Ruský realismus – umělecký směr – literatura

 

 Jméno: Ruský realismus

 Přidal(a): kveta.nevosadova<>centrum.cz

 

 

 

Ruský realismus

-absolutismus, nevolnictví

-postavy ůředníků, sociální rozpory

 

Ivan Sergejovič Turgeněv

-spisovatel, prozaik, básník, kritizoval absolutismus, ze zámožné rodiny, otec důstojník, studium a život v zahraničí, vykázán do vyhnanství, tvrdost k nevolnictví, postavení nevolníků

 

Lovcovy zápisky

-25 krátchých povídek

-neznámější šáfář, Pěvci, postava lovce, nový pohled na nevolníka, detailní popisy přírody a lidí, ostře kritizuje nevolnictví-nakonec významně přispěli k jeho zrušení, podoba ruské kultury obyvatelstva

 

Rudim

-mladý šlechtic, který je schopný a vzdělaný, nedaří se mu uplatnit, nakonec zbytečně zemře-typ zbytečného člověka

 

Otcové a děti

-sociálně-psychologický román

-student Bazarov-odmítá morálku, vypjaté emoce a uznává pouze rozum a racionalitu, nejznámější román, nalézá smysl života až na konci a umírá na nemoc, boje za zrušení nevolnictví, národový střet mezi konzervativními ruskými statkáři (otcové) a radikály (děti)

 

Šlechtické hnízdo

-příběh nenaplněné lásky

 

Nikolaj Vasiljevič Gogol

-prozaik a dramatik ukrajinského původu, zakladatel ruského romantismu s velmi silnými prvky realismu, pocházel z rodiny středních ukrajinských statkářů, hrál v divadle, odejde z Ruska a žije v Římě, propadl mysticismu

 

Večery na vesnici blízko Ditáňska

-povídkoví soubor, pohádkoví soubor, přechodně romantické dílo

-povídky strašidelné i humorné

 

Thomas Bulla

-povídka vyprávějící o boji ukrajinský kovářů proti polským magnátům

 

Mrtvé duše

-satirický román

-námět:touha po pěnězích, kritizu ruskou společnost, korupci, zaostalost, nevolnictví

-hl postavy: Čičikov

-Děj: Čičikov cestuje po ruském venkově a kupuje duše mrtvých nevolníků-chce na nich zbohatnout, poré je odhalen (statkář vše vyzradí), 2 díl nedokončený, další podvody, znovu se snaží zbohatnout, ve vězení a má být poslán na sibiř ale objeví se zde statkář Murazov, který se za něj přimluví, ale Čičikov musí slíbit že nebude podvádět a bude žít spořádaný život

 

Revizor

-komediální hra

-hl postavy: Chestakov + sluha Osip

 

Petrohradské povídky

-od reálu až do fantastickým prvkům, sjednoceny sídelním městem-Pterohradem, začátek Městská třída, konec Bláznovy zápisky

 

Plášť

-bezvýznamný úžedník Botičkin, ostatní se mu smáli, pracuje poctivě, chudyý život, malý plat-šetřil, za své úspory si koupil nový plášť-je pozván na oslavu, kde mu ukradnou plášť, náhlasí to ale komisař se otočí proti němu, z oběti viník, nakonec zemře, objevoval se u mostu a strhával lidem pláště

-chronologická kompozice 1.postava centrem povídky, ostatní postavy neměli jména-představují určitý typ „smích skrz slzy“

-Mast

-Podobizna

 

Ženitka

-drama

-mladá žena vybírá si z 5 nápadníků, komedie, založeno na dialozích, jednoduchá zápletka, Rusko a jeho problémy

 

Hráči

-drama

 

Ivan Alexandrovič Gončarov

-ruský prozaik, literární kritik, představitel kritického realismu, hodně cestoval

 

Oblomov

-román

-postava Oblomova, lenost a nechuť žít, 4 části, musí se přestěhovat, nepříznivými okolnostmi donucen se zamyslet nad svým životem, Štolc-opak Oblomova (podnikavý, pracovitý, peníze), rozumí si ikdyž jsou protiklady, Olga Iljinská-Oblomov se do ní zamiluje, začne o sobě pochybovat, nakonec zvítězí lenost-typ zbytečného člověka

 

Fjedor Michaljovič Dostojevskij

„Nemocné svědomí Ruska“

-píše psychologické romány

-ze šlechtické rodiny, jeho otec tyran-tvrdě zacházel s nevolníky a ti ho ubili, zapojil se do Petrašovců-socialistí utopismus (aby všichni pracovali spolu, any nebyl soukromý majetekú, sloužil na sibiři poté i jako voják, pobývá v zahraničí, začal vystupovat proti západu, proti petrašovcům, kritizoval násilnou změnu-změna přes změnu člověka

-postavy ublížené/ponížené/ubožáků/chudých lidí

 

Zápisky z podzemí

-hl postavou úředníček „ublíženy,ponížený“ setká se s prostitutkou-také sociálně vyloučena, vybíjí si na ní zlost

 

Zápisky zmrvého domu

-na Sibiři

 

Zločin a trest

-psycologické román

-hl postavy: Rostalnikov-bývalý student práv, život o ničem +jeho sestra a matka-snaží pomoct

Soňa-dcera Marmeladova, zamiluje se do ní

-námět: téma zločina,vyčítky motiv: vražda, láska, přátelství, rodina

-Děj: příprava činu 1.poutko-zavěšení sekery 2.balíček, aby zabavil rychtářku 3.zavěšení sekery

připravuje se na tu vraždu, má to naplánové a zdůvodněné, může se něco pokazit(rozpolcenost-radionální myšlení ale není úplně při smyslech), třesou se mu ruce, není o svém činu úplně přesvědčen, neřeší detaily jde mu jen o to hlavní, zásadní otázka-Proč jsou zločinci dopadeni?, kde chtěl vzít sekeru tam není, vezme jinou je rozhodnut

-dá jí balíček, poté zabije Alenu Ivanovnu sekerou, hledá peníze, vrátí se zkontrolovat, jestli je živá, strhne jí váček z krku-začne dělat chyby, přijde sestra Aleny-také jí zabije, přijde domovní a on vyklouzne, dostal dopis od policie -omdlel, horečky, blouznil-staral se o něj Razuminchin (inteligentní, obětavý), utekl jim a řekl v horečkách komisaři, že to udělal, nevěřil mu, žádné výčitky, potká Soňu a řekne jí, že to udělal, nakonec se přiznal- 8 let na Sibiři, ona ho navštěvuje, nebyly přímé důkazy

-ve společnosti: Silní jedinci (Rostalnikov) – rozhodují o svých osudech

 Lidské vši (lichvářska) – nejsou k ničemu, tímhle si zdůvodňuje zložin

-romány založeny na dialozích, vnitřní dialogy (rozumně uvažujr, když v tom, halucinace a sny) a vnitřní dialogy (rozpolcenost),ztrácí pojem o čase, ich forma

-roviny 1.Realistický příběh

2.Psychologické rovina (analýza, jak to provede, jak si to ospravedlňuje)

3.mravní rovina (co udělala je správné)

-Dostojevskuj vidí záchranu pro Rusko v tom, že každý změní sám sebe, neodmítá systém, odstartoval umělecké postupy-postavy(silné individuality, citlivé), vnitřní monology i dialogy

 

Idiot

-psychologický román

-hl postava Lev myškin, obraz „Božího člověka“ usiluje o lásku a nápravu světa, čestný mravný, léčený v senatoriu-člověk bez paměti přichází do společnosti, oni ho nedokáží pochopit-společnost zkažená

 

Běsi

-politické téma, nezůžastněný vypravěč, situace kdy do města přicházejí revolucionáři-způsobí zvrat, když jsou zliklidováni vše se vrací do normálu, šigalenština=1/10svobodní 9/10otroci

 

Bratři Karamazovi

-problematické soužití otec a syn, otec zavražděn, synové 3+1nevlastní, postaveno na dialozích, přes vnitro odkrývají své vlastnosti, chování

 

Lev Nikolajovič Tolstoj

-ze šlechtické rodiny, založil školu, korespondoval si s Masarykem

-život ovlivněn Krymskou válkou – Levostapolovi povídky-obžaloba krutosti

Pobyt na Západu- Luzem-západ před Ruskem, odmítá západní kulturu

usadil se v Jasné Poljanova a žije zde, snaží se pomoci nevolníkům, zakládá školu

-Ke konci života krize-rozpadá se mu manželství-na pokraji sebevraždy, prosazovat názory nasilým je zlo  „zlu nelze odporovat nasilím“-sebezdokonalování (společné s Dostojevskim), ale popírá carismus, absolutismus i církvi, usadí se v Jasné Poljanově a přibližuje se mužíkům

 

Anna Karenina

-psychologicko-společenský román

-motivy:postavení žen ve společnosti, víra v Boha, nevěra

-hl postavy: Anna K.-vzor ideální žen ruské společnosti, věrná, poslušná, milující matka, konec

paranoidní, histerická, zklamaná, nevyrovnaná

Alexandr Vronský-milenec Anny

A Karenin-bezcharakterní člověk, chladný, dělá to co dělají ostatní, úředník

Levin-snaží se nedělat rozdíly, hledá smysl života, náplň života-práce, rodina

-Děj: Anna podlehne Vronskému, manžel žádá aby se s ním nevídala, odjíždí s ním do Itálie, její syn zůstává s otcem, společnost jí odvrhne (není rozvedená a žije s jiným mužem), narodí se jim dítě ale nakonec spáchý sebevraždu

