Zkrocení zlé ženy – rozbor díla k maturitě (7)

 

Kniha: Zkrocení zlé ženy

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): prditko

 

 

 

 

Obecné informace

vysvětlení názvu díla

V hlavní dějové lince se ze zlé a tvrdohlavé Kateřiny stává neotřelým přístupem jejího nového manžela poslušná a poddajná žena

 

letopočet vzniku

1593-1594

 

William Shakespeare
–        renesance

o   14. – 16. století

o   zesvětštění, individualismus, návrat k antice

o   důraz na rozum, poznání tohoto světa – ustupuje náboženské zaměření

o   důraz na smysly, emoce

o   rozvíjí se přírodní jevy, vzkvétá obchod

o   bohatost žánrů

–        žil v 16. století (1564 – 1616)

–        narodil se ve Stratfordu nad Avonou, kvůli finančním potížím rodiny nedosáhl vyššího vzdělání, oženil se v 19ti letech a měl 3 děti. Připojil se kočovných divadelníkům, odešel s nimi do Londýna a tam působil jako herec a dramatik. Stal se spolumajitelem společnosti, která vlastnila proslulé divadlo Globe.

–        nejdříve psal komedie a historické hry, po přelomu 16. a 17. století pak tragédie (Romea a Julii ale napsal ještě v 16. st.)

–        Komedie:

 

Veselé paničky Winsdorské

o   Falstaff se chce pobavit a pošle dvěma ženám stejné milostné dopisy, které se to však naneštěstí dozví a chtějí se mu pomstít.

 

Marná lásky snaha

o   Přátelé si slíbí, že budou studovat a nebudou se stýkat se ženami. Samozřejmě se všichni zamilují a své city se jeden před druhým snaží skrýt.

 

Sen noci svatojánské

o   dílo složené z několika dějových linek o vztazích, které jsou navzájem propojené. Objevují se nadpřirozené jevy – kouzla. Na konci všechny kouzla díky jiné bylině pominou a zúčastnění se navrátí do původních stavů i podob – všichni si myslí, že události posledních dní byl pouze sen.

 

Kupec benátský

o   Bassanio si pomocí kamaráda půjčí peníze od židovského lichváře, aby se mohl ucházet o bohatou Porcii. Kamarád má pak ovšem problémy kvůli splácení – za nesplacený dluh si má lichvář vzít libru jeho masa. Nakonec je zachráněn Porcií, která převlečená za soudce rozhodne, že si lichvář může vzít přesně libru masa ale ani kapku krve – toho není lichvář schopný docílit a tak je Bassaniův kamarád Antonio zachráněn.

 

Mnoho povyku pro nic

o   Na snoubence je ušita lest a budoucímu manželovi 2 kamarádi namluví, že ho snoubenka podvádí, ten ji proto v den svatby zahanbí. Aby otec zahanbené Hery přenesl pozornost, vyhlásí, že Hera zemřela. Cladio se poté dozvídá, že byl oklamán a připouští svou chybu. Souhlasí se sňatkem Heřiny sestřenice – ta se později ukáže ke Claudiovu potěšení jako maskovaná Hera.

 

Večer tříkrálový

o   po ztroskotání lodi přežijí dvojčata Olivie a Sebastián, jeden o druhém si však myslí, že jsou mrtví. Každý jde svou cestou, ty se však zkříží a Olivie převlečená za muže, je od Sebastiana nerozpoznatelná, což vyvolá nepochopitelné situace. Nakonec se všechno vysvětlí, sourozenci se shledají a oba si vezmou ty, do kterých se zamilovali. Celým dějem prochází zapletené milostné vztahy.

 

–        historické hry:

Jindřich IV.

Jindřich V.

Jindřich VI.

Richard II.

Richard III.

Julius Caesar

 

–        tragédie:

Romeo a Julie

o   o lásce dvou lidí ze znepřátelených rodů. Romeo se za Julii tajně ožení, ale ještě ten den zabije jejího bratrance, aby pomstil vraždu svého kamaráda. Za to je vyhnán. Julie vymyslí s knězem plán, jak se vyhnout svatbě kterou jí domluvil otec a dostat se za Romeem – vypije látku, po které se zdá, že je mrtvá. Romeo ale nechtě nedostal zprávu o jejím plánu, a když ji nachází v tom stavu, myslí si, že je mrtvá a vypije jed. Když se ona probudí a uvidí ho mrtvého, probodne se jeho dýkou. Tato láska nakonec rody smíří.

 

Hamlet, kralevic dánský

o   kralevic Hamlet se od přízraku svého otce dozvídá, že byl král zavražděn strýcem Hamleta Klaudiem. Hamlet si přeje pomstít smrt svého otce. Protože by mu nikdo pravdu neuvěřil, předstírá šílenství. V tragédii dojde k řadě dějových zvratů

 

Othello

o   drama žárlivosti – Maur Othello se nechá obalamutit zákeřným Jagem, že je mu jeho žena Desdemona nevěrná. Othello zaslepen žárlivostí svou ženu uškrtí. Když zjistí, že vše byly jen Jagovy intriky, sám se přede všemi probodne a zemře vedle Desdemonina těla.

 

Macbeth

o   Skotský vojevůdce Macbeth při návratu z boje se svým přítelem potká 3 čarodějnice, od kterých se dozvídá, že po něm budou mít na trůn nárok potomci jeho přítele. Ten proto posílá vrahy na všechny případnénástupce trůnu i další lidi kteří by ho mohli ohrozit. Ti z nich, kteří však přežili se proti němu spiknou a zabijí ho. Na trůn se nakonec stejně dostáva Banquův syn.

 

Král Lear

o   Král se rozhodne rozdělit království 3 dcerám podle toho, jak mu vyjádří lásku – ta nejmladší Cordelie ji odmítne vyjádřit slovy a on ji za to vydědí. Obě starší dcery se o něj však poté nezajímají a nejradši by se ho zbavily. Když se to dozví Cordelie, vyjede s vojskem obnovit otcovu vládu, to se ji však nepodaří a je zajata spolu s otcem – později také popravena. Jedna ze starších sester tu druhou otráví kvůli společnému milenci. Král Lear umírá s mrtvou Cordelií v náručí.

Další autoři

Miguel de Cervantes Saavedra

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha – zchudlý vesnický zeman Quijote se pod vlivem četby rytířských románů vydává na cesty, aby uskutečnil své rytířské sny. Chce se chovat ušlechtile, hrdinsky, je rozhodnut bojovat za chudé, obětovat se pro své ideály. Vydává se na cestu na sešlém koni, vyvolenou dívkou se stává prostá venkovanka, je provázen sluhou Sancho Panzou. Každé Quijotovo „hrdinství“ nakonec končí výsměchem ze strany ostatních. Celý román končí vystřízlivěním hlavní postavy a jeho smrtí. Přesto není závěr jednomyslně trudný – Sancho Panza přejímá Quijotovy názory a z realistické postavy se stává snílkem i on.

 

Francois Villon

Odkaz = Malý testament

Závěť = Velký testament

Mísí vysoké (formální dokonalost) a nízké umění (píše o spodině, putykách; některé básně jsou napsané v argotu = mluvě spodiny), čerpá z bouřlivého života, který vedl – sbírka obsahuje zčásti autobiografické prvky, tematicky různorodé: verše satirické či nábožné. Opakující se motivy: pomíjivost lidského života, strach ze smrti, znechucení světem, provokace. Některé básně psány formou tzv. villonské balady = francouzské balady. Básně jsou dvojsmyslné, nelze je jednoznačně interpretovat (např. básník je někdy rozmařilý, hýřivý; jindy se utápí v sebetrýznění, zpytuje svědomí), hodně ironické, výsměšné

 

Giovanni Boccaccio

Dekameron – společnost tří mladých mužů a sedmi žen utíká z Florencie před morovou nákazou na venkovské sídlo; zde si po dobu deseti dnů každý večer vyprávějí deset příběhů – pro každý večer je určeno jiné téma. V úvodu je pečlivě popsán středověký mor.

