Zkrocení zlé ženy – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Zkrocení zlé ženy

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): Nicolette

 

jméno: Nicolette Havlová

Autor, popř. překladatel:

William Shakespeare, překladatel E. A. Laudek

 

Literární druh:

Drama(dialog)-psáno veršem, neveršovené pouze dialogy vedlejších postav

 

Literární žánr:

Komedie

 

Zasazení díla do kontextu doby

Doba vzniku (období, literární směr): 16.st., anglická renesance, alžbětinské drama.

 

Okolnosti vzniku: 

Na konci 16.st., kdy se Anglií přehnala vlna moru, byly všechny londýnská divadla z hygienických důvodu uzavřena. Divadelní společnosti se rozpadly na menší skupiny, aby přežili, byly nuceny kočovat po venkově. Kniha  s původním textem hry zůstala u jedné skupiny, zbylé si musely hru napsat znovu podle toho, jak si kdo pamatoval původní text. Za těchto okolností zřejmě Shakespeare sepsal novou verzi oblíbené hry a starší příběh Petruccia a Kateřiny upravil k obrazu svému.

 

Zasazení díla do širšího kontextu autorovy tvorby:

Hra je druhá z autorových děl, patří mezi jednu z nejúspěšnějších komedií. Řadíme jí do 1. období Shakespearovy tvorby.

 

Výstavba literárního díla

a) Tematický plán

Téma díla: Vyvrácení starého názoru o nadřazenosti muže nad ženou.

Doba a místo děje: Itálie (město Padova, Petrucciův dům na venkově), čas neurčený – pravděpodobně autorova současnost (konec 16.st.)

 

Charakteristika hlavních postav:

  • Baptista- bohatý padovský šlechtic, který má dvě dcery, na jejichž vzdělání nešetří. Je milující, laskavý, trpělivý a spravedlivý otec.
  • Vincenzio- starý pisanský šlechtic.
  • Lucenzio- Vincenziův syn. Lstí chce získat přízeň Biancy.
  • Petruccio- veronský šlechtic. Jeho odvaha, tvrdohlavost a cílevědomost mu pomohla zkrotit Kateřinu a vzít si ji za ženu.
  • Gremio, Hortensio- Biančini nápadníci, kteří dělali vše pro její ruku.
  • Tranio,Biondello- sloužící Lucenziovi. Tranio byl obětavý a věrný svému pánu.
  • Grumio, Curzio- sloužící Petrucciovi.
  • Kteřina- Baptisova dcera a zároveň sestra Biancy. Je vnímána jako hašteřivá, zlá výbušná žena s posledním slovem. Ve skutečnosti, ale není zlá, je pouze impulzivní a silná. Po Padově je známá, ale nikdo o ní nejeví zájem, svým chováním ztěžuje život nejenom sobě, nýbrž i sestře. Avšak i ona v hloubi duše touží po pravé lásce a porozumnění.
  • Bianca- dcera Baptisty, mladší sestra Kateřiny. Vroucně miluje svého otce, ráda a pilně studuje. Hodná, milá, poslušná a dobrotivá dívka se spousty nápadníků.

 

Důležité motivy: 

Důležitý zlom v díle nastává tehdy, když Kateřina přijede na venkov, kde Petrucci přebývá. Petrucci, pouze na oko, neustále kárá své poddané, že vše je jinak, než žádal, řve a burácí, dokonce i Kateřina ho uklidňuje. Aby nad Kateřinou vyzrál, tak jí nedává najíst, prý pro její dobro. Po čase je se vším, co jí nabízí spokojená. Naučena pokoře se vrací zpět do Padovy.

 

Kompoziční plán:

Chronologický, rámcový
– předehra o 2 scénách, 5 dějství.

 

Jazykový plán:

Blankvers (5 stopý jambický verš), metafory(jste dřevo), ironie, expresívy (Katuško, mladinká, dětičky), hovorové výrazy (ženské), repliky, situační komiky, stylistické figury (opakování slov).

 

Inspirace pro další autory a literární díla:

Dílem Shakespeara se už 400 let inspirují spisovatelé, především však autoři prózy.

 

Filmové či divadelní adaptace: 

Filmy- Zkrocení zlé ženy(1929, 1967, 2005)

 

Celkový dojem a vlastní hodnocení:

Žádný div, že Zkrocení zlé ženy je řazeno mezi jednu z nejlepších Shakespearových komedií. Díky jednoduchému ději se srozumitelnou zápletkou a poutavým dialogům, kterými je celé díla sepsáno, se velmi dobře čte. Často jsem se u slovních potyček Petruccia s Kateřinou zasmála. Nejenom samotný děj, ale i viditelné znaky jakési emancipace, dodávají dílu poutavost a osobitost. Rozhodně knihu hodnotím kladně a samozřejmě, bych jí doporučila všem, kteří mají rádi kratší, nýbrž zajímavé čtení.

 

Děj:

V předehře je opilý Vykuk přenesen na hrad, je mu řečeno, že je lordem, který patnáct let spal a až nyní se probudil. Ze začátku mu to přijde podezřelé, ale po čase uvěří, herci je mu následně předvedena hra o tom, jak zkrotit zlou ženu.

V Padově žije bohatý šlechtic Baptista Minola, který má dvě krásné dcery, Biancu a Kateřinu. Protože je Kateřina starší, Baptista se rozhodne nejdříve provdat ji a pak teprve Biancu. Jinak by mu Kateřina zůstala na ocet. O ni však nikdo nestojí, do doby, než se ve městě objeví veronský šlechtic Petruccio, který si ji rozhodne za velkorysé věno vzít za ženu a učinit z ní pokornou manželku, tento záměr se ostatním jeví jako nemožný, ale Biancini nápadníci jsou mu za jeho přítomnost vděční. Jelikož o Kateřinu už je postaráno, může si Bianca vybrat ženicha, stane se jím Lucenzio, který ji oslnil při přestrojení v učitele filosofie, gramatiky a poesie, za pomocí svého sluhy Trania, jenž se Biance, pod identitou Lucenzia, taky dvořil a zároveň postupně vyšachoval zbylé nápadníky ze hry. Petruccio udělá Kateřině ze života peklo, aby si uvědomila, že u ní dochází k překračování mezí, nakonec pochopila a byla nucena změnit se. Vrchol příběhu přichází v podobě sázky, kdy se Petruccio vsadí s Lucenziem a Hortensiem, kdo z nich má poslušnější choť. Každý z nich po sluhovi vzkáže své ženě, že má přijít k němu. Dorazí pouze Kateřina, Baptista a ostatní vidí, jak ji Petruccio  zkrotil, dostává 20 000 zlatých od Baptisty za to, že z Katky udělal hodnou ženu a samozřejmě vyhrává sázku s Lucenziem a Hortensiem.