Běž, chlapče, běž – rozbor díla (2)

rozbor-díla

 

 Kniha: Běž, chlapče, běž

 Autor: Uri Orlev

 Přidal(a): Martina Hladíková

 

 

Uri Orlev (1931)

 • Polsko-izraelský autor literatury pro děti a mládež.
 • Narodil se ve Varšavě jako Henryk Orlowski.
 • Během 2. světové války byl s rodinou převezen do varšavského ghetta.
 • 2 roky strávil se svým bratrem v německém koncentračním táboře Bergen-Belsen.
 • Po válce emigrovali do Palestiny.
 • Po letech se znovu potkal se svým otcem, který přežil válku (matka zemřela).
 • Dnes se svojí ženou a dětmi žije v Jeruzalémě.
 • Je také autorem scénářů pro televizní pořady a překladatel polské literatury do hebrejštiny.

Další díla:

 • Ostrov v Ptačí ulici, Domů ze slunečných stepí, Je těžké být lvem

 

Obecně kulturní kontext:

Současná světová literatura

 • Reaguje na děj ve světě, rozmanitost pohledů a koncepcí, pluralita
 • Spojení literárních proudů, experimentální literatura, nové žánry (fantasy, sci-fi)
 • Témata globalizace, války, politického rozdělení, mezilidských vztahů…
 • Mladší generace se distancují od starších
 • Velké množství nakladatelství, knihy se stávají zbožím

Autoři této doby:

 

Rozbor díla: Běž, chlapče, běž

 • Literární druh: Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)
 • Literární žánr: Román (rozsáhlý epický žánr)
 • Literární forma: Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Téma:

 • Poukázat na zbytečnost válek a jejich dopad na obyčejné lidi. Odvaha a vytrvalost malého chlapce. Inspirací byl pro autora muž, kterého poznal v Izraeli, který chlapec prožil velmi podobný příběh jako Srulík.

 

Motivy:

 • Válka, ghetto, útěk, bída, hlad, rodina, nebezpečí, nacismus, smrt.

 

Kompozice:

 • Chronologický děj
 • Er-forma
 • Dělení na kapitoly

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Pouze v částech, kde mluví děti nebo statkáři je použit nespisovný jazyk
 • Jednoduchý a srozumitelný jazyk
 • Převažují dialogy, hodně přímé řeči
 • Hlavně kratší věty
 • Metafory (přenášení podobnosti na základě vnější podobnosti – zub pily, hlava rodiny)

 

Postavy:

 • Srulík/Jurek Staniak – Devítiletý chlapec židovského původu. S rodinou, poté pouze s maminkou, žije ve varšavském ghettu. Je velmi odvážný a na malé chlapce velmi pracovitý a rozumný. Po útěku musí být neustále v pozoru a několikrát bojuje o vlastní život. Nikdy se nevzdává a bojuje do poslední chvíle.
 • Srulíkův otec – Podaří se mu utéct z ghetta. Později se s ním Srulík znovu setkává. Obětuje vlastní život, aby zachránil svého syna.
 • Srulíkova matka – Po nezdařeném útěku zůstává spolu se Srulíkem v ghettu. Snaží se sebe a svého syna uživit, ale nacházejí se ve velmi špatné životní situaci. Poté záhadně zmizí.
 • Bratr – Spolu s otcem se mu podaří uprchnout. Poté o něm Srulík již nic neví.
 • Voják Saša – Voják ruské armády, který Srulíkovi pomáhá přežít. Dává mu jídlo. Možná jenom díky jeho hodné a přátelské povaze se Srulík dožije konce války.
 • Paní Hermanová – Paní, u které se Srulík po krátkou dobu ukrývá, těsně před nehodou, kdy přijde o ruku. Její dceru zastřelili nacisté.

 

Časoprostor:

 • Varšava, Polsko
 • Během 2. světové války (1939-45)

 

Děj:

Devítiletý chlapek Srulík žije se svou rodinou ve varšavském ghettu. Jeho bratr jednou najde v plotě díru a celá rodina se snaží utéct. Bratrovi a otci se to povede, Srulíka a maminku odvezou nacisté zpět do ghetta a zbijí. Kvůli nedostatku jídla musí hledat potravu v popelnicích s odpadky. Při jednom hledání se maminka ztratí. Srulík netuší, co se s ní stalo. Nedaleko od něj hrají chlapci fotbal, všimnou si nešťastného Srulíka a snaží se mu pomoci. Srulík si však nemůže vzpomenout kde bydlí, tak zůstane s chlapci.

Srulík se znovu snaží z ghetta uprchnout. Tentokrát se mu to podaří díky sedlákovi, který mu pomůže a zavede mezi další opuštěné židovské děti. Několik měsíců s nimi krade jídlo a potuluje se lesem. Poté občas najde práci u statkářů, ale neustále musí utíkat před Němci. Při jednom útěku potká svého otce. Během rozhovoru je obklíčí skupina nacistů. Tatínek je velmi nemocný, strhne na sebe pozornost a Srulík rychle zmizí. Poté opět pracuje u různých sedláků, ale pořád se musí mít na pozoru. Na jednom statku si při práci porazí pravou ruku, která musí být nakonec amputována.

Jednou Srulík zachránil obyvatele města, když viděl, jak nacisti rozmisťují na mostě u města miny. Přitom se seznámí s jedním z ruských vojáků, Sašou. Ten se o něj do dobytí Berlína stará.

Po konci války se Srulík dostane do sirotčince, kde zůstane. V dospělosti se přestěhuje do Izraele, kde pracuje jako učitel.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.