Katolicky orientovaná literatura

 

 Jméno: Katolicky orientovaná literatura

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Jakkoli byla díla katolicky orientované literatury náboženská, byla taktéž ovlivněna vznikem Československa. Velmi často ale kritizovala T. G. Masaryka nebo názory Karla Čapka. Mezi autory patřící pod tento proud se řadí Jakub Deml, Jaroslav Durych, Jan Čep, František Křelina a Jan Zahradníček. Jejich díla jsou samozřejmě protkaná vírou v Boha.

 

Jakub Deml

Básník a spisovatel Jakub Deml se narodil 20. srpna 1878 v Tasově a zemřel 10. února 1961 v Třebíči. Působil také jako kněz a ve své době byla jeho díla zakazována jak církví, tak také režimem. Navzdory těmto zákazům ale spisovatel pokračoval ve své tvorbě dál a dnes je považován za prvního českého předchůdce surrealismu. Jeho tvorba byla mimo jiné vzory ovlivněna například básníkem Otokarem Březinou a Katolickou modernou (jedná se o české katolické literární hnutí), s níž se seznámil již v kněžském semináři.

 

Jaroslav Durych

Tento vojenský lékař a katolický prozaik i básník se narodil 2. prosince 1886 v Hradci Králové a zemřel 7. dubna 1962 v Praze. Patří mezi nejvýznamnější osoby katolické literatury, na rozvoj tohoto směru měl nemalý vliv. Patří mezi nejkonzervativnější autory své doby, ostře kritizuje zejména Karla Čapka pro jeho pacifismus (směr, který odmítá válku). Jeho díla se zabývají sociální problematikou a snaží se v nich pro své postavy najít pevný řád, který nachází právě v náboženství.

 

Jan Čep

Dalším představitelem katolicky orientované literatury je Jan Čep, který se narodil 31. prosince 1902 v Myslechovicích a zemřel 25. ledna 1974 v Paříži. Tento český spisovatel měl velice silný vztah k české vlasti, i přesto však musel roku 1948 emigrovat do Francie, kde také zemřel. Jeho tamější tvorba ale na vlast nikdy nezapomněla, dokonce se účastnil českých projektů – působil v rádiu Svobodná Evropa.

 

Jan Zahradníček

Celým jménem Jan Alois Zahradníček se narodil 17. ledna 1905 v Masníku a zemřel 7. října 1960 v obci Vlčatín. Tento český básník a spisovatel patřil k nejostřejším kritikům komunismu. Jeho tvorba byla otevřeně katolická, působil například v katolické revue Akord. Jeho kritika komunismu nakonec vyústila v třináctileté vězení za zločin, který byl vykonstruovaný. Je považován za jednoho z nejlepších českých básníků vůbec. Mezi jeho nejznámější báseň patří Znamení moci.

 

František Křelina

Český prozaik, básník a dramatik František Křelina se narodil 26. července 1903 v Podhradí u Jičína a zemřel 25. října 1976 v Praze. Za svého života se živil jako učitel. Stejně jako Jan Zahradníček, byl i tento autor ve vykonstruovaném procesu (dokonce ve stejném procesu) odsouzen ke dvanácti letům vězení. Jeho rukopisy ale vynášel tamější dozorce Václav Sisel. Po osmi letech věznění byl amnestován, přesto nebyla všechna jeho díla dosud vydána. K nejznámějším dílům tohoto autora patří Hlas na poušti, Hlas kořenů a Jalovčí stráně.