Jak jsem vyhrál válku – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Jak jsem vyhrál válku

Autor: Patrick Ryan

Přidal(a): David98

 

 

I. ČÁST

 1. Hlavní téma prózy

Satirické zobrazení druhé světové války

 1. Dílčí motivy jednotlivých kapitol.
 1. kapitola: Výsadek, pláž, nevěstinec
 2. kapitola: Vojenská služba, stáž, zuby
 3. kapitola: Cvičiště, počítání výplat a faktur, přijetí mezi důstojníky
 4. kapitola: Důstojníci, první nasazení
 5. kapitola: Ujetí vlaku, špionáž
 6. kapitola: Střežení pláže, cvičení „Zlaté rouno“
 7. kapitola: Útěk Jupitera a jeho obhajování
 8. kapitola: Přestrojení, zajetí lupiči
 9. kapitola: Přehlídka, sledování tankové roty, ženy z nevěstince a ztracená klika
 10. kapitola: Dobití Tunisu a nákaza
 11. kapitola: Vylodění v Itálii, schůzka s Italy
 12. kapitola: Bitva o Cassio, přestřelky
 13. kapitola: Alkohol a cesta Itálií
 14. kapitola: Cesta do Egypta, polní maršál
 15. kapitola: Zásobování, boje o sklady a „osvobození“ nemocnice
 16. kapitola: Řecká kampaň, ústup Němců a ztrácení nervů
 17. kapitola: Transportní loď, pití alkoholu
 18. kapitola: Ukořistění mostu přes Rýn
 19. kapitola: Seskupování u Rýna, prostituce a opevňování
 20. kapitola: Setkání s Rusy a oslavování

 

 1. Určit literární druh.

Próza

 

 1. Určit literární žánr.

Satirický (humorný) válečný román

 

 1. Popsat kompozici dané prózy: dělení na (části, kapitoly, odstavce)

Kompozice: úvod, kapitoly, epilog

Celkem se v díle nachází 20 kapitol.

 

 1. a) Vypravěč

Vypravěčem je hlavní hrdina poručík Ernest Goodbody.

6. b) Forma vyprávění

Ich – forma

 

 1. Vypsat všechny postavy a rozdělit na:

a) hlavní

Ernest Goodbody

b) vedlejší

Seržant Transon, Clapper, Jupiter, Glob, Elmer, Grover, major Arkdust, plukovník Plaster, seržant Dibson, poddůstojníci Dodds a Paddy, Maloney

c) záporné

Kapitán Tablet

 

 1. Vzájemný vztah mezi postavami

Všechny postavy jsou vůči sobě v pozitivním stavu. Jediný kapitán Tablet pokaždé snaží kolem sebe dělat dusno a jenom samé problémy.

 

 1. Podrobně souvisle ve větách charakterizovat hlavní postavou

Ernst Goodbody byl důstojníkem dvanácté mušketýrské čety. Myslí si, že dokáže celé své mužstvo a všechny vojáky o tom, že je mnohem lepší a důležitější bojovat za vlast, než aby popíjeli alkohol a zajímaly se o ženy. Ernst je velmi zásadový a klade si na sebe vysoké nároky. Má atypický styl chůze. Nemá rád lenivost a je tzv. puntičkář, který musí mít vše dokonalé. Myslí si o sobě, že je skvělým vzorem pro mužstvo.

 

 1. Kdo prochází poměnou/vývojem, jakou/ jakým?

Proměnou a vývojem prochází hlavní postava Ernst Goodbody, který je nejprve úplně neschopný nést na sobě nějakou větší zodpovědnost a nerozumí válce. Postupem času na sebe bere čím dál vyšší zodpovědnost, čímž se stává spolehlivějším a rozumí taktice války.

 

 1. Vypsat dějiště a popsat je

Pláž severní Afriky, nevěstinec, Velká Británie, Severní Afrika, Itálie (jižní fronta), Řecko, Německo (západní fronta), Francie

 

 1. V jaké době se příběh odehrává

Období druhé světové války.

a) Jak je doba popsána?

Doba je popsána humoristicky

b) Jak ovlivňuje jednání, myšlení, názory postav?

Doba ovlivňuje postavy docela výrazně, i když je tragická, tak postavy přeci jenom trpí nadměrnou dávkou optimismu a humoru. Zlehčují situace.

 

 1. V jakém časovém rozsahu se hra odehrává?

Od roku 1939 do roku 1945.

