Antonín Matěj Píša – životopis


Warning: Undefined array key "https://rozbor-dila.cz/nakladatelstvi-ceskoslovensky-spisovatel/" in /data/web/virtuals/236077/virtual/www/domains/rozbor-dila.cz/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 192

literatura

 

Jméno: Antonín Matěj Píša

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Tento spisovatel, básník a novinář proslul také jako literární a divadelní kritik. Působil jako redaktor v novinách Práva lidu, Národní práce či Práce. Působil také jako redaktor v nakladatelství Československý spisovatel.

 

Život

Antonín Matěj Píša se narodil 10. května 1902 v obci Volyně. Zemřel ve věku 63 let 26. února 1966 v Praze. Dnes je pohřben na hřbitově Šárka v pražských Dejvicích. Poté, co udělal maturitu, se rozhodl ve studiu pokračovat. Zvolil Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde si vybral obor bohemistika a germanistika. Studia ukončil roku 1927, když získal titul PhDr. Za zmínku také stojí to, že jeho učitelem byl Otokar Fischer, divadelní kritik, teoretik a historik, sám také básník, dramatik a překladatel.

Ještě před ukončením studií začal pracovat v novinách Právo lidu, tedy již od roku 1925. V tomto časopisu se zaměřoval na kulturu, psal literární i divadelní kritiky – a to až do roku 1938.

Poté v letech 1939 až 1941 pracoval v časopisu Národní práce. Na tuto práci navázal zaměstnáním v nakladatelství tohoto časopisu až do roku 1945. V průběhu roce 1945 pracoval jako redaktor časopisu Práce. Poté, v sezóně 1945/1946 pracoval jako dramaturg Národního divadla v Praze. Po ukončení tohoto angažmá pracoval opět v deníku Práce, od roku 1947 pak znovu v Právech lidu a poté se opět v letech 1948 až 1951 vrátil do nakladatelství Práce.

Od roku 1952 až 1954 pracoval jako vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Jeho kariéra redaktora tím ale neskončila, v letech 1954 až 1963 byl redaktorem Československého spisovatele.

Mimo to se ale věnoval také básnické tvorbě, vydal hned několik básnických sbírek. Také jeho kritiky byly shromážděny ve speciální knize. Kromě toho se zabýval také literární historií a na toto téma napsal také několik knih.

Antonín Matěj Píša zemřel ve věku 63 let. Stalo se tak 26. února 1966 v Praze.

 

Dílo

Dnem i nocí

Básnická sbírka, která byla ovlivněna dobovými směry dvacátých let.

Pozdravy

Další básnická sbírka.

Hořící dům

I v této básnické sbírce jsou patrné směry dvacátých let minulého století.

Soudy, boje a výzvy

Jedná se o generační kritiku.

Otakar Theek

Monografie.

Poezie své doby

V této knize se autor věnuje literární historii.

Josef Hora

Také tato monografie je literární historií.

Stopami dramatu a divadla

Kniha divadelní kritiky.

Divadelní avantgarda

Soubor divadelní kritiky a referáty z let 1926 až 1941.

Soupis činoherního repertoáru Národního divadla

Autor společně s H. Doležilem zpracovat veškeré činohry, které se v letech 1881 až 1935 hrály na prknech Národního divadla.

Čtení o Luhačovicích

Tato kniha vznikla k třístému výročí lázní Luhačovice. Napsali je různí autoři, mezi nimi A. M. Píša napsal kapitolu Proč je miluji. Dalšími autory byl František Kožík (Barevné údolí), Leoš Janáček, Václav Vilém Štech, Bohumír Polách, Marie Calma-Veselá, František Karel Zachoval a další.

Kritiky a stati

V rámci tohoto díla autor zahrnul své nejdůležitější literární kritiky. Součástí jsou vybrané části z knihy Soudy, boje a výzvy a Směry a cíle, přidaná je ale další studie s názvem Jiří Wolker a celá řada článků, které vycházely v časopisech v letech 1922 až 1930. Autor se zabývá takovými umělci, jako je Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert či Jaroslav Durych.

K vývoji české lyriky

Autor se zde věnuje tématu básnické tvorby v období čtyřicátých let minulého století. V druhé části jsou pak obsaženy recenze, které autor vydával v časopisecké podobě v letech 1939 až 1948.

Národní umělec Ivan Olbracht

Tuto monografii autor věnoval jednak osobnosti, jednak také dílu spisovatele Ivana Olbrachta.