Hovno hoří – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Hovno hoří

Autor: Petr Šabach

Přidal(a): Michaela

 

HOVNO HOŘÍ, 1994

Kulturní a literární kontext

1)      umělecký směr: moderní česká literatura

2)      literární kontext: Michal Viewegh ( Báječná léta pod psa ), Halina Pawlowská (Díky za každé nové ráno), Jáchym Topol (Anděl)           

3)      postoj ke skutečnosti: V knize je popisován život obyčejných lidí, jejich problémy na poli rodinném, doba, ve které žijí, a hlavně život, kde se neustále střetávají cesty mužů a žen.

4)      východisko díla: Vzathy mezi mužem a ženou, rozdílné vnímání světa.

5)      inspirace, cizí vliv: Autor se zabývá především rozdílem mezi pohlavími v uvažování a náhledu na život. Své hrdiny sleduje od útlého dětství až do dospělosti.

 

Druhová charakteristika

1)      literární forma: próza

2)      literární druh: epika

3)      literární žánr: povídka

 

Charakteristika z hlediska autorského

1)      zařazení do kontextu celé tvorby autora: raná tvorba autora, další díla: Jak potopit Austrálii, dále např. zfilmovaná povídka Šakalí léta, babičky, Opilé banány

2)      autorský styl: Satira, ironie, nadhled, nostalgické ladění.

3)      autorův vztah k tématu, prostředí, době, atd.: Je zde pohled autora, tedy muže, a povídky jsou protkávány připomínkami jeho ženy Anny, která sloužila jako předloha pro jednu z hlavních postav. Autobiografickým motivy.

 

Jazykové prostředky

1)      jaká podoba národního jazyka je použita a proč: spisovná i nespisovná čeština, hovorová čeština

2)      autorská řeč, řeč postav: poetika Petra Šabacha je občas hrubá a zemitá, přímá řeč, občasné užití vulgarismů, jazyk spisovný, srozumitelný, blízký běžnému čtenáři

3)      umělecké prostředky – figura a trópy:

4)      prostředky ironie a satiry: například v povídce Sázka autor vypráví o tom, jak jednou seděl v hospůdce, kde se kochá pohledem na dva staré dědečky, kteří se neustále hádají a chtějí si něco dokazovat. Po předvedení, že medvěd kodiak může mít tři metry a poté, co jeden z nich vydrží dvě minuty  pod vodou, odcházejí z hospody jako největší přátelé.

 

V případě epiky a dramatu

1) dějová stavba díla: ich – forma, chronologicky řazený děj, dělení do 3 samostatných povídek ( Sázka, Bellevue (krásná vyhlídka), Voda se šťávou )

2) osobní zkušenost autora a její odkaz: Dílo odkazuje na běžné situace, jež nastávají v každodenním životě. Autor mohl mnohé z nich sám zažít.

3) prostředí, prostor děje: celý děj je vsazen do doby totality (50.léta), v malém městě

4) postavy: Anna – autorova žena, Anduka, Petr, Petrův bratr

 

Dojem na čtenáře

Kniha je čtivá, vtipná a poutavá. Líbil se mi nadhled autora i postav. Ironie a satira dodala dílu na vtipnosti.