Jak jsem vyhrál válku – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Jak jsem vyhrál válku

Autor: Patrick Ryan

Přidal(a): Maca

 

 1. Období:  Světová literatura 20. a 21. století (anglická literatura 2. pol. 20. století)
 • válka se stala hlavním tématem literatur všech zemí, které zasáhla
 • další téma je i problém mezilidských vztahů (řeší se tu otázka neschopnosti lidí mezi sebou vzájemně komunikovat
 • autoři protestovali v dílech proti krutosti války, oslavovali hrdinství, statečnost a vlastenectví, ale ukazovali také i strach, zbabělost, sadismus a kolaboraci
 • někteří autoři však zachycovali válku satiricky nebo humoristicky
 • směry: literatura válečná, existencionalismus, neorealismus, rozhněvaní mladí muži, beatnická generace, postmodernismus

 

 • Rozhněvaní mladí muži (Anglie):
  • nelíbil se jim anglický konzervatismus →chtěli žít jiný život
  • netoulali se jako beatnici, ani nebrali drogy a neměli společný program
  • hrdinové jejich děl jsou většinou inteligentni, kteří se nechtějí zařadit do společnosti (kariérismus, hierarchie, …)
  • nakonec však se společnosti splynou
  • Kingsley Amis: Štastný Jim, John Braine: Místo nahoře

 

 • Beatnici (Amerika)→ „zbitá generace“
  • generační hnutí mladých básníků a prozaiků
  • byli proti konzumním ideálům amer. společnosti
  • své úsilí zaměřili na to, aby je společnost nepohltila
  • šokující móda, jazzová hudba, tuláctví, drogy, alkohol a sexuální nevázanost
  • centrem hnutí bylo San Francisco
  • Jack Kercuac: Na cestě, Allen Ginsberg: Kadiš

 

 1. Současníci:

 

 1. Autor: Patrick Ryan
 • byl anglický prozaik
 • narodil se na britském ostrově Isle of Wight rodičům irského původu
 • během druhé světové války sloužil v britské armádě→ vypráví ve svých knihách své vlastní zážitky z 2. světové války
 • po válce se přestěhoval do Leedsu, kde pracoval v továrně → sepsal humorné paměti (How I Became a Yorkshireman)
 • v 60. letech začal psát pro humoristický a satirický časopis Punch (v té době ve VB značně populární)
 • přispíval také do časopisu Playboy a zastával místo vrchního poštmistra v městě Harrogate
 • nejvíc ho proslavila právě kniha „Jak jsem vyhrál válku“
 • používá ich formu
 • další díla: How I Became a Yorkshireman, Clancy, My Friend, My Friend
 1. Dílo:
 • Námět:
  • autorovi vlastní zážitky z války + život vojáků za doby 2. světové války

 

 • Hlavní téma:
  • Satirické zobrazení 2. světové války

 

 

 • Literární žánr:
  • Satirický válečný román (satira= označení pro umělecký, zejména literární žánr, využívající komičnosti, výsměchu, karikatury a ironie ke kritice nedostatků a záporných jevů)

 

 • Místo a doba děje:
  • bojiště 2. světové války (Anglie, severní Afrika, Itálie, Francie,…)
  • období druhé světové války (1939-1945)

 

 • Umělecké a jazykové prostředky:
  • humorná forma
  • ich forma
  • přímá řeč
  • odborné výrazy
  • chronologická kompozice
  • vojenský slang (kiwi-vojáci z Nového Zélandu)
  • ironie, sarkasmus
  • kontrast (slušně mluvící voják X drsný voják)
  • na začátku kapitoly zápisky předních generálů z 2. světové války
  • krátké dialogy v němčině
  • obrazná pojmenování

 

 • Hlavní postavy:
  • Ernest Goodbody:
   • důstojník dvanácté mušketýrské čety
   • myslí si, že donutí vojáky vstát od piva a lehkých žen, aby bojovali za vlast
   • tato postava by se dala přirovnat k českému vojáku Švejkovi

 

 • ·         Clapper:
  • voják, který je zdrcen smilstvem své ženy; chodí si k Ernestu Goodbodym pro radu

 

 • Různé adaptace: stejnojmenná divadelní hra i filmové zpracování

Napsat komentář