pražském nakladatelství Melantrich. Domluví se francouzsky a anglicky. V roce 1939 už se uživí jako spisovatel z povolání.

Kromě literatury se věnoval také scenáristice – v roce 1950 byl krátkodobě zaměstnán na Barrandově jako scenárista. Sedm let (1946-1953) prožil na Slapech, později už žil pouze v Praze. Patřil mezi signatáře Anticharty, kterou podepsal v roce 1977.

Se svou manželkou Vlastou Petrovičovou (rodným jménem Vlastimila Horáková) měl syna Ondřeje Neffa, který se stal taktéž spisovatel. Ostatně měl k tomu vlohy, protože i Vlasta Nervová působila nejen jako herečka, ale také jako spisovatelka a překladatelka. Spolu s manželem je pohřbena na Vyšehradském hřbitově.

 

Dílo

Rodová pentalogie: Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj

Tato pentalogie zachycuje životy a osudy dvou českých rodin Nedobylů a Bornů v době od 50. let 19. století až po druhou světovou válku. Autor se nechává inspirovat svými vlastními zkušenostmi z rodiny. První čtyři díly byly zfilmovány jako seriály Sňatky z rozumu a Zlá krev. V prvním díle se Praha začíná probouzet a stává se silným konkurentem Vídně. A právě nyní vznikají dva rody, které budeme v rámci pentalogie sledovat. Jan Born, majitel obchodu s uměleckými předměty, a Martin Nedobyl, který otcovo formanství přemění na první českou zasílatelskou firmu, jsou vzájemně spřízněni přes své manželky. Oba dva přijdou o své manželky v železničním neštěstí. U Nedobyla ale dojde k totálnímu lidskému zlomu.

Trampoty pana Humbla

Kniha z roku 1967 líčí život pana Humbla, politického „chameleona“. Jeho názory se mění podle toho, jak se mění režim – od sympatizanta císařství, přes předválečné nacisty, až ke komunistům 50. let. Vždy dokáže včas změnit názor podle toho, jak se mu to hodí.

Trilogie: Královny nemají nohy, Prsten Borgiů, Krásná čarodějka, 

V této trilogii nás autor zavádí do doby Rudolfa II. a posléze třicetileté války. Předmětem jeho zájmu jsou osudy Petra z Kukaně, což je syn pražského alchymisty. Tento hlavní hrdina se dostává do celé řady svízelných situací, a to díky své pravdomluvnosti, které se nevzdá, ani když mu jde o život.

Roucho pana de Balzac

Příběh z roku 1981 je z uměleckého prostředí. Roucho pana de Balzac udělá z původně skromného člověka nabubřelého požitkáře, který se snaží zbohatnout a dosáhnout také úspěchů u žen.

Večery u krbu

V roce 1986 vychází kniha autorových vzpomínek, ve kterých zachycuje své rozhovory se synem Ondřejem Neffem.