Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe

rozbor-díla

 

Kniha: Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe

Autor: Daniel Defoe

Přidal(a): David Hampl

 

 

Daniel Defoe

 • Narodil se 13. září 1660 v anglickém Cripplegate, zemřel 24. dubna 1731 v Moorfields.
 • Anglický spisovatel a novinář, jeho tvorba je ovlivněna osvícenstvím.
 • Jeho původní jméno bylo Daniel Foe, přídomek „de“ si ke jménu přidal až později.
 • Dostalo se mu kvalitního vzdělání a později se začal věnovat podnikání, obchodoval zejména s vínem a tabákem a investoval do zámořských plaveb.
 • Byl aktivní také ve společenském životě, účastnil se lidového povstání, později se ocitl dokonce i ve vězení.
 • Velkou ranou pro jeho podnikání bylo ztroskotání obchodní lodi, díky jeho obchodnímu talentu se mu ale podařilo během několika málo let splatit všechny dluhy, které mu ztroskotáním lodi vznikly.
 • Kromě podnikání se věnoval také novinářské činnosti, založil například vlastní noviny Přehled a psal nejrůznější eseje, ve kterých se zamýšlel nad tím, jak zlepšit určité sociální podmínky ve společnosti.

Díla

 • Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku – svou nejznámější knihu začal psát ve svých šedesáti letech, jako inspiraci použil příběh o skotském námořníkovi Alexandru Selkirkovi, který byl roku 1705 za trest vysazen z lodi. Na ostrově v Tichém oceánu pak prožil čtyři roky a čtyři měsíce.
 • Moll Flandersovádobrodružný román o nelehkém životním osudu jedné ženy, která se stane známou zlodějkou a podvodnicí.
 • Dobrodružný život kapitána Singletona – jedno z prvních děl s pirátskou tematikou.

 

Literárně-historický kontext

Osvícenství

Myšlenkový směr a životní postoj v osmnáctém století, projevil se především ve Francii a Anglii. Svými základními principy a myšlenkami navazovalo na antiku, renesanci a humanismus. Bylo založeno zejména na racionalismu neboli víře v rozum. Mimo racionalismu osvícenství vyzdvihuje také víru ve svobodu a rovnoprávnost. Osvícenská literatura se často prolíná s filozofií, vznikají tak filozofické romány či eseje, nebo s vědou, výsledkem tohoto spojení jsou encyklopedie.

 • Voltaire – vlastním jménem Francois Marie Arouet, dramatik, filozof a básník. Ve svých dílech často kritizuje lidskou hloupost, bezpráví, církev a absolutismus, prosazoval rovnost všech lidí. Jeho nejvýznamnějším dílem je filozofický román Candide, ve kterém jednak vyjádřil své filozofické myšlenek a zároveň kritizoval myšlenky německého filozofa Leibnize.
 • Denis Diderot – spisovatel, filozof a encyklopedista. Byl organizátorem rozsáhlého díla Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel, které mělo shrnout znalosti z tehdejší vědy, techniky a umění.

 

Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku  

Jeden z nejznámějších dobrodružných románů všech dob, který líčí osudy trosečníka Robinsona Crusoe, který stráví dvacet osm let na pustém ostrově. Dílo následně inspirovalo řadu spisovatelů a začaly vznikat tak zvané robinzonády, díla s motivem ztroskotání a postupného budování lidské civilizace.

 

Postavy

 • Robinson Crusoe – nejmladší syn pocházející z obchodnické rodiny, touží po dobrodružství, a proto uteče z domova, zažívá mnoho různých příhod. Jeho slabinou bylo, že byl až příliš důvěřivý, to se mu ne vždy v kontaktu s některými lidmi vyplatilo. Zároveň byl ale podnikavý, důvtipný, vynalézavý, houževnatý a vytrvalý, což mu pomohlo přežít po ztroskotání na opuštěném ostrově. Zde se naučil využívat nejrůznějších darů přírody a poradit si se všemi možnými problémy. Zároveň se během let naučil velké množství věcí a dovedností, který by v normálním životě nepotřeboval.
 • Pátek – indiánský chlapec, kterého Robinson zachrání před lidojedy, přátelský, hodný a učenlivý, brzy se díky Robinsonovi naučí anglicky, pomáhá mu a postupem času od Robinsona přejme některé evropské názory, a dojde tak vlastně k jeho převýchově.

 

Děj

Příběh začíná ve chvíli, kdy se do anglického Yorku přistěhuje obchodník jménem Kreutznauer. Angličané jeho jméno neumějí vyslovit, a tak ho poangličtí na Crusoe. Jeho nejmladší syn Robinson touží po tom stát se námořníkem. Otec ale s jeho snem nesouhlasí, na moři mu zemřel již jeden syn. Robinsonův život se změní v okamžiku, kdy otce zastupuje na obchodní cestě. Potká na ní přítele ze školy, který mu nabídne, aby s ním odjel na lodi do Londýna. Loď se ale v bouřce potápí. Naštěstí se všichni zachrání. V Londýně pak následně potká kapitána Dubbleyho, který mu nabídne, aby s ním odjel do Guineje. Loď je přepadena piráty a Robinson je prodán do otroctví. Z otroctví se mu nakonec podaří utéci a nalodí se na loď plující do Brazílie. I tato loď však ztroskotá, on jako jediný přežije a ocitne se na opuštěném ostrově. Zde se musí naučit přežít téměř bez ničeho. Díky jeho houževnatosti a pracovitosti se mu to podaří, obdělá kousek půdy, ochočí si několik zvířat, postaví příbytek. V průběhu života na ostrově objeví další ztroskotanou loď, na které přežil pes, ten se stává jeho společníkem.

Jednoho dne se setká s místními lidojedy a vysvobodí jejich oběť. Chlapci dá podle dne, kdy ho zachránil, jméno Pátek. Po 28 letech, 2 měsících a 19 dnech od doby, kdy Robinson ztroskotal na ostrově, u břehu zakotví loď, na které propukla vzpoura. Robinson kapitánovi pomůže vzbouřence porazit a poté jej loď i s Pátkem odveze do Anglie.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.