 

 1. Jaká je atmosféra doby?

Atmosféra doby je válečná. I když by měla být atmosféra najatá, tak přeci jenom jí vojáci berou humorem.

 

 1. Jaké tři myšlenky Vás zaujaly?

Zaujala mě myšlenka, že je jedno kdo má pravdu, pravdu určuje ten, kdo má vyšší hodnost.

Dále mě zaujala myšlenka, jak dokáže voják (Ernst Goodbody) přežít ve válce, když má na všechno takovou smůlu.

Dále mě zaujalo to líčení války. Většina románů je napsaná úplně v jiném duchu, než je napsaný tento. Tady se vůbec nevyskytují hrůzy a utrpení války, taky je všechno takové zlehčené, vtipné.

 

II. ČÁST

Vyprávějte v er – formě podrobně dějovou linii jednotlivých částí povídky, či kapitol novely, románu.

 

PRVNÍ KAPITOLA

První kapitola začíná na moři blízko pláže severní Afriky. Byli už 400 metrů od alžírské půdy a Ernst Goodbody vylezl na plošinu nakloněné rampy, aby svým vojákům řekl svůj motivující proslov. V tu ránu něco lodí otřáslo a Goodbody spadl do moře. Ocitl se na pevnině daleko od svého mužstva.

Doufal, že seržant Transom ho nezklame a dotáhne akci do konce. Potkal tam nějakého Araba, který ho zavedl do vesnice Cleptha. Chtěl mluvit se šejkem a ocitl u něho doma a jeho manželka číslo 1 ho uctila. Měl více manželek, takže byl v jejich obklopení. V tom vztrhla do pokoje jeho posádka v čele se seržantem Transomem a začal si z něho dělat legraci, že skončil v nevěstinci, kam pokaždé zakazoval svým vojákům vstupovat. Goodbody zavelel, že za deset minut se všichni sejdou před barákem a dají se na pochod, Mužstvo bylo velmi otrávené.

 

DRUHÁ KAPITOLA

Druhá kapitola vypráví o tom, jak byl Goodbody před válkou svobodný a následně byl povolán do služby vojenské. Pracoval jako hlavní účetní u firmy s obilím.

U doktora si přál, aby byl přidělený k tajné službě, rozvědce. Hlásil se v kasárnách v Burrapore. Jeho první činnost byla hlídání světnice. Přišli tam opilí poddůstojníci Dodds a Paddy a hádali se o tom, jestli jsou lepší věci vojenské či civilní.

Hádali se i o tom, jaké zuby jsou lepší. Maloney mrštil svým chrupem o dřevěné ostění světnice. Oba dva mlátili svými zuby o dřevěnou stěnu. Nakonec musel zuby hodit Goodbody, jelikož oba dva vydrželi. Goodbody se ale netrefil na stěnu a zasáhl žulový krb, takže se obě dvě protézy rozpadly na mnoho částí. Maloney a Dodds na něho byli nesmírně naštvaní a musel si to další den řešit u rotního praporu. Samozřejmě že mu nikdo nevěřil a tak ho velitel poslal na sedm dní do vězení a doporučil ho psychologovi.

 

TŘETÍ KAPITOLA

Rotmistr Grope si problémového nováčka pěkně na cvičišti prozkoušel. Oba dva poddůstojníci si ho vychutnávali. Jeho spoluvězeň Calendar se za jeho optimismus tak naštval, že mu vrazil násadu od koštěte do rozkroku. Měl problém s chůzí, jelikož jeho styl byl přesně opačný, než má být. Celé mužstvo pokaždé znejistilo a Maloney si myslel, že to je sabotáž. Snažil se ho narovnat, ale jeho styl chůze (pravá ruka, pravá noha) byl daný dědičností.

Byl poslán, aby opisoval jména pro výplatu žoldu. Bylo jich skoro dvanáct stovek. Přišel i na některé nesrovnalosti úniku peněz, které měl na starosti rotmistr, takže byl raději převelen do služby u seržanta Dibsona v magazínu. Počítal vojenské věci. Byl nespokojený s prací ve skladech a tak je seržantovi sdělil. Zjistil, že se objednává o sto dávek jídla více, než je potřeba. Jídlo si někdo odvážil. Jelikož byl nebezpečný pro svojí chytrost, tak byl převelen do důstojnické jídelny, aby tam pomohl s účty.

