Katyně – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Katyně

Autor: Pavel Kohout

Přidal(a): Karrinka

 

 

 

 

Pavel Kohout

 • *20.července 1928
 • Básník, prozaik, dramatik a překladatel
 • Narozen v Praze, kde vystudoval reálné gymnázium; srovnávací literatury, estetiku a divadelní vědu na FF UK
 • Komunista, stalinista později disident – časem myšlenkově dozrává
 • Rodina: Alena Vránová, Anna Kohoutová (Tereza Boučková, Ondřej Kohout), Jelena Mašínová
 • Pozn. kniha Rok Kohouta (Tereza Boučková?)– o vychováváni adoptivních cikánů

 

 • 1945-55 – zarytý komunista
  • 1945 vstup do KSČ
  • člen ústředního výboru Československého svazu mládeže, Svazu československých spisovatelů
  • šéfredaktor satirického časopisu Dikobraz
  • spoluzakladatel Souboru Julia Fučíka
  • redaktor časopisu Československý voják

 

 • 1956-1968 – reformní komunista
  • 1956 člen Svazu spisovatelů – spisovatel z povolání
  • Taková láska – divadelní hra
  • August, August, August – tragikomická hra z cirkusového prostředí

 

 • 1969-1989 disident- odmítajícíoficiálněproklamovanénázory
  • 1969 vyloučen z KSČ a SČS
  • 70. léta na indexu (seznam zakázaných autorů) – cenzura děl, exilová, samizdatová literatura
  • chartista
  • Próza:
   • Z deníku kontrarevolucionáře aneb Životy os tanku k tanku – prožitky z období pražského jara
   • Katyně
   • Nápady svaté Kláry
   • Kde je zakopán pes – memoárový román zachycující události kolem Charty 77
   • Hodina tance a lásky – v románu se autor zabývá otázkou mravní odpovědnosti Němců pojímajících ideologii nacismu
 • Drama:
  • Život v tichém domě – absurdní drama
  • Atest, Marast, Safari – tři aktovky, jejichž hrdinou Vaněk je jakýmsi literárním dvojníkem Václava Havla
  • Marie zápasí s anděly – jednoaktovky o životě Vlasty Chramostové

 

 • Po revoluci
  • Od 1989 byl poradcem prezidenta Václava Havla v oblasti mezinárodních styků, publikuje v českém tisku, usiluje o sblížení české a německé kultury (1996 organizuje každoroční festival německých divadel v Praze)
  • Konec velkých prázdnin -román
  • Sněžím – román o polistopadové revoluci
  • Hvězdná hodina vrahů – románový thriller z doby pražského povstání v roce 1945
  • Ten žena, ta muž – humoristický román

 

Rozbor díla Katyně

 • Do knihy schoval komunismus, praktiky komunistů, aby nás šokoval tím, jak to funguje
 • Perverzní, sadistický, pornografický román
 • Celkový smysl – autor usiluje o otevření a spojité nazírání nejzávažnějších etických problémů (zneužití moci, trest smrti, euthanasie, souvztažnost promiskuity a násilí atd.)
 • Charakteristika
  • Lízinka – naivní, introvertní, lhostejná
  • Bedřich Vlk (alias plk) – distingovaný, plný energie, zbabělý udavač
  • Pavel Šimsa (alias ) – perverzní, měl slabost pro černovlasé dívky, z počátku normální, milý, vtipný…
  • Maminka Lízinky – ctižádostivá, úderná, ochotna udělat pro dceru cokoliv
  • Otec Lízinky – nevyrovnaný, nesourodý
  • krasavec Richard Mašín, který z neopětované lásky k Lízince umučí jejího příležitostného obdivovatele Dujku a sám spáchá sebevraždu, Vlkův chráněnec hrbáč Albert, katův syn Šimon Hus, dvojčata Petr a Pavel Královi a bachařův potomek František Kazík
  • Doktor
  • Místo a čas
   • Po 2 sv. v., totalita, není blíže specifikováno, malé indicie že je to ČR – přísné hranice, česká jména…
   • Kompozice
    • Složitá, kniha rozdělena na kapitoly, v zakladu chronologická, návraty v čase, častá retrospektiva, digrese – na něco se zaměří, pak se vrací k původní dějové linii, pásmo přechází z jedné kapitoly do druhé bez grafického signálu, kapitoly se rozdělují v pulce věty, zvyšuje to dynamiku vyprávění, do knihy vloženy různé dokumenty
    • Jazyk
     • spisovný (hyperkorektní jazyk), ale při tom mluví o úplně banálních věcech, chtěl ukázat že slova ztrácí původní význam,
     • odborné termíny a názvy
     • profesní slang
     • vulgarismy, mluva spodiny
     • často se objevují složitá souvětí, která ztrácejí na významu
     • citace
     • používá cizí jazyk, aby dodal na důležitosti situace