Dracula – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Dracula

Autor: Bram Stoker

Přidal(a): Gabi

 

Interpretace literárního díla, Gabriela Šebestová

DRACULA – Bram Stoker
Překlad: Josef F. Khun a Tomáš Korbař

 

Dějinné souvislosti
Kniha byla poprvé vydána roku 1897. Anglie v tomto roce slaví 60. výročí vlády královny Viktorie. V období její vlády (viktoriánské období;1837 – 1901; nejdelší období vlády v historii Británie) země prosperovala, rozšiřovala se práva občanů, objevovaly se politické reformy. Celá země se industrializovala, probíhala výstavba Londýnského metra, městské kanalizace a rozvodů vody. V 80. letech byl vybudován i rozvod plynu pro topení a osvětlení. Rozvíjely se přírodní vědy (Charles Darwin – O původu druhů). Počet obyvatel Anglie se téměř zdvojnásobil, počet obyvatel Irska se ale snižoval. Množství lidí opustilo Británii a mířili do USA, Kanady a Austrálie.
Jedná se o klasické dílo literárního vampyrismu (o upírech psali např. J.W.Goethe – Korintská nevěsta; R. Maturin – Blouznivec Melmoth; E. K. Tolstoj – Rodina vampýrů; T. Gautier – Milující mrtvá …). Většina autorů si upíra představovala jako svůdnou mladou ženu.
Děj se odehrává v 19. století, bližší časový údaj nebyl v knize určen.

 

Kultura a umění doby
V architektuře Anglie je důležitým směrem novogotika, v tomto stylu byl přestavěn vyhořelý Westminsterský palác (ve stejném stylu je postavena i Vídeňská radnice). Neogotika se navrací ke gotice. Ustupují styly jako impresionismus a naturalismus, nedávno nastoupený je expresionismus – nejvíce se prosadil v Německu, vznikla jako protiklad impresionismu a romantismu.

 

Autor
Narodil se v Dublinu 8.listopadu 1847, byl ze 7 dětí. Trpěl neznámou chorobou, která jej držela na lůžku do 8 let, nemohl chodit ani stát. V této době mu jeho matka vyprávěla příběhy a keltské mýty. Zázračně se uzdravil, začal žít normálním životem a dokonce se stal atletem.
Studoval na Dublinské univerzitě historii, literaturu a fyziku.
Již jako student se chtěl stát spisovatelem, byl úředníkem na Dublinském hradě. Později pracovali jako novinář a divadelní kritik.
Oženil se s někdejší přítelkyní Oscara Wilda, Florencií Balcombeovou. Společně se přestěhovali do Londýna.
Zemřel 20. dubna 1912 v Londýně.
Osobně se znal s Henrym Irvingem, s malířem Jamesem McNeilem Whistlerem a A.C. Doylem.
Bram Stoker prý mluvil s šéfem policie Theodorem Rooseveltem o nelidských podmínkách ve vězení, a po vyslechnutí jeho názorů o něm prohlásil: „Člověk, kterého nelze získat lichocením ani zastašováním, ba ani penězi. Má největší šanci být jednou prezidentem.“ Roosevelt mu také doporučil, aby napsal knihu s kriminálním, ne-li nadpřirozeným námětem.
DÍLO: Dracula, Duties of Clerk of Petty Sessions in Ireland, The Crystal Cup, Under the Sunset. Do češtiny byl přeložen pouze Dracula.

 

Kontext díla a autorovy tvorby
Jeho první kniha je nazvána Povinnosti úředníka v Irsku – už podle názvu zde popisuje své zkušenosti z krátkodobého zaměstnání, které jej nebavilo. Později psal hlavně povídky. V jeho dílech se odráží jeho zážitky z choroby, kterou trpěl, pověsti, které mu vyprávěla matky a zkušenosti z jeho povolání.
Anglické literatura 2. poloviny 19. století →
Oscar Wilde (Obraz Doriana Graye, Dům granátových jablek, Strašidlo cantervillské)
Charles Dickens (Oliver Twist, Ponurý dům, David Copperfield, Kronika Pickwickova klubu)
Thomas Hardy (Dlaleko od hlučícího davu, Rodákův návrat)
Světová literatura →
Paul Verlaine, Jean Arthur Rimbaud, Anton Pavlovič Čechov (Tři sestry, Višňový sad), Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, …

 

Námět díla
Po tipu od T. Roosevelta, když o budoucí knize přemýšlel, se mu zdál sen, kdy spatřil vysokého bledého muže nahánějícího strach. Tehdy se rozhodl, že jeho kniha bude o králi upírovi, bytosti živící se sáním lidské krve.
Stocker čerpal ze zážitků nemoci – na dlouhou dobu upadal do spánku → vstávání upíra z hrobu, probuzení ze smrti. Zakomponoval do příběhu staré legendy. Dracula představuje Vlada III. Draculu, který ovšem nemá s příběhem nic společného. Vlad Tepes (= Napichovač) byl vládcem Valašska, sousedícího s Transylvánií (Sedmihradskem). Proslavil se hlavně jako krutý panovník, jehož nejoblíbenějším stylem popravy bylo narážení na kůl, proto přízvisko Napichovač. Stoker údajně věděl o Vladu III. jen málo a svůj příběh sestavil z jiných legend. V Rumunsku spojení upír – Vlad III. nechápou, představuje něco jako národního hrdinu.
Hlavní myšlenka díla
Stoker chtěl přiblížit lidem legendu o upírovi, ukázat sílu lásky a odhodlanost lidí zabránit zlu.

 

Téma
Nedůvěřivost „moderních“ lidí v pověry místních, jejich děs, když se pověsti ukážou jako pravdivé, radikální proměna jejich životů.

 

Motivy
Osamělý „život“ Draculy na hradě; Jonathanova cesta do Rumunska za klientem; do Anglie přijíždí loď, kde z posádky nikdo nepřežil, jen černý pes (Dracula); klidné životy Lucy, Miny a Jonathana, náhle narušené existencí neuvěřitelného; těžká nemoc Lucy, její proměna v upíra a smr; „lov na Draculu v Londýně, cesta do Transylvánie a zlikvidování Draculy.
Literární druh a žánrové zařazení
Epikahororový román.

Postavy a jejich charakteristika
Dracula – málomluvný, vzdělaný, podivného vzhledu, samotářský, autoritativní, hrozivý.
Jonathan – citlivý, obětavý, rozumný, zpočátku neveří pověrám, vystrašený ale odvážný.
Mina – zamilovaná do J., naivní, skoro dětská, později odvážná a rozumná.
Lucy – naivní, důvěřivá. Jako upír krutá a vypočítavá.
profesor Van Helsing – vzdělaný, pověrčivý, odvážný.
Dr. Seward – ohleduplný, vzdělaný, rozhodný.

 

Kompozice díla
Epistolární román – celé dílo je psáno formou deníkových zípisků jednotlivých hrdinů, případně dopisů mezi nimi. Dopisy jsou poskládány chronologicky.
Děj se odehrává ve viktoriánské Anglii (Londýn, Whitby) a ve vzdálené a exoticky vykreslené Transylvánii 19. stol.

 

Vnitřní výstavba děje:
expozice – Jonathan je pozván do Transylvánie, má seznámit hraběte s jeho novým domem v Londýně a vysvětlit mu formality.
kolize – Dracula Jonathana vězní, ten se snaží prchnout.
krize – Dracula přijíždí do Anglie, saje krev z Lucy.
peripetie – Lucy „umírá“ – stává se upírem. Je zničena. Skupina chce zlikvidovat i Draculu.
závěr – Popis děje rok po tom, co byl Dracula zničen.

 

Jazyk a styl uměleckého díla
Jazyk je převážně obecný, místy se vyskytují zastaralé výrazy. Hovorové výrazy se téměř nevyskytují díky tomu, že děj je sestaven ze zápisků vzdělaných lidí.

 