Tam ale přišel na to, že by podle faktur každý důstojník musel denně spořádat spousty dávek jídla, takže byl raději převelen k veliteli. Ten mu oznámil, že potřebují sehnat důstojníka a rotmistr Groupe, seržant Dibson, desátník Maloney ho na něho dosazují (potřebovali se ho zbavit pro jeho chytrost).

Nakonec práci důstojníka přijal a začal se chystat na důstojnickou školu. Děkoval těm lidem, kteří ho na tohle místo dostali.

 

KAPITOLA ČTVRTÁ

Goodbody se ocitá mezi důstojníky, těžko si zvyká na nový vytříbený dialekt. Při každé přednášce měl dotazy. Pokaždé udělal svojí domýšlivostí špatný dojem. Učili je dovednosti velet mužstvu. Jejich první nasazení bylo v Yprách, kde měli hlídat zákopy. Byli na pochodu a počasí jim vůbec nepřálo.

Goodbody chtěl zjistit polohu svého mužstva, ale zajali ho Němci a pustili na něho své vlčáky. Nedorozumění se ale rychle vysvětlilo. Generál je poslal na Šišák. Prý také ukradli 120 armádních pušek od Afgánců. Společně s ním všechny zážitky prožívali Huby a Brechine.

 

KAPITOLA PÁTÁ

Bylo zrovna jedno červencové odpoledne roku 1940, kdy byl Goodbody pověřen důstojnickou hodností. Měl se hlásit u svého velitele, ale ujel mu vak, takže pokračoval ve své cestě pěšky po silnici. Čekal tam na něho kapitán Tablet. Byl tam major Arkdust, který je zmíněný i v předchozí kapitole.

Převzal tam velení nad svojí četou a promlouval jim do duše. Tři dny na to byli vysláni na pláž, kde měli bránit tři kilometry půdy. Goodbody vzal seržanta Transoma na průzkum. Transom se musel od něho ještě hodně učit, chybělo mu kvalitní vzdělání. V oblasti se nacházelo hodně špionů. Goodbody vzal majora Arkdusta na obchůzku. Major mu vyhodil jeho poznámkový sešit o zákopové válce. Byl zděšený zákopy, které byly neuvěřitelně široké, museli je zasypat na šířku jednoho metru. Zákopy se ale pod vlivem deště a špatného počasí začaly zužovat, takže z nich nic nezbylo.

 

KAPITOLA ŠESTÁ

Roku 1940 Goodbody se svým mužstvem střežil pobřeží a odrážel Huny od zelených návrší Dorsetu. Chystala se ofenzíva. Velitelem jejich divize byl generálmajor Trugg. Byl to straý pán a měl rád staré dobré pořádky. Týden nato, po dvou dnech a nocích klikatého pochodu přes Severní pahorkatinu, se Čtvrtý mušketýrský zakopal na hranici mezi Surrey a Sussexem. Třetí rota měla zaútočit.

Generálmajor byl posedlý cvičením „Zlaté rouno“, které nikdo neznal. Goodbody tedy musel jít po vesnici a shánět něco o téhle báji.

 

KAPITOLA SEDMÁ

Další vzestup Goodbody zaznamenal v lednu 1942, kdy byl po pouhých osmnácti měsících důstojnické služby povýšen na poručíka s plným platem.

Vojín Juniper utekl od mužstva a vzdálil se od něho na několik desítek dní. Byl chycen a čeká na vojenský soud a zažádal si, aby ho Goodbody obhajoval. On tuto nabídku přijal. Juniper si ho vybral náhodně. Juniper je blázen, který není zodpovědný za to, co dělá, takže za své chování ani nemůže. Mívá tak zvaná kočovnická okna.

Goodbody si myslel, že se nakazil porcyliokózou. Na tomto základě chtěl postavit obhajobu. U soudu bude dělat žalobce Tablet, což mu přesně pasuje. Goodbody s Jupiterem nacvičoval nanečisto vojenský soud. Nakonec soud dopadl ve prospěch Jupitera.

 

KAPITOLA OSMÁ

Goodbody vyvedl dvanáctou četu u Clepthy na břeh a využil šťastné náhody, že se jejich setkání nesetkalo s odporem. Pochodovali dál směrem na Tunis. Cestou do něho ale narazili na Němce. Zasáhlo je ale i nepříznivé počasí, které jim komplikovalo postupovat dál.

V hlavním stanu armády se připravovala velká ofenzíva, aby mužstvo prorazilo do Tunisu. Podnikali časté hlídky, aby prozkoumali terén a pohyb nepřátel a museli zjistit, zda-li jim nehrozí od nepřítele protiútok.

