Frankenstein – rozbor díla k maturitě (5)

rozbor-díla

 

Kniha: Frankenstein

Autor: Mary Shelley

Přidal(a): Johny5

 

 

Mary Shelley

 • anglická spisovatelka, romantismus
 • matka Mary Wollstonecraft – slavná spisovatelka a feministka – zemřela 11 dní po jejím narození, kniha Potvrzení práv žen
 • otec William Godwin – anarchistický (odpor k autoritám a hierarchii ve společnosti) spisovatel, filosof a novinář, vlastnil knihovnu
 • její otec si vzal Clair Clarmontovou, Maryinu nevlastní matku, se kterou měla časté rozpory
  • Mary často odcházela z domu a vymýšlela si své vlastní hororové příběhy
 • měla nevlastní sourozence, nechodila do školy, ale učil ji sám otec doma
 • v 16 letech si vzala Percyho Bysshe Shelleyho:
  • anglický básník
  • ateista
  • často navštěvoval Godwinovo knihkupectví
  • předtím ženatý
  • čekali spolu dítě, které jim zemřelo, později jim zemřeli i další dvě děti
 • se svojí nevlastní sestrou a Percym procestovali Evropu
 • její román Frankenstein se zrodil, když pár strávil léto společně s lordem Georgem Gordonem Byronem na Ženevském jezeře, kde si vzájemně vyprávěli strašidelné historky
 • Mary a Percy žili chvíli v Itálii, dokud se Percy neutopil na plachetnici
 • > poté se Mary se svým jediným synem přestěhovala zpět do Británie, kde se věnovala psaní a výchově syna
 • Zemřela v 53 letech na nádor v mozku

Díla:

 • Poslední člověk – první post-apokalyptické sci-fi z 21. století
 • Falkner – novela o výchově osiřelé dívky tyranským otcem a o její první lásce

 

Společensko-historické pozadí

 • 1. polovina 19. století
 • je spojena s napoleonskými válkami
 • v Evropě probíhá průmyslová revoluce, rozvíjí se věda a kultura
 • od roku 1938 Anglii vládne královna Viktorie
 • nový směr v literatuře začal počátkem 19. století udávat romantismus

 

Romantismus se vyznačoval:

 • individualitou hrdinů se subjektivním pohledem na svět
 • častými náměty byly příběhy z minulosti
 • důraz na city, fantazii a vůli
 • důraz na tvůrčí osobu
 • hlavní hrdina se myšlenkově ztotožňuje s autorem
 • časté téma: nešťastná nebo nenaplněná láska
 • protiklad racionalitě klasicismu
 • oblíbený žánr v:
  • poezii – lyrickoepické básně a povídky
  • próze – historicky román a povídka

 

Současníci (Mary Shelley)

 

Rozbor díla: Frankenstein

Téma

 • pomsta / nebezpečí bezhlavé honby za věděním

Motivy

 • pomsta, příroda, monstrum

Časoprostor

 • odehrává se roku „17..“ (ve Waltonově deníku jsou i data, ovšem přesný rok není nikdy uveden) na různých místech (zejména Švýcarsko, Německo, Spojené království, polární oblasti)

Kompoziční výstavba

 • chronologický a retrospektivní postup, členěno na kapitoly (první část i na dopisy), dále odstavce a věty

Literární druh

 • epika, literární žánr – raný vědeckofantastický/gotický/hororový/romantický román

Vypravěč

 • ich-forma, vypráví buď Walton, Frankenstein nebo netvor – personální vypravěč

Vyprávěcí techniky

 • užíváno pásmo vypravěče i přímá řeč (dialogy)

Jazykové prostředky

 • spisovný jazyk

 

Postavy:

 • Viktor Frankenstein – inteligentní člověk, který si však není vždy zcela schopen uvědomit následky svých činů. Současně je i poněkud asociální, raději než lidskou společnost vyhledává přírodu. Netvorovy činy v něm vyvolají silnou touhu po pomstě.
 • Netvor – též velmi inteligentní. Zpočátku je dobrý a laskavý, po opakovaných projevech nenávisti ze strany lidí se však stane nenávistným a propadá záchvatům zuřivosti. Je dosti asertivní a výřečný, čímž dokáže na Frankensteina dočasně přesvědčit ke spolupráci. Po jeho smrti začne litovat svých zločinů a svého chování vůči svému stvořiteli, a proto se rozhodne spáchat sebevraždu.
 • Henry Clereval – upřímný Frankensteinů přítel, který se o něj staral během nemoci. S Frankensteinem sdílí i lásku k přírodě.
 • Alžběta Lavenzová – milá a laskavá
 • Robert Walton – dobrodruh bažící po vědění stejně jako kdysi Frankenstein