 

Francesco Petrarca

Zpěvní (Sonety Lauře) – obsahuje hlavně milostné básně, ale také verše náboženské či politické, dominantní je forma sonetu, v díle autor líčí krásy Laury (chůzi, vlasy, pohled…), trápení z lásky, zachycuje milostný cit k dívce a vzpomíná na ni. Laura je v duchu renesance vykreslena jako reálná pozemská žena; autor často zachycuje rozpor mezi milostným citem k ženě a oddanosti k Bohu.

 

Dante Alighieri

Božšká komedie – básník zabloudil v temném lese (= alegorie světa), v němž ho ohrožují tři šelmy: Pardál, vlčice a lev (= alegorie smyslnosti, pýchy a lakoty). Při útěku se básník setká se svým průvodcem antickým básníkem Vergilliem (= alegorie rozumu, poznání), kterého mu seslala Beatrice. Společně pak procházejí Peklem (zde se setkává s řadou vladařů, filosofů a teologů, jež jsou trestáni za své hříchy) a Očistcem. Poté vstupuje do Ráje – zde ho však již nesmí Vergillius provázet, a proto jej nahradí samotná Beatrice.

Děj

Předehra

V1 – Chytrák Krištufek je vyhozen hospodskou z hospody, protože nechce zaplatit za rozbité sklenice. Lehne si do trávy a usne. Tak ho najdou hrabě s myslivcema a domluví se, že ho vezmou na své sídlo, kde ho budou pokládat za vznešeného lorda a obklopí ho veškerou péčí, aby se pobavili Chytrákovými reakcemi.

V2 – Krištofek Chytrák se probouzí na vznešeném loži a obskakují jej sloužící. Nejprve je odmítá, ovšem po chvíli začne postupně věřit tomu, že trpěl nemocí a dlouhých 15 let žil v domnění, že není vznešeným panem ale chudým žebrákem. Nakonec uvěří i tomu, že má ženu – za tu se vydává převlečený páže.

 

Jednání první

V1 – vystupuje Lucentio se svým sluhou Traniem, kteří zrovna přicestovali a poslechnou rozhovor mezi právě přicházejícím králem Padvy Baptistou, jeho dcerami Kateřinou a Biankou a Biančinými nápadníky Gremiem a Hortensiem. Baptista oběma pánům vysvětluje, že svou mladší dceru Bianku provdá až tehdy, když se i starší Kateřina vdá. S tou se však pánové hádají a oběma je jasné, že tak zlou a tvrdohlavou ženu nikdo chtít nebude. Lucentio se během toho zamiluje do Bianky a sdělení rozhovoru mu Tranio tlumočí, protože jej nevnímal. Lucentio pak vymyslí plán – sám se bude vydávat za učitele Bianky a pokusí se tak získat její srdce, zatímco Tranio se převleče za něj, aby ho zastoupil.

V2 – Do Padvy přijíždí Petruchio se svým sluhou Grumiem a navštíví Hortensia. Přijel hledat ženu, protože mu zemřel otec a on se má tedy starat o své pozemky. Nevadí mu prý zlá a svárlivá žena, hlavně aby měla dobré věno. Hortensio ho tedy posílá za Baptistou pro Kateřinu, vydává se tam ale s ním, aby ho Petruchio představil Baptistovi jako učitele hudby pro jeho dcery – chtěl se tak dostat k Biance. Cestou potkají Gremia a Lucentia s Traniem a všichni se přou o jejich lásce k Biance.

 

Jednání druhé

V1 – v komnatě se hádají Kateřina s Biankou, přijde Baptista, dcery odchází a přichází Petruchio, Biančini nápadníci Gremio, Hortensio a Lucentio se svými sluhami Traniem a Biondellem. Všichni se Baptistovi představí, Hortensio a Lucentio jsou pak jako učitelé uvedeni ke svým žákyním. Petruchio se s Baptistou baví o svatbě s Kateřinou. Po chvíli se vrací Hortensio, stěžuje si, že jej Kateřina neposlouchá a mlátí ho po hlavě. Všichni odchází a Baptista posílá za Petruchiem Kateřinu. Mluví spolu, Kateřina ho odmítá, nadává mu a je na něj zlá, Petruchio se ale nevzdává. Přichází Baptista a slibuje Kateřinu Petruchiovi. Poté se začnou ucházet také o Bianku – Gremio a Tranio převlečený za svého pána. V majetkových návrzích vyhrává Tranio, který si však jmění vymyslel.