Goodbody provedl průzkum v přestrojení za Araba. Byla to pro něho docela těžká zkouška. Vydával se za hluchoněmého. Narazil na Araba a pomocí své znakové řeči zjistil, že je také hluchoněmý. Byl to převlečený Němec, který se snažil o špionáž stejně jako Goodbody. Nakonec toho Němce omráčili dva Arabové, kteří za ním přišli. Goodbody byl také omráčen, jelikož netušil, že to jsou loupežnící. Odvlekli je do jeskyně, kde byli svázaní. Našli je až muži z jeho vlastní čety, kteří se domnívali, že už je dávno po smrti. Osvobodil ho seržant Transon, desátník Globe a Dooley. Němec to přežil a skončili v jeskyni jenom kvůli tomu, aby těm Arabům neukradli poklad.

 

KAPITOLA DEVÁTÁ

Koncem dubna 1943 musel nastoupit Čtvrtý mušketýrský k přehlídce na mýtině v korkovníkovém lese poblíž Béji. Přijel tam nějaký vysoce postavený pán, aby si s nimi popovídal. Chce podniknout poslední důležitou bitvu v Africe. Jeho strategie je jednoduchá, zaútočit rovnou na hlavní město Tunis, vyhnat Němce a dobýt ho. Vojín Clapper, desátník Globe a vojín Drogue o tom jeho přednesu ještě dlouho diskutovali. Všechny naladil na pozitivní atmosféru jasného vítězství.

Dostali úkol, dát se na sever za tankovou divizí, aby jim zajistili obranu, jelikož jí dochází pára. Goodbody vedl své muže po stopách pásů. Podél silnice se začaly objevovat domky. Uviděl stopy tanků mířící do jednoho dvora. Otevřel dveře a tam byli Němci. Byli to stopy německých tanků. Museli utéci. Zeptali se, jestli jsou v Džajbě, kam měli dorazit. Ocitli se ale v Tunisu. Jejich sláva dosahovala vrcholu, jako první byli v Tunisu. Cestou potkali francouzského partyzána, který se jmenoval Henri Jardot a radil jim v cestě.

Hlídkovali u pláže, na kterou připlulo několik člunů s ženami, byly to prostitutky, které hledaly práci. Museli je přijmout, jelikož by ženy Němcům řekli jejich pozice.

Goodbody chce využít své situace a Němce překvapit útokem na město. K otočení mostu je potřeba klika, která právě zmizela. Celé mužstvo říkalo, že jí ukradly ony sličné dívky a domáhají se toho, aby je mohli prošacovat.  On ovšem chtěl řeku přejít ať se děje cokoliv. Kliku nakonec našli v bundě.

 

KAPITOLA DESÁTÁ

Tunis byl úspěšně dobyt a pluk se usadil v Kaludži k odpočinku a doplnění. Byl červenec 1943 a kapitán Tablet si Goodbodyho zavolal k sobě. Dostal zvláštní úkol. Byl pověřen, aby řešil invazi černých hub a byl ve styku s civilním obyvatelstvem. Musí sestavit jmenný seznam bezpečnostně prověřených a sanitárně schválených Arabů a kontrolovat vydávání propustek, aby se této chorobě zabránilo šířit.

Goodbody se vydal do Kaludži aby tam rozdal stříbrné plechovky a podrobil průzkum. Objevilo se totiž nakažené jídlo a on musí zamezit tomu, aby se i nadále dostávalo do tábora.

 

KAPITOLA JEDENÁCTÁ

Goodbody je v Itálii. Čtvrtý mušketýrský vystoupil na břeh přes velrybí břicha lehkých lodí. Museli pokračovat dále na sever a bojovat s Němci, jak jim to nařídil major Arkdust. Goodbody dostal úkol chránit tisíc metrů řeky Garigliano, což byl zatím jeho nejodpovědnější vojenský úkol. Měl pod sebou 240 mužů.

U Goodbodyho se hlásil kapitán Demoli, který měl bojovat po boku s ním. Moc dobře na něho svým vzhledem nezapůsobil.

Domluvili si schůzku s Italy, která měla proběhnout v devět hodin večer. Nakonec pomáhali vykládat cibuli a počty beztak nesouhlasily. Čekali na Italy, kteří stále nepřicházeli. Nakonec se dostavili s dvěma hodinami zpoždění. Část mužstva se cestou za nimi rozpadla. Goodbody se rozzuřil, mokne takovou dobu a potom mužstvo ještě přijde nekompletní. Začali se shánět po jednom členovi tak intenzivně, že pomalu Němce upozornili. V noci se Italové opili a začali zpívat.