 

Vojna a Mír

-4dílná epopej-období napoleonských válek v Rusku

-postaven kontrastu (bojxzázemí, vojácixšlechtici) a parelele

-hl postavy: Andrej Balkonskij-aktivní podnikavý, šlechtic, racionalista

Pierre Bezuchov- idealista, snílek, zdědí majtek, hledá smysl života, projevuje se v něm

Tolstoj

Nataša-z městečka,otec šlechtic, Balkonskij okouzlen ale nakonec se vdá za Bezuchova

ideál ruské ženy

-Děj:historický román,skutečné historické události, děj přes postavy, široce vykreslené bitvy, Bezuchov upadne do zajetí-potká se s Platónem, (vysoké hodnoty, optimista, ořijímá osud)-mají své meze (utpení)-vždycky se najde nějaká cesta-lidské dějiny vytváření masy lidí, ikdyž to nedělají záměrně a ne velké individuality

 

Vzkříšení

-román

-Hl postavy Měchljudov(promítá se do něj Tolstoj)+Jakateřina

-Děj: má být odsouzena za vraždu, nejsou zde přímě důkazy-mesi soudci i Měchljudov-kdysi jí svedl, čekala s ním dítě, stala se z ní prostitutka-cítí se za to zodpovědný, rozhodne se, že jí pomůže-rozprodá svůj majetek a odjíždí s ní na Sibiř, snaží se jí ulehčit život-nabídne jí sňatek, snaží se odčinit své hříchy

 

Kreutzerova sonáta

-skeptický pohled na vztah mezi mužem a ženou, názory na manželství, rozvíjí se myšlenka na Rusko (Tolstojevština)

 

Smrt Ivanola Iljiče

-novela

-měšťák, na sklonku života, čím blíž smrti uvědomuje si co promarnil, že žil v omylu, na konci procitne

 

Anton Pavlovič Čechov

-prozaik (povídky, novely), dramatik

-otek zkrachoval, utekl do Moskvy, tvrdé dětství-promítá, brání měšťanství-bojuje proti všednosti, píše humoristické povídky, studoval na lékaře, názory jako Tolstoj-odmítá systém, Hrál v divadle

 

Povídky

-1.složka humorné, 2.složka tragické -tragika všedního života „Hořké humoresky“

-spisovné, motivy: m욍anský život,strach z autorit, lékařství, stereotypy života (žijí jak mají určeno), mezilidské vztahy, děti (nelehký život-pohled dětí na svět

Chameleon

-strážník na obchůzce, kousne ho pes (pes generála), jak se mění člověk podle toho komu patří pes

Učitel literatury

-plný ideálů, odjíždí na školu, zamiluje se do dcery ředitele-uvědomí si, že ztratil ideály,uteče před svatbou

Člověk v pouzdře

-učitel řečtiny, štítí se života-samotář, šikanuje ostatní kvůli vyhláškám, nikdo ho nemá rád, přijíždí nový učitel ukrajinec a jeho sestra-snaží se jí s ním dát dohromady, on se brání, někdo nakreslí karikaturu, bojí se, že se to provalí, zavře se a po třech dnech zemře „člověk v pouzdře“

-problém ruska, všichni žijou naplánovaný život systémem, jeho vzpoínky mapovali Rusko v době absolutismu

 

Novely

-o Rusku, módní prody (Tolstojevština)

Pavilon čísla 6-v psychiatrické léčebně

Rotchuldovi housle

 

Drama

-neměli úspěch

-„lyrické drama“=obětuje dějovost aby vyvolal pocit nějaký pocit či emoci, historie postav-nevíme nic o nich a jejich příběhy objevujeme s příběhem

 

Ivanov

Racek

Višňový sad

-lyrické drama

-hl postavy: Raněvská- zadlužená šlechtična, snaží se utéct před prodejem

Lopachin-bohatý, sloužil v jejím panství

-1.dějství:Raněvská přijíždí z Paříže, jsou v dluzích-mají prodat panství, manjí višňový sad-návrh na vykázení místo toho chatky, Raněvská nesouhlasí

-2.dějství:na poli, historie Raněvské, odmítá prodat, emoce

-3.dějství:večírek, snaží se zapomenout, přichází Lopachin a oznamuje, že panství koupil on-arogantní vítězoslavný monolog, Raněvská se hroutí

-4.dějství:smír, postavy vyrovnané a smířené, jediná postava Firs odjíždí do nemocnice

Tři sestry

-touží po životě v Moskvě,

Strýček Váňa