Anglický realismus – umělecký směr – literatura

 

 Jméno: Anglický realismus

 Přidal(a): kveta.nevosadova<>centrum.cz

 

 

Anglický realismus

-průmyslová revoluce

-předchůdci: Daniel Defoe(Rofin Hood), Jonathan Swift (Guliverovi cesty)

 

Charlotta Broteová

měla dvě sestry: Annu a Emily

 

Jana Eyrová

-epický román, mezi romantismem a realismem

-téma: osudy hl hrdinky, postavení žen ve společnosti

-Hl postavy: Jana Eyrová, Pan Rochester

-Děj:Jana sirotek, utiskována, sebrala knížku a vzbouří se, poté přesun do dívčí školy, dokončí studium a 2 roky učitelkou, učitelka Adélky-zamiluje se do pana Rochestra, nabízí jí vztah jako milence ale ona odjíždí, ujmou se jí šlechtici, kteří čekají na své věno, zjistí se, že jí patří a že ona je ztracený sirotek, vrací se za panem Rochestrem-jeho žena zapálila dům a skočila z okna

-Romantické prvky(Sirotek, výjímečná postava,prostředí, konec)

-Realistické prvky (společnost, téma rodinného štěstí)

 

Emily Broteová

 

Na větrné hůrce

-román

-Hl postavy: Heatclif

-Děj:Heatclif(sirotek, nalezenec,cikánští předci), přijmou ho na větrnou hůrku, akceptují ho pán domu zemře, chce si vzít Katherine (zasnoubena), poté vyhnán, zvrat-začne se projevovat jeho temná stránka, chce se pomstít-věe pro to aby se vrátil,nakonec větrnou hůrku koupí a začne se mstít-záchrana jen jeho smrtí

 

Charles Dickens

-mezi romantismem a realismem, ovlivněn sociálním prostředím-otec se zadlužil-šla do vězení celá rodina, od 11 pracoval, pomáhal rodině, vzdálený příbuzný mu odkázal peníze, šen na školu, působil jako zpravodaj

 

Kronika Pickwikova klubu

-humoristický román (situační humor-anglický humor-konstatuje fakta)

-Hl postavy: Pan Pickwick-ang.dzentleman, ze střední vrstvy, přesvědčen o svém významu,

nepraktický, dobrák

Sand Weller-sluha, realista, praktický

-z volných epizod

 

Oliver Twist

-sirotčinec, soudy, zločinci, dostane se do vyšší společnosti pomocí pana Browna, Fagin do vězení

 

David Copperfield

-chudoba, autobiografické prvky, otčín a sestra ho terorizují-skončí smířlivě-viktoriánská doba

 

Malá doritka

-vězení pro dlužníky, sirotčinec-poměry

 

Nadějné vyhlídky

-román

-Pipp,sirotek, jako dítě pomůže uprchlému galejníkovy, chce se poté dostat do vyšších kruhů, Galejník mu odkáže majetek ale nakonec umírá, Pipp opět chudý, vrací se do kovárny,

-romantické prvky: postavy, děj, vyznění příběhu

-realistické prvky: prostředí, zobrazení a kritika celé anglické společnosti

 

Wiliam Makepeace Thackery

-novinář, humorista, satirik

-píše humoristické eseje-obrazy společnosti, romány, povídky

-Snob

 

Kniha o Snobech

-dotýká se problémů morálky, kariéry, peníze

 

Trh marnosti (Román bez hrdiny)

-román, osudy dvou dívek-Becky (podnikavá, mazaná) a Amélie (dobrosrdečná, pasivní, sentimentální), ani jedna postava není kladná, hl smysl života dívek dobře se vdát-velmi kritizuje

 

Vznešená bída

-povídka, téma snobství, kritizuje měšťáky

 

Thomas Hardy

-naturalismus, staví na osudovosti, pesimismus, idealizuje venkov

 

Tess D´Ubervillová

-osud, do života jí něco vstoupí, obviněna, nakonec popravena

 

Neblahý Juda

-kontrast jak by chtěl žít a jak žije, osud->nemoc, zemře

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.