Hodnocení
Přestože díla psaná formou zápisků nebo dopisů mi nevyhovují a často mě dokonce odradí od čtení, tato kniha mě zaujala od první strany. Příběh Draculy jsem znala snad odjakživa, ale až nedávno se ke mně dostala tato velmi poutavá knížka. Dílo jsem přečetla naráz, líbilo se mi vykreslení postav, hlavně hlavního hrdiny – Draculy. Byl krutý, ale přesto zdvořilý, v počátku Jonathana Harkera chránil před svými družkami a poskytoval mu veškerou možnou péči. Později se ale projevila jeho pravá povaha a Jonathana prakticky uvěznil na svém hradě. Můj názor ale je, že by příběh mohl končit smrtí Lucy, nahánění Draculy po Londýně a následně Transylvánii mi přijde jako zbytečné protahování zajímavého příběhu. Ostatní postavy byly popsány snad příliš zdvořilé, milé, laskavé a naivní (například Jonathanovi nepřišlo podívné, že hraběte neviděl v zrcadle, pouze na chvíli se nad tím pozastavil, a nepřemýšlel o pověrách místních), místy jejich dopisy a zápisky ani nepůsobily uvěřitelně. Také část děje mezi „nakažením“ Lucy a koncem Jonathanových zápisků – tedy korespondence mezi Minou a Lucy, mi přišla příliš rozvláčná.
Konečné zničení Lucy, která už byla jen pouhou děsivou kreaturou, loutkou Draculy, mi připadalo jako její vysvobození, protože za svého života byla Lucy citlivá a hodná, ale jako upír musela v podstatě vraždit lidi aby se sama udržela naživu.
O tomto románu je v doslovu řečeno, že je v podstatě typologií vampyrismu, téměř vědeckou formou sepsané pojednání o nadpřirozenu, zasazené do rámce skeptického devatenáctého století.
Někteří Angličané krátce po 1. vydání knihy uvěřili v existenci Draculy nebo jemu podobné bytosti, která žije v Londýně a likviduje nic netušící obyvatele. Proto při dalším vydání Bram Stoker zasadil děj do doby o několik století dříve, ale nezapomněl zmínit, že příběh je inspirován skutečnou postavou.
Tento příběh byl několikrát zfilmován, brzy po vydání se objevila i divadelní verze.

 

Děj
3. května přijíždí Jonathan do Bystřice, 5. května má být odvezen na zámek Draculy. Všichni místní jej ale odrazují. Když nastoupí do kočáru hraběte, ten si značí místa, kde hoří modré plamínky.
Dracula v noci přivítá Jonathana na zámku, je pro něj připravená večeře, hrabě nejí. Jonathana zaráží jeho podivný vzhled (chlupaté dlaně, srostlé obočí, dlouhé zuby, rudé rty,…). Celý den je Jonathan sám, v noci si povídá s Draculou, popisuje mu Londýn, jeho dům atd.
Když dracula vylezl oknem, Jonathan zkoumá zámek. Usne v jedné zanedbané místnosti, kam přijdou 3 ženy – upírky. Chtějí jej zabít, zachrání jej hrabě, ženám dá dítě, které ony zabijí.
Jonathan musí napsat 3 dopisy s budoucími daty, hrabě je chce odeslat postupně. Když přijdou cikáni, Jonathan jim dá tajně psané dopisy, oni je ale odevzdají hraběti a ten je zničí.
Hrabě bere Jonathanovy věci a v jeho šatech jde do města. K zámku přichází žena, jejíž dítě zabily upírky a vlci ji roztrhají. Jonathan ji nelituje, považuje to za její vysvobození.
Jonathan oknem leze do pokoje Draculy, který je prázdný. Chodbou dojde do kaple, najde hraběte v bedně s hlínou. Způsobí mu šrám lopatou, když ho chce zabít.
Jonathan chce prchnout, Slováci odvážejí bedny.
Jonathanova snoubenka Mína tráví čas u své přítelkyně Lucy. Lucy začne být náměsíčná a je stále unavená, na krku se jí objevily podivné ranky. Mína musí odjet, protože se vrací Jonathan.
Lucyin snoubenec Atrur s ní nemůže být kvůli nemoci svého otce. O Lucy se tedy stará Dr. Seward, Atrurův přítel. (Dr. Seward řídí ústav pro duševně choré.).
Lucyin stav se stále horší, z Amsterodamu přijíždí Van Helsing z Amsterodamu. Ten usuzuje, že její nemoc není jen tak obyčejná. Lucy dostává řadu transfuzí, ale nepomáhá to. Zjišťují, že Lucy je vysávaná upírem.
Lucy umírá, stává se upírem. Když leží v rakvi, muži ji probodnou srdce kůlem, uříznou hlavu a ústa naplní česnekem.
Artur je zdrcen smrtí snoubenky a otce, přijíždí do Londýna. Zde žije i Dracula.
Dr. Seward, Van Helsing, Artur, Mína, Jonathan a Quincey Morris se snaží zlikvidovat Draculu, to se jim po mnohých potížích povede v Transylvánii – Draculu zneškodní stejně jako Lucy. Quincey Morris zemře.

Další podobné materiály na webu: