Jáma a Kyvadlo – rozbor díla k maturitě (4)

 

  Kniha: Jáma a Kyvadlo

  Autor: Edgar Allan Poe

  Přidal(a): Jarka

 

 

 

 

Jáma a kyvadlo (1842)

Literární druh: epika (próza)

Literární žánr: povídka s prvky hororu

 

Námět: Jde o příběh z dob španělské inkvizice a války za nezávislost.

Téma: čekání na smrt v kobce v době španělské inkvizice

Místo a doba děje: Toledo (Španělsko), španělská inkvizice – cca začátek 19.století (inkvizice=instituce vyhledávající a soudící kacíře, nutili obyvatelstvo násilím konvertovat)

 

Hlavní a vedlejší postavy:

odsouzenec – nejmenovaný, vede  vnitřní monology (otázky života a smrti)

generál Lassalle – osvobozuje odsouzence

 

Stručný popis děje:

Odsouzenec po rozsudku smrti omdlévá a probírá se až v tmavé kobce. Potmě ji prozkoumává a shodou šťastných náhod při pádu (hlava nenarazila na zem) odhaluje past – jámu. Když se poté znovu probírá, v kobce je již světlo a nachází vedle sebe vodu a jídlo. Všímá si, že je přivázán pouty a nad ním se houpe kyvadlo. Kmity kyvadla se zrychlují a kyvadlo den po dni klesá. Muž propadá strachu, stavům úzkosti, zoufalství a nakonec lhostejnosti. Když kyvadlo a jeho hruď dělí už pouze pár palců, vymyslí únikový plán pomocí krys (potře pouta zbytky jídla a krysy je přehryzávají). Začal si být téměř jistý, že unikl smrti. Najednou se stěny kobky rozžhavují a začínají se přibližovat. Trestanec je zahnán na samý kraj jámy, ale zaslechne šum lidských hlasů a troubení. Natažená ruka generála Lassalle zachytila tu jeho – Francouzi vstoupili do Toleda. Inkvizice byla v rukou svých nepřátel.

 

Kompozice a jazykové prostředky:

  • spisovný jazyk, realistický popis, vnitřní monology (mistrně zachycuje psych. stav vypravěče), prvky hororu
  • ich-forma (odsouzenec vypravěčem)
  • chronologická kompozice, popisný postup

 

Hlavní myšlenka: vystižení pocitu mučeného odsouzence, úvahy o životě a smrti

 

Edgar Allan Poe (1809-1849) byl americký prozaik, básník a kritik a esejista, zakladatel americké novely a předchůdce moderního hororu. Trpěl depresemi, v mládí ztratil oba rodiče. Po smrti manželky měl problémy s alkoholem a pokusil se o sebevraždu.

 

Další díla:

Havran a další básně, Vraždy v ulici Morgue

Další podobné materiály na webu: