Jáma a Kyvadlo – rozbor díla k maturitě (6)

 

  Kniha: Jáma a Kyvadlo

  Autor: Edgar Allan Poe

  Přidal(a): nikol

 

 

Téma a motiv

Téma:

 • hororové prvky tajemna. Hl.myšlenkou je, aby se člověk v životě snažil vždy bojovat a stavěl se překážkám čelem. Snažil se je překonat. Vystihuje detailně myšlenky a pocity psychicky trestaného člověka.

 

Motiv:

 • motivy smrti a duševního vyšinutí
 • církev, Španělsko,fanatičnost,odvaha,racionalita

 

Časoprostor

 • španělské město Toledo
 • čas není určen (pravděpodobně se jedná o počátek 18. století – francouzská armáda dobývala Španělsko a byla zrušena inkvizice)
 • trvání díla je v řádu dnů

 

Kompoziční výstavba

 • text je členěn do odstavců, příběh je vyprávěn chronologicky, povídka má přibližně 25 stran

 

Literární druh a žánr

 • literární druh: epikapróza
 • literární žánr: hororová povídka (jedna dějová linie, většinou zakončená pointou,temná a děsivá atmosféra,krátký rozsah

 

Vypravěč

 • vyprávěno „ich-formou“ z pohledu odsouzence, objevují se monology odsouzence

 

Postavy

a)odsouzenec-vypravěč příběhu nám nesdělí jeho jméno, je odsouzen kacířkou inkvizicí ve Španělsku. I přesto, že je uzavřen v kryptě snaží se nepodlehnout šílenství a přemýšlí, jak se z vězení dostat. V poslední chvíli, kdy se stěny uzavírají a nezbývá jiné místo než-li jáma. Zachraňuje ho podáním ruky generál Lasalle.

b)soudci-odsoudí hlavního hrdinu za kacířství, v příběhu jsou soudci popsáni pouze odsouzencem, namají žádnou přímou řeč (takto je popisuje – „bezbarvé rty, černé hábity“)

c)Generál Lasalle-zachrání odsouzence v poslední chvíli. Opět nemá v příběhu žádnou přímou řeč. Je to „skutečná osoba“→generál francouz.armády, který dobyl Toledo.

 

Typy promluv

 • je užito „pásmo vypravěče“ – ich-forma

 

Vyprávěcí způsoby

 • vypravěč popisuje děj z pohledu hlavní postavy=odsouzeného. Není zde žádná přímá řeč. Důležité vjemy nebo věci jsou zvýrazněny kurzívou. Detailně je zde popisován děj, místa a je užito mystifikace a slovních hříček.

 

Jazykové prostředky a jejich funkce

 • je použit výhradně spisovný. V českém překladu se objevují zastaralé české výrazy,tzv.přechodníky: např.chřípí, kutna, drkotaje. Realistickým způsobem vyprávění je čtenář udržován ve stálém napětí, až nahání strach (horor). Jsou použita „zvolání“-např. u odsouzencova přání. Hororová tématika→“klesající kyvadlo se chystá proříznout vypravěči hruď.“

 

Kontext autorovy tvorby

 • Edgar Allan Poe (1809-1849)- Jáma a kyvadlo – vrcholné dílo s hororovou tématikou. E.A.Poe je zakladatel hororového žánru.

 

Literární/obecně kulturní kontext

 • 1.pol.19.st.-v Anglii vzniká romantismus→prohlubuje se krize mezi ideálem a skutečností. Společnost se vzpouzí proti měšťanstvu, které je svázané klasicismem a feudálními vlivy. Obyčejní lidé chtějí více svobody

 

Další autoři romantismu

 

Edgar Alan Poe (Američan)

 • Ovlivnil evropskou literaturu, hlavně francouzské symbolisty v průběhu 1.pol.19.st.
 • Roku 1845 uveřejnil dílo „Havran“ –zaznamenalo velký úspěch.
 • Poe byl americký romantický básník, prozaik, teoretik literatury a esejista.