Deník Anny Frankové – rozbor díla k maturitě (6)

 

  Kniha: Deník Anny Frankové

  Autor: Anne Franková

  Přidal(a): Karolína

 

a) Analýza uměleckého textu

 • Zasazení výňatku do kontextu díla = úryvek je ze začátku knihy, kdy otci (Ottovi Frankovi) přijde předvolání – rodina má domluvený úkryt v zadní části bývalé otcovy firmy. Úkryt je schován za posuvnou knihovnou – zadní část domu. Spolu s nimi budou Van Daanovi. Bude jich tam 7, ale ještě se k nim přidá ještě 1 žid – Albert Dussel.
 • Téma = Anti-sentimentalismus – židé za 2. světové války, skrývání židů, život ve válce, chudoba, hlad, rodinné vztahy, láska – zamilovanost, dospívání, přátelství, strach, politika.
 • Motivy = Kitty, deník, dopis, půda, knihovna, kočka.
 • Časoprostor = Amsterdam / 2. světová válka. Anna si vedla deník od 12. června 1942 do 1. srpna 1944.
 • Kompoziční výstavba = forma deníku / chronologická.
 • Literární druh a žánr = próza / deník (= prozaický žánr monologického charakteru, vyprávění v první osobě psané formou denních či chronologicky řazených záznamů, v níž autor zachycuje události života osobního i společenského). V deníku jsou uvedena data – u Anny Frankové není psán den za dnem.)

 

Vypravěč = Anna Franková

 • mladá dívka (když dostala deník bylo jí 13 let).
 • Židovka. Víra v Boha.
 • Přátelská, chytrá, hodná, citlivá, zvědavá.
 • Drzá k matce, s otcem však výborné vztahy.
 • Upovídaná – nedělalo jí problém vyjádřit se, otevřeně hovořila o všech tématech.
 • U kluků byla žádaná – nepustila si však žádného k tělu. Až později Petra.
 • Sečtělá – sama se vzdělávala a stále jen četla.
 • Toužila po lásce, přátelství.
 • Uklidňovaly ji myšlenky na přírodu, krajinu – ráda ji popisovala, přirovnávala.
 • Chtěla být spisovatelkou – psala povídky.
 • Deník (dopisy) jsou určeny imaginární kamarádce Kitty.
 • V průběhu se mění z dítěte přes pubertu na slečnu. Mění se pohled na život, vize do budoucna, vztah k otci a matce, má vlastní názory, touhy, city.
 • Na svůj věk je vyspělá.
 • Cítí se osamělá, má pocit, že ji nikdo nerozumí.

 

Postavy:

Otto Frank „Pim“ – otec Anny a Margot. Má zálibu v angličtině. Je sečtělý a své dcery podporuje ke vzdělávání. Je spravedlivý. Spokojí se s málem, hlavně ať jsou lidé kolem něj spokojení. Je optimista, dokáže poradit, povzbudit. Nevyvolává hádky, ani žádný jiný konflikt. Jako jediný přežije – vydává Annin deník.

Edith Franková  – matka Anny a Margot. S Annou neměla moc dobré vztahy – spíše se hádaly. Měla raději Margot.

Margot – o 3 roky starší sestra Anny. Hodně se učila a četla. S Annou měla vztah dobrý, chtěla pro ni jen dobré.

Paní Van Daanová (vl. jménem Auguste van Pels) – hádavá, vypočítavá. Cítí se ublíženě. Ráda vyvolává hádky. Neustále si na něco stěžuje. Chce jen pro svou rodinu to nejlepší – někdy to může vyznít sobecky.

Pan Van Daan (vl. jménem Hermann van Pels) – kouřil. Rád četl. Rád se bavil o politice.

Peter Van Daan (vl. jménem Peter van Pels) – introvert. Ze začátku nevýrazný, často býval sám. Poté, když se sblížil s Annou, dozvídáme se, že je inteligentní, hodný, vnímavý, citlivý. Má 17 let. Nejprve jej Anna ráda neměla, poté se do něj zamilovala.

Albert Dussel (vl. jménem Fritz Pfeffer) – zubař. Sdílel s Annou pokoj. Podle Anny se choval sobecky, roztahovačně, nenechal si kdeco líbit. Často někoho kritizoval. Dopisoval si se svou ženou.

Kugler, Kleiman, Miep, Bep – pracovníci ve firmě, kteří schovávali 8 židů. Starali se o ně, navštěvovali je, sháněli jídlo, knihy – riskovaly životy. Při prozrazení zatli Kuglera a Kleimana.

 

Jazyk

 • Vyprávěcí způsoby = ich-forma
 • Typy promluv = přímé řeči, polopřímé řeči, vnitřní monology, popisné části.
 • Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku:
 • Spisovná čeština
 • Nespisovný obrat – máti.
 • V díle používá anglické / německé výrazy.
 • Hovorová čeština.
 • Krátké věty i souvětí.
 • Zvolací věty, řečnické otázky.

 

 • Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku:
 • „Mezi nedělním ránem a touto chvílí jako by uplynuly dlouhé roky“ – přirovnání.
 • „…jako by se celý svět otočil.“ – přirovnání i hyperbola
 • „Milá Kitty,“ – apostrofa (oslovení)
 • hlavní věc, dlouhé roky, osamělé vězeňské cely – epiteton.

 

b) Literárně historický kontext

Kontext autorovy tvorby

Anna Franková (1929-1945)

 • Celým jménem Anna Marie Franková.
 • Dívka z německé židovské rodiny.
 • Otec byl bankovní úředník – v Holandsku firma Opekta.
 • Deník dostala ke svým 13. narozeninám.
 • Roku 1944, kdy byli prozrazeni, deník nachází Bep a Miep – po válce předávají deník Ottovi.
 • Anna zemřela roku 1945 na tyfus v koncentračním táboře.
 • O životě Anny Frankové bylo natočeno několik filmů.

 

Literární / obecně kulturní kontext

 • Období 2. světové války, válečná literatura, 2. polovina 20. století.
 • 1939 – 1945
 • Válečná próza s židovskou tématikou.
 • Reakce na válku: protest proti krutosti války, oslava hrdinství a statečnosti, vlastenectví, přátelství; strach, zbabělost, obrazy extrémních situací a psychiky člověka. Obraz vnitřního světa vojáků. Tématika koncentračních táborů, holocaustu (vyhlazení židů), atomového bombardování.
 • Krize mezilidských vztahů: ztráta schopnosti vzájemně si naslouchat a dorozumět se => úzkost, osamocenost, pocit ohrožení. Otázky po smyslu života, lidské existence.
 • Návrat do minulosti ke starým legendám, mýtům.
 • Katastrofické vize totalitního světa nebo budoucnosti světa.
 • Bez úprav, zásahů, cenzury – do roku 1949!
 • Rusko: Alexandr Fadějev – Mladá Garda (román) / Boris Polevoj – Příběh opravdového člověka (román)
 • Německo: Heinrich Boll – Vlak přijel přesně / Gunter Grass – Plechový bubínek (román)
 • USA: Norman Mailer – Nazí a mrtví (román) / Joseph Heller – Hlava XXII. – román / Kurt Vonnegut – Jatka č. 5 / William Styron – Sophiina volba (román)
 • Anglie: James Clavell – Král Krysa (román)
 • Itálie: Alberto Moravia – Horalka (román)
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.