 

Jednání třetí

V1 – Lucentio a Hortensio učí Bianku čtení a hudbě, oba se o ni ucházejí a hádají se mezi sebou

V2 – Před svatbou Kateřiny a Petruchia – ten však ještě nedorazil a všichni ho vyhlížejí. Nakonec přijíždí, ovšem vypadá jako žebrák. S Kateřinou se ožení, nehodlá ale zůstat a omlouvá se, že musí ihned zpátky na svůj letohrádek. Kateřinu bere proti její vůli s sebou.

 

Jednání čtvrté

V1 – Doma čekají Petruchia s Kateřinou jeho sluhové. Když přijedou, chová se Petruchio zle a sluhy seřve úplně za všechno. Nakonec nedá Kateřině ani najíst.

V2 – Hortensio ukazuje Traniovi, jak se Bianka zamilovala do svého učitele Lucentia – neví, že je to Traniův pán a myslí si, že je to jeho sok. Hortensio pak odchází – místo Bianky si prý vezme Vdovu. Tranio s Lucentiem Biance vysvětlí pravdu. Potom přichází pocestný Školomet, kterého Tranio lstí přiměje, aby zastoupil Lucentiova otce Vincentia, který má prý všechno jmění, které Tranio nasliboval Babtistovi.

V3 – v komnatě provokuje sluha hladovou Kateřinu s jídlem, ale žádné jí nedonese – to jí donese až sám Petruchio, ale stejně í ho nenechá sníst. Povolá potom Šperkýře a Krejčího, ale šperky a šaty pro Kateřinu vytvořené odmítá, když se Kateřině líbí. Nakonec se rozhodne, že pojedou do Padvy, v prostém oblečení tak jak Kateřina je.

V4 – Tranio stále převlečený za Lucentia představuje Baptistovi Školometa jako svého otce Vincentia. Rozmlouvají a Školomet přislibuje všechen Traniem jmenovaný majetek svému synovi. Baptista uvěří a pošle pro Bianku, že se bude vdávat za Lucentia (=Trania). Potom Traniův sluha Biondello všechno Lucentiovi vysvětlí a pošle ho vzít si Bianku za ženu.

V5 – Po cestě do Padvy potkává Petruchio s Kateřinou pravého Vincentia – Lucentiova otce. Petruchio stále mluví nesmysly a trvá na tom, aby je Kateřina přijímala – ta zoufalá a hladová se podmaní a začne souhlasit s čímkoliv, co její manžel řekne – Petruchio tím zíkal přesně to co chtěl. Vincentia berou s sebou.

 

Jednání páté

V1 – Před Lucentiovým domem na oslavě svatby Bianky s Lucentiem – přijíždí Petruchio s Kateřinou a Vincentiem. Vincentio se snaží dostat dovnitř, Petruchio s Kateřinou ustupují a pozorují, co se bude dít. Pravého Vincentia nechce pustit Školomet, který Vincentia hraje, a osočí ho z toho, že se za něj vydává. Poté přichází postupně oba Lecentiovi sloužící a Vincentia zapřou, aby neprasklo, co si vymysleli. Poté Baptista, který ho už už posílá do žaláře, když vystoupí Lucentio s Biankou a otci i Baptistovi všechno vysvětlí.

V2 – Na hostině v Lucentiově domě se baví všichni svatebčané. Po odchodu jejich žen dojde řeč na jejich poslušnost a Lucentio, Hortensio i Petruchio se vsadí, že jejich žena je právě ta nejposlušnější, sám Baptista chce vsázet proti Petruchiovi spolu s Lucentiem, ten to však odmítá. Pošlou všichni pro své ženy, ale jediná Kateřina bez protestů přijde a pak také přivede ostatní manželky. Kateřina dělá vše co jí Petruchio káže a také se ho zastává a ctí jeho názory – hádá se i s ostatními ženami o poslušnosti. Na konci všichni pánové uznají vysoké kvality Petruchiova úspěšného zkrocení zlé Kateřiny.

