Lazebník sevillský – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Lazebník sevillský

Autor: Pierre Beaumarchais

Přidal(a): focus221

 

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

 • Francouzský dramatik, proslavil se však i mimoliterárně.
 • Za svého života byl také hodinářem, vylepšil hodinový strojek co do přesnosti určování času.
 • Hudebník – výborný flétnista a harfeník, učitelem hry na harfu dcer Ludvíka XV.
 • Tajným agentem – v královských službách, tedy Ludvíka XV a XVI.
 • Věnoval se hodně politice a v neposlední řadě i revolucionářem ve dvou revolucích (americké a francouzské).
 • Za svůj život vytvořil mnoho děl ať už drama, komedie nebo historická román.
 • Nejvíce ho proslavili Figarovské hry:
  • Lazebník sevillský (Le Barbier de Séville)
  • Figarova svatba (Le Mariage de Figaro)
  • Provinilá matka (La Mère coupable)

 

Literární kontext doby

 • Velká Francouzská revoluce
 • Ludvík XV., Ludvík XVI.

Osvícenství

 • je intelektuální směr, životní postoj
 • objevuje se v 17.-18. století
 • znaky osvícenství:
  • růst vzdělanosti ve všech oborech, růst vědění, podpora školství
   • Díky tomu nalézáme velký rozmach ve fyzice, biologie, chemii a dalších vědních oborů. Vznik mikroskopu. Vydání Encyklopedie.
  • práva na osobní svobodu člověka, svobodné myšlení a jednání
 • Směřovali k odstranění absolutismu a nastolení demokratické formy vlády.
  • Ve Francii se setkáváme s Velkou Francouzskou revolucí – svržení panovníků a nastolení nové vlády
 • Dále se snažili odloučit církev od státu. Církev neměla zasahovat do státní politické moci.
 • Osvícenští spisovatelé: Voltaire, Denis Diderot, Charles Louis Montesquieu…

 

Rozbor: Lazebník sevillský (1773)

 • Literární druh: drama
 • Literární forma: drama
 • Literární žánr: komedie

 

Námět: láska

Téma: boj za lásku, boj s časem

Motivy: postavení ve společnosti, peníze, věno, láska, opatrovník, dopis, zpěv pod okny, svatba…

 • Příběh se odehrává v 17. století ve Španělsku. Je zde pravidlo tří jednot: děj se odehrává na jednom místě, v jednom dni (ve 24 h) a má jednotní děj.

 

Kompozice:

 • chronologická, skládá se ze 4 dějství

 

Jazykové prostředky:

 

Postavy:

 • Hlavní postavy = Figaro – lazebník, holič Bartola, přítel hraběte Almaviva, vychytralý, nápomocný, chce pomoct starému příteli.
 • Hrabě Almaviva (Lindor) – chce si vzít Rosinu, zamilovaný, nehledí na peníze.
 • Hraběnka Rosina – schovanka Bartola, krásná, mladá, milá.
 • Bartolo – stará se o Rosinu, má v plánu si ji vzít, kvůli jejím penězům, sobecký.
 • Basilio – učitel hudby Rosiny, snadno podplatitelný.

 

Děj (obsah) díla: 

1. dějství

Hrabě Almaviva zpívá před okny Rosiny. Viděl ji na plese a hned se zamiloval. Vydává se za Lindora, aby se dostal k Rosině blíž. Rosina je schovankou Bartola, který ji nepouští nikam ven a střeží si ji, protože má v plánu si ji dnes večer vzít. Figaro, lazebník Bartola a přítel hraběte Almavivi, se rozhodne pomoct svému příteli a plány Bartola překazit.

 

2. dějství

Hrabě Almaviva se vydává za podnapilého vojáka a chce ubytování v domu Bartola. V tomto rozruchu se mu povede navázat krátký kontakt s Rosinou a pošeptat jí, že je Lindor. Poté ale musí odejít, jelikož ho vyžene stráž za rušení nočního klidu.

 

3. dějství

Podruhé se k Rosině dostává, když se vydává za žáka Basilia – učitele Rosiny. Namluví Bartolovi, že Basilio je nemocný a dnes jde učit Rosinu místo něj. Odehraje se zde i vtipná scénka, kdy Basilio přijde na hodinu Rosiny, ale všichni mu namluví, že je nemocný ať jde domů. Po balíčku peněz, co mu předá Almaviva, odjede.

 

4. dějství

Bartolo se snaží pošpinit Lindora, a tak řekne Rosině, že Lindor ji chce získat pro hraběte Almavivu. Rosina to bere jako podvod od Lindora. Když k ní přichází hrabě Almaviva/Lindor a Figaro v noci po žebříku oknem, tak Lindor musí přiznat, že on je hrabě Almaviva. Rosina změní názor, vrhne se mu do náručí a hodlá s ním odejít. Poté tam však přichází Bartolo se strážnými a Basilio. Hrabě Almaviva však stihne podplatit Basilia, aby podepsal svatební smlouvu. Tím se hrabě Almaviva a Rosina stali manželé. Stráž tedy nechá manžele být. Bartolo zuří, ale poté, co mu hrabě Almaviva nabídne všechny peníze Rosiny, důvod, proč si ji chtěl vlastně vzít, tak Bartolo manželům i požehná.

 

Vlastní názor:

Kniha se mi líbila, myslím, že je to jednoduchá kniha na přečtení. Jednoduchý děj, bez mnoha postav, klasický romantický příběh. Knihy, kde je pravidlo tří jednot jsou za mě nejjednodušší na čtení. Doporučila bych podobné knihy jako Lakomec nebo Sluha dvou pánu na přečtení.