Volání divočiny – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Volání divočiny

Autor: Jack London

Přidal(a): Karlos

 

FORMA DÍLA

Výrazová forma: próza

Literární druh: lyrika

Literární žánr: román

 

Popis základních jednotek díla:

 • Pásmo postav a vypravěče: pásma se volně prolínají, dominuje pásmo vypravěče, ale při rozhovorech převažuje pásmo postav
 • Pásmo postav: přímá, polopřímá (když Buck mluví k sobě) a nepřímá řeč.
 • Pásmo vypravěče
  • Typ vypravěče: vševědoucí
  • Vyprávěcí postup: er-forma

 

STRUKTURA DÍLA

TEMATIKA

 • Téma postav

Hlavní postavy:

Buck

 • pes, přesněji kříženec bernardýna a skotského ovčáka Charakterově je horlivý, snadno se nechá ovládnout vztekem, čímž se dostane do mnoho šarvátek. Je přirozeným vůdcem, mezi psy má přirozený respekt a to i díky své tělesné mohutnosti. Nakonec v něm převládne duch šelmy a uteče s vlky.

John Thorn

 • aljašský dřevorubec, byl zraněn na jedné expedici a od té doby žije sám, se psi v dřevěné boudě u jezera, je tvrdohlavý, milý, postaral se o Bucka, když byl raněn a na dně sil on krutých majitelů. Buck mu za to jednoho dne zachránil život.

 

Vedlejší postavy:

Sol-leks

 • jednooký pes, při tahání saní Bucka hodně naučí

Santa Clar

 • soudce, majitel Bucka, předtím než mu byl ukraden a poslán na Aljašku

Step

 • poslední majitel Bucka, nechá ho utéct s vlky

 

Časoprostor:

 • děj je zasažen do 19. století na Aljašce. Prostor a okolí je popisováno podrobně, projevují se na něm i roční období.

 

Témata:

 • Svobody (autor ukazuje, že v každém z nás je kus zvířete, které touží po svobodě)
 • Spolupráce ( Buck se musel naučit kooperovat s ostatními, jinak by to znamenalo jeho smrt či naprostou osamělost)
 • Náhody (někdy se dějí takové shody náhod, že to vypadá jako promyšlený plán. Autor se zamýšlí, jestli není osud dán. Co když všechno co děláme je již rozhodnuto?)

 

KOMPOZICE:

 • chronologická, Buck je zajat a odvezen na Aljašku, tak vystřídá řadu majitelů a prožije mnohá dobrodružství, nakonec dá volnost pudům a rozhodne se připojit k vlčí smečce.

 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:

 • Jakou vrstvu slovní zásoby autor použil: spisovná, hovorová čeština, výprava děje je velice chytlavá, občas se objeví akční sekvence, či část rozmanitých rozvorů.

 

Umělecké prostředky:

 • personifikace- psi mají lidské vlastnosti, přirovnání- jsi jak hrom do police, básnická přirovnání.
 • Zvláštnosti větné stavby: Celá kniha je psaná v krátkých větách, dlouhá souvětí se objevují jen málo a většinou při popisu okolí či dějovém zvratu.

 

Poslání díla:

 • Kniha ukazuje, že část nás je pořád velice pudová, toužíme po svobodě, ale zároveň se omezujeme a jednoho dne přijde volba, kdy už nemůžeme bloudit mezi a vybrat si jednu variantu. Buď volnost nebo řád.

 

Zajímavá pasáž z textu

Když si vazoun Jim Belden troufl pronést na první pohled neškodné tvrzení, že svrchní led je „ňákej divnej“, nenapadlo ho ani ve snu, k čemu to povede. Nenapadlo to ani Lona McFanea, když tvrdil, že spodní led je věc ještě divnější; ani Bettlese, který s tím okamžitě vyslovil nesouhlas a prohlásil, že samotná existence něčeho takového je nesmysl.

„A to mi povídáš zrovna ty,“ křičel Lon, „po všech těch letech, cos prožil v týhle zemi! Kolikrátpak jsme spolu jedli z jednoho hrnce!“

„Ale dyť je to proti rozumu,“ trval na svém Bettles. „Podívej, voda je teplejší než led …“