Téma s motivy díla

Vyvrácení starého názoru o nadřazenosti muže nad ženou

Láska a okouzlení, majetek, přestrojení, krocení, oddanost Trania, sázka, svatba

Kompoziční výstavba díla

Chronologická (, rámcová)– předehra (může být považována za rámec) a 5 jednání, ty jsou děleny do 1-2 výjevů (pouze 4. jednání má výjevů 5)

Literární druh a žánr

Drama – komedie

vypravěč/lyrický

V dramatu se neobjevuje, pouze dialogy a scénické poznámky – neosobní, objektivní – popis

postavy + charakteristika

V předehře:

Hrabě – chce si udělat srandu z opilého potulného

Kryštof Chytrák – opilý pánvičkář, kterého Hrabě uvede jako vysoce postaveného pána, aby se pobavil

Hospodská – vyhodí na začátku opilce z hospody, protože nechce zaplatit

Panoš, divadelní herci, myslivci a jiní sluhové v službě hraběte.

 

Ve hře:

Baptista, bohatý šlechtic Padovánský – otec Bianky a Kateřiny, který nařídil, že dokud se nevdá Kateřina, nedá nikomu ani ruku Bianky

Vincentio, starý šlechtic Pisánský – otec Lucentia, který se zamiluje do Bianky

Lucentio, Vincentiův syn – vydává se za učitele literatury, aby mohl zaujmout Bianku

Tranio – Lucentiův sloužící, vydává se za svého pána, aby jej zastoupil, když se Lucentio snaží získat Bianku

Biondello – druhý Lucentiův sloužící

Gremio – také se uchází o ruku Bianky u krále Baptisty spolu s Traniem převlečeným za Lucentia – ten jeho nabídku překoná svou vyšší, avšak smyšlenou

Hortensio – jako učitel hudby se snaží dostat k Biance blíž. Nakonec se ale rozhodne oženit s Vdovou.

Petruchio, šlechtic Veronský – do Padvy přichází pro bohatou nevěstu, nevadí mu, kdyby byla jakkoliv tvrdohlavá a zlá – ožení se tedy s Kateřinou (osvobozuje Bianku z otcova příkazu) a odváží si ji na svůj letohrádek, kde ji krotí a nakonec se ze zlé Kateřiny stane poslušná a uctivá žena svého pána

Grumio, Kurtis – Petruchiovi sloužící

Školomet – starý dobrodruh, který na své cestě potká Trania s Lucentiem, kteří potřebují představitele Vincentia – aby dokázal všechen majetek, který Tranio Baptistovi nasliboval

Kateřina – zlá a tvrdohlavá Baptistova starší dcera

Bianka – mladší dcera Baptisty, je okouzlující a má spoustu nápadníků. U otce se o ni snaží Tranio převlečený za Lucentia a Gremio. Při vyučování četby a hudby se jí pak snaží přiblížit pravý Lucentio a Hortensio.

Vdova – milenka Hortensia

Krejčí, Šperkýř, sluhové Baptisotvi a Petruchiovi

vyprávěcí způsoby

Jazyk spisovný – knižní, občas hovorový – zdrobněliny (Katuška)

Vyprávěcí (přímá řeč) a popisný (ve scénických poznámkách)

typy promluv

Pouze dialogy – přímá řeč

veršovaná výstavba

Neveršované monology, ale občas se objeví i některý z rýmů (střídavý, obkročný, přerývaný, posupný)

jazykové prostředky

Jazyk spisovný – knižní a občas hovorový

Bohatý a květnatý, ale přesto srozumitelný

Expresiva!, poetismy, archaismy

 

tropy a figury

Anafora: jak byla zaskočena, bystře tak, jak se to stalo, všechno malováno
Epizeuxis: Copak, copak?
Epiteton: …spravedlivé nebe…
Příměr: …ošemetná jako noc…
Synestézie: …zvuk nechať mu v uchu sládne…
Ironie: …ty s nápadníky vlídně porozprávíš, jak něhyplný vánek ševelíc…