Zajali je při pochodu bošové, tohle nedorozumění se vyjasnilo a dovezli je k domovským pozicím.

 

KAPITOLA DVANÁCTÁ

V březnu 1944 se dvanáctá četa krčila v troskách nádraží v Cassinu, zatímco pět set letadel shodilo za tři a půl hodiny tisíce tun bomb, mnoho z nich naštěstí dopadlo i na nepřítele na druhé straně.

Válčení probíhalo o každý metr půdy. Nejčastěji se útočilo v noci. Stříleli se skrz strop a podlahu. Po týdnech vyčerpávajících bojích bylo mužstvo Ernsta Goodbodyho přeloženo na Hradní vrch, kde si alespoň mohli odpočinout. Bylo provedeno bombardování a Goodbody jen tak tak unikl smrti. Nacházel se uprostřed bojiště, takže z jedné strany stříleli Britové a z druhé Němci. Byl beze zbraně. Jeden Němec ho trefil do ucha. Němec se mu chtěl vzdát. Začal si s ním povídat a zjistil, jak se má chovat.

Cassino bylo nakonec úspěšně vybojováno.

 

KAPITOLA TŘINÁCTÁ

V této kapitole se jednotky spojenců pomalu probijí vzhůru Itálií úzkou botou. Byl už osvobozený Řím. Bylo komplikované zajišťovat zásobování tekutinami. Goodbody musel nosit plukovníku Plasterovi alkohol, jelikož si ho po něm vyžadoval. S tím Goodbody nesouhlasil. Z jihu se dopravoval převážně alkohol. Plukovník Plaster byl vynikající znalec alkoholu. Prováděli se tak zvané boje o flašku, což znamenalo, že se bojovalo o palírny alkoholu. Cestou na sever jim dělali problém miny.

 

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

Goodbody slavil triumf na Montecipu, ale bohužel nebyl příznivě načasován. I když jeho hvězda stoupala, tak pro něho nebyla volná žádná kapitánská hodnost.

Po deseti měsících byla jejich divize z Itálie stažena do Egypta. Mají tu za úkol dostat se znova do formy a vycvičit nové posily. Měli tam cenou návštěvu, polního maršála. Přípravy byly obrovské a všechno muselo být perfektně připravené. Toaleta byla zřízena daleko od běžných latrín. Goodbody byl pověřený hlídat toaletu pro maršála.

Nakonec si celé mužstvo zahrálo kriket, měl to být rekreační výcvik.

 

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Tato kapitola se odehrává v prosinci 1944, kdy Ernst Goodbody přistál se svým mužstvem v Řecku. Se zásobováním jsou velké potíže. Skoro všechna skladiště padla do rukou rebelům.

Úkolem Goodbodyho je s mušketýry dobýt zpátky tyto sklady. Jejich plán byl takový, že budou nepřítele postupně vytlačovat z Atén. Dostali úkol, že musí osvobodit jednu nemocnici ve městě. Všichni se těší na záchranu sestřiček. Občas se objevila nějaká ta přestřelka na ulici. Podotýkali se se skupinou ELAS, což byla skupina rebelů, kteří ovládali město.

Goodbody se konečně dostal do nemocnice, kde bylo naprosté ticho. Nikde žádní vojáci a vrchní sestra nestrpí hluk, takže Ernsta vyhnala pryč. Goodbody byl z toho zaskočený. Spirose se spojil s ELAS, jestli by nemohli vést boje v nějaké jiné ulici, jelikož vrchní sestra vyžaduje klid.

 

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Mušketýři pokračovali v řecké kampani jako motorizovaná pěchota, mířili vytrvale k severu. Bylo dohodnuto příměří, asi 80 kilometrů od Atén. Němci se dávali na ústup. Goodbodyho mužstvo chodilo po večerech do nevěstinců a on to nedokázal snést.

Chtěl umístit na jeden nevěstinec kulometné hnízdo, ale od toho nápadu rychle opustil, jelikož nenašel nikoho schopného, kdo by v něm vydržel celou noc sedět. Největším problémem byli Argo a Spiliu, kteří chtěli donutit Brity k tyranii, aby mohli přerušit příměří. Nesměli ztrácet nervy.

 

KAPITOLA SEDMNÁCTÁ

V Aténách se Goodbody s mužstvem dozvěděl, že divize odjíždí do Francie, takže se mají dostavit do Pireu na transportní loď. Loď tam samozřejmě nebyla, takže museli pochodovat dále k jiné lodi. Připadali si jako ovce. Začínali vydávat i stejné zvuky jako ovce. Goodbody se dal do zajímavého rozhovoru s nějakým poručíkem na palubě, byl poněkud lehkomyslný. Popíjel proudem alkohol.

 

KAPITOLA OSMNÁCTÁ

Goodbody se se svojí dvanáctou četou připojil ke spojeneckým branným silám v západní Evropě, jejich předvoj se blíží k Rýnu. Velmi ho těší fakt, že se bude se svojí četou podílet na nejdůležitějších událostech války v Evropě.

Na své cestě zdolávali jak řeky, tak vodní příkopy. Při stavení člunů měli problém, jelikož to vypadalo, že vzpěry jsou přeřezané od pilky, vypadalo to na sabotáž. Překročili řeky Montone, Lamone a konečně se ocitli u Rýna, který měl být též překonán. Jakmile překročí Rýn, tak mají cestu k Berlínu otevřenou.

Chtěli řeku překonat, ale drobet se jim to nepovedlo a Goodbody se na člunu ocitl úplně sám. Nakonec skončil na západní straně. Byl chycený vojákem německé armády. Vyslýchali ho, ale Ernst to bere s humorem. Němci chtějí most vyhodit do povětří a Goodbody ho chce od nich koupit. Jsou z něho tak zblbnutý, že ho vrací na území, odkud k nim přišel. Zaměstnal spousty Němců a spojenci díky tomu stihli přestřihat dráty na mostě. Takhle spojenci ukořistili jediný most přes řeku Rýn.

 

KAPITOLA DEVATENÁCTÁ

Goodbody se se svojí dvanáctou četou připojil k Druhé britské armádě, která se stále seskupovala na západní straně Rýna.

Třetí týden se objevil opět ten stejný problém, prostituce. Goodbody měl znova spousty práce, aby své mužstvo udržel ve střehu. Byli ubytováni v Gretmundu ve zřícenině vybombardovaného hotelu. Nacházel zde ženy v zajímavých polohách s vojáky, kteří měli opravdu geniální výmluvy.

První krok Goodbodyho bylo posílení obrany. Dal celý hotel opevnit. Jedna četa byla poslána na ochranu letiště. V úterý dorazil do Gretmundu na dýchánek. Podle posledního rozkazu měl pokračovat v zábavě.

 

KAPITOLA DVACÁTÁ

Dvanáctá četa překročila prvního dubna 1945 Rýn. Postupovali dále k Labi. Došli k nim informace, že se k nim z východu přibližuje Rudá armáda. Goodbody pronesl proslov ke svým vojákům o tom, že se brzy s Rusi setkají. 2. května dorazili k Baltu, kde zastavili postup. Goodbody šel vytyčit demarkační čáru, aby nedošlo ke zmatkům.

Goodbody Rusi zdravil, ale oni nejspíš nerozuměli a začali mu sundávat oděv a položili ho na zem. Přiběhla mu na pomoc dvanáctá četa, která se na Rusy vrhnula. Jakmile se Goodbody osvobodil, tak rvačku ukončil. Nakonec se všichni pozdravili a Rusové vytáhli alkoholické nápoje všech druhů. Všichni se na mostě líbali, objímali a slavili.

 

III. ČÁST

Pro moderní prózu 20. Století jedním z prostředků je vnitřní:

 1. Monology postav. Vyskytuje se ve Vašem díle? Najděte je. Co je jejich obsahem? Co zachycují?

Monology se v mém díle vyskytují. Jejich obsahem jsou promluvy nadřízených k podřízeným. Zachycují rozkazy, různé motivační hesla a strategie.

 

 1. Autoři – prozaici užívají vedle přímé řeči:

a) Nepřímou řeč, b) Polopřímou řeč, c) Nevlastní přímou řeč

Jaká se vykytuje ve Vašem díle?

V mém díle se objevuje nepřímá řeč a polopřímá řeč. Nevlastní přímou řeč jsem nenašel.

Jaké další tropy autor použil:

a) ironii: To ti tak budu věřit.

b) satiru

c) personifikaci: Žhavý písek nás bodal do nohou. Ozval se rozhlas.

d) grotesku

e) gradaci

f) inverzi: Tak jsem tam nakonec viděl Vás.

h) elipsu: Stokrát jsem tě prosila.