Má první hodina tance

 

Jméno práce: Má první hodina tance

Slohový útvar: Vypravování

Přidal(a): LucinQa

 

 

 

 

 

 

Jako malé holčičce mě  imponovaly latinskoamerický  tance. Ráda jsem v televizi pozorovala taneční soutěže a vždy si představovala, jak bych vypadala v těch  krásných šatech, jaké měla právě ta,  krásná tanečnice. Bohužel, nikdy jsem se k takovému koníčku nedostala. Až jednou, když  po dlouhé době  jsem potkala  kamarádku ze střední školy a při běžném denním odpoledním debatování při kafíčku jsme narazily na téma tancování.  Tenkrát se domluvilo , že se přihlásíme s dalšími  spolužáky do tanečního kurzu.  Nemohla jsem uvěřit, že se mi splnil můj vysněný sen  chodit do tanečních.
V den „“ D“  se všichni účastníci sešli před kulturním domem.  Zůstala jsem stát s otevřenými ústy, když opožděně dobíhala má kamarádka, které to velmi slušelo. Skoro jsem jí  nepoznala.
Konečně se  na tanečním parketu začalo žít. Do prostřed  parketu vstoupil tanečník se svojí partnerkou a začali nám ukazovat  první tanec Sambu. Byla to krása, ale bohužel můj tanečník to odnesl. Stále jsem mu šlapala na nohy,  byl statečný a nic mi nenaznačil. Dokonce moje dupání  vydržel  až do druhého tance.Po první polovině tancování byla přestávka. S kamarádkou jsme šly k baru, abychom se mohly trošku osvěžit dobrým mokem po náročném výkonu. Otočila jsem se k ní a ptám se: „ Co by sis dala Evičko?“
A náhle  za jejími zády uvidím  pohledného muže. Ani nevím, jak dlouho jsem na něho hleděla, pouze vím, že naše pohledy se střetly  a cítila jsem,  jak celé tělo mi hoří. Byl vysoký, měl široké  ramena a nádherné modré oči. Náhle do mne Evička šťouchla loktem  a s šibalským úsměvem dodala, že by si ráda dala bílé víno. Po krátké době ke mě  přišel a celou přestávku   s ním  strávila . Najednou se zakoktal a ze sebe vypravil : „ Mohl bych Tě požádat o tanec?“ S úsměvem jsem dodala: „ Ráda Jirko!“ Protancovali jsme spolu celou  druhou půlhodinu a  při tom se kochala  jeho krásnou vůní . Byla jsem jím tak očarovaná, až jsem zapomněla, že můj taneční partner zůstal sám.
Po skončení  tanečního dne mne Jirka doprovodil domů. Na tento den ráda vzpomínám, protože na mé první hodině tance jsem našla člověka, který se mi stal osudným . Do roka jsme spolu uskutečnili  svatbu a máme spolu dva krásné syny.

 

 

Hodnocení:

SPLNĚNÍ ROZSAHU ANO
1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií
1A/ Korespondence: text – zadání, obsah, téma 4
1B/ Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar) 3
2. Funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu
2A/ Pravopis, interpunkce a tvarosloví 1
2B/ Lexikum (slovní zásoba):
• adekvátnost výběru jazykových prostředků danému stylu/textu – stylová zabarvenost slov
• přiměřenost pojmenování dané skutečnosti – přesnost označení, věