Hrdý Budžes – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Hrdý Budžes

Autor: Irena Dousková

Přidal(a): Dzuliet

 

 

Život autora a vlivy na dané lit dílo

 • Irena Dousková žila od 5 let s matkou a otčímem, protože se její otec přestěhoval do Izraele. Pracovala v knihovně a poté jako sekretářka po tom, co nebyla přijata na vysokou školu, protože otec byl emigrant a matka nečlenka KSČ
 • Díky protekci v roce 1989 dokončila studium a pracovala nejdřív s dětmi v kulturním centru a potom jako novinářka
 • Rodina jejího otce díky židovskému původu nepřežila 2. světovou válku, on jediný přežil
 • Díky jejímu životu má její tvorba autobiografické rysy

Další autorova tvorba (v kontextu autorova života jeho další tvorby)

 • Napsala volné pokračování příběhu Heleny Součkové v díle Oněgin byl Rusák
 • Goldstein píše dceři – pásmo dopisů
 • Někdo s nožem

 

Společensko-historické pozadí

Politická situace

 • doba totalního socialistického režimu, budování socialistické společnosti po vzoru SSSR

Základní principy fungování společnosti v dané době (každodení život)

 • protekce v pracovním prostředí, velkou roli hrálo rozhodnutí podporovat či ne komunistický režim a politiku, angažovat se v „budování“ společnosti
 • Jednotná zemědělská družstva, společná práce a kapitál, stejné podmínky pro všechny, lidé v uměleckém prostředí šli do pozadí a měli ve spoelčnosti minimální postavení

 Kontext dalších druhů umění (malířství, sochařství, hudba, architektura)

 • malířství: expresionismus, minimalismus, pop-art (kýče, barevnost)
 • architektura: práce s ocelí, sklem a betonem

 

Rozbor díla: Hrdý Budžes

Forma

Obecná charakteristika literárního díla (próza)

 • Literární druh: epika (+ lyrické pasáže – Helenčino přemýšlení apod.)
 • Literární žánr: groteskní román
 • Literární směr: 2. polovina 20. století

 

Organizace jazykových prostředků

Slovní zásoba

 • vulgarismy, nespisovný jazyk, satirické prvky, hovorový jazyk, jednoduchá slova (slovní zásoba 8 leté holčičky), zpřeházený slovosled („…protože vypadá, jako když se lebka usmívá…“), přímá řeč, dialekt z oblasti Čech (pani, pokaždý, voni,…)
 • vyprávěno v ich-formě

Stylistická charakteristika textu

 • chronologické vyprávění, ale většinou používán minulý čas
 • rozděleno do 20 kapitol pojmenovaných podle hlavní zápletky v dané kapitole (Jak jsme vyhrabali partyzána, Jak to všechno dobře dopadlo)
 • přirovnání („jako když se lebka usmívá“)

 

Význam sdělení

 • účel vzniku této knihy byl, že se autorka chtěla vrátit do dětství,
 • které prožila v době normalizace, sovětských ideálů a budování socialistické společnosti
 • chtěla zdůraznit tragikomické rysy totalitní doby,
 • kontrast reality a pohledu na realitu malého děvčátka
 • název Hrdý Budžes je přetranformovaný název básně S.K. Neumanna v Hrdého Budžese, kterého si Helenka zidealizovala na jistého indiánského hrdinu, který ji taky jistým způsobem motivuje a fascinuje ‘vytrvat’ (vtipné jsou i pochybnosti v jisté části příběhu, kdy Helenka přemýšlí, jestli to není jen jeden ze slavných postav socialistické éry)

 

Obsah

Tématická výstavba

 • Vypravěč: Helenka, hlavní postava, ich-forma
 • Doba děje: doba normalizace, 70. léta 20. století
 • Místo děje: město Ničín (možná spojitost s Příbramí, kde Dousková vyrůstala)
 • Jsou tam autobiografické prvky (rodiče herci v divadle, podobnost s dětstvím, které si autorka zažila sama, dopisování s otcem, který pobýval v Izraeli)
 • Podobnost s Bylo nás pět (K. Poláček)

 

Postavy:

 • Helenka Freisteinová – říká si Součková nebo Brďochová
 • Kateřina (Kačenka) Součková– matka Helenky, herečka v divadle, zatvrzelá vůči režimu (zakazuje chodit Helence na Jiskřičky, protože tvrdí že to jsou ‘malí komunisti’)
 • Pepa Brďoch – nevlastní otec, stejné rysy jako Kačenka
 • babička Dáša– snaží se zasahovat do výchovy její vnučky
 • dědeček František
 • Pepíček – Helenčin bratr
 • Andrea Kroupová – herečka v divadle, bývalá kamarádka Kačenky, ale zaslouží se o její výpověď v divadle
 • paní učitelka Koláčková – Helenčina učitelka, často se Helence vysmívá pro nepohodlnost, profesi jejich rodičů a jejího nevlastního otce
 • Secký, Lenka Krátká – Helenčini kamarádi, slečna Anděla a Vladimír – vedoucí oddílu Jiskřiček, paní Boženka Veverková – sousedka babičky v Zákopech

 

Děj

Helenka, která vě věku 8 let ještě nemá úlně vyřešené komplexy (nadváha nebo výsměch kvůli rodičům) jednou ve školním rozhlase uslyší báseň, kde se mluví o Hrdém Budžesovi. Ta ji zaujme a přebírá si tohoto hrdinu jako motivaci k odstranění častého ponižování jak dětmi tak učiteli ve škole. Helenčina matka, o které H. Mluví jako o Kačence, pracuje v divadle spolu s jejím přítelem Pepou, který plní roli otce a je otcem Helenčina mladšího bratra. Vlastního otce Helenka nezná, protože odjel v jejím raném dětství do ciziny. Všichni bydlí v Ničíně, ale Helenčiným snem je bydlet v Praze, kde má tetu a kde by potkávala její idol Milušku Voborníkovou. Helenčini rodiče přicházejí o práci v divadle kvůli nesouhlasu s režimem. Helenčina babička – matka její matky si mezitím dopisuje s pravým otcem – Freisteinem, který meigroval do USA. Helence také dělá starosti její babička, ta si totiž tajně dopisuje s pravým otcem Helenky, který je v Usa a informuje ho o Helenčené výchově, která jí připadá nedostačující. Helenka dopisy objeví a její matka se pohádá s babičkou. Rodiče nakonec dostanou angažmá v Praze, čímž kniha končí, stejně jako slavením Vánoc spolu se zbytkem rodiny. Na posledních stránkách čteme o tom, jak Helenka háže do kanálu fixy, které dostala od Freisteina a jak odhaluje pravdu od Hrdém budžesovi. V průběhu děje dochází k situacím jako:

prožívání nočních můr o vlcích; řešení komplexu nadváhy pojídáním sněhu místo dortů; setkání s ničínskými cikány (> výprask od babičky); smrt spolužačky; zjištění, že Ježíšek neexistuje; zájezd s divadlem do Čáslavi; zranění v tělocviku; Helenčiny aktivity jako balet, sochání, němčina, malování s psaní pohádek pro Milušku Voborníkovou

 

Inspirace daným literárním dílem (zfilmování, dramatizace)

 • Divadlo Bez Zábradlí (hlavní role B. Hrzánová), Divadlo A. Dvořáka v Příbrami

 

Srovnání díla s vybraným dílem z formálního či tematického hlediska

 • Bylo nás pět – K. Poláček
  • dětský hrdina vypravuje příběh ze svého života, často pohled na dospělé lidi, zvídavost

Další podobné materiály na webu: