Voltaire – životopis

literatura

 

Jméno: Voltaire

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

VOLTAIRE (1694 – 1778)

Voltaire byl francouzský spisovatel básník a také osvícenský filozof. Jeho významným dílem se stala satira Candide, v překladu Optimismus.

 

ŽIVOT

Voltaire se narodil v rodině notáře Aroueta, tvrdil však, že jeho skutečným otcem byl důstojník jménem Rochebrune. Matka mu zemřela v jeho sedmi letech, a vztah s bratrem
a otcem neměl dobrý, proto se mu vychovatelem stal jeho křestní otec, kněz Châteauneuf. Díky němu se pohyboval ve vyšší společnosti po té, co ho seznámil s 84 letou kurtizánou Ninon de Lenclos.

Ve škole měl výborný prospěch, vystudoval jezuitskou Kolej Ludvíka Velikého
a později i práva, již od mládí se ovšem zajímal spíše o literaturu. Po studiích se stal tajemníkem francouzského velvyslanectví v Haagu. Kvůli podezření z milostného poměru s velvyslancovou dcerou byl odeslán zpět do Paříže. Tam začal psát epigramy a posměšné pamflety. Jeden kousek ovšem a urazil vévody Filipa II. z Orleánsu, byl proto téměř rok uvězněn. Byl to však omyl, protože se nejednalo o jeho výtvor, takže strávil rok za mřížemi kvůli něčemu, co neudělal.

Oblíbeným se stalo již jeho první drama Oidipus. Povzbuzen úspěchem začal hned pracovat na dalším díle, to se m ovšem již tak nezdařilo. Dvakrát pobyl v Holandsku, kde poznal toleranci a svobodné podnikání, s otevřenou náručí ho přijali v literárních, obchodních i šlechtických kruzích, a tak se mu cizina velmi zalíbila. Propadl také kouzlu Británie, začal se učit anglicky a setkal se s filozofem Bolingbrokem, který na něj učinil velký dojem.

Později měl znovu problém se svým vtipem, tentokrát se trefil do mocného knížete Rohana. Byl zbit, vržen do Bastily a vypovězen z Paříže. Odcestoval tedy zpět do Británie, kde se seznamoval, nasával místní atmosféru, a to se později odrazilo v jeho díle. Po té, co se vrátil zpět do Francie, se realizoval především jako dramatik. Stal se uznávaným, pak ještě odcestoval a do Paříže se vrátil na sklonku svého života roku 1778, aby dohlédl na uvedení své hry Iréne. Byl vřele přivítán, a téhož roku pokojně a bezbolestně zemřel.

 

DÍLO

FILOZOFICKÉ LISTY – ve filozofických spisech vyjadřoval humanistický a protiklerikální postoj, hlásil se k deismu, stál za božským stvořením světa, ale zároveň propagoval princip náboženské tolerance a bojoval proti církevním dogmatům, také za občanskou svobodu, tyto změny očekával od osvíceného panovníka

FILOZOFICKÝ SLOVNÍK – shrnutí všech jeho názorů na náboženství, filozofii, umění
a společnost

CANDIDE – novela, filozoficky orientovaná, obraz 18. století, Candide je naivní mladý muž, který poznává filozofy, vojska, války, inkvizice, krádeže, smilstvo a jezuitské panství, vše poukazuje na nesmyslnost a zvrácenost uspořádání světa, v díle je zesměšněna Leibnizova filozofie přehnaného metafyzického optimismu tím, že je konfrontována se sociální skutečností, celé dílo vyznívá jako protest proti životnímu zlu

STOLETÍ LUDVÍKA XIV. – historické dílo, je pokládáno za první dílo kulturní historie, v době vlády Ludvíka XIV. viděl Voltaire čtvrtý nejosvícenější věk lidstva

POJEDNÁNÍ O SVĚTOVÝCH DĚJINÁCH, O MRAVECH A DUCHU NÁRODŮ – 7 svazků, které se zabývají dějinami evropských a asijských národů od Karla Velikého po Ludvíka XIII.

HENRIADY – epos o Jindřichu, píše jako epický básník v duchu klasicismu

PROSŤÁČEK – povídka, ve které sleduje společnost naivním pohledem divocha, který není zkažen civilizací

ZAIRA – tragédie o konfliktu lásky a náboženském fanatismu

 

ZAJÍMAVOSTI

  • je po něm pojmenován kráter Voltaire na Deimu, měsíci planety Mars
  • vlastním jménem François Marie Arouet, Voltaire vzniklo přesmyčkou písmen latinského zápisu jeho jména Arovet L.I.
  • stal se členem Francouzské akademie
  • zavedl pojem a obor filozofie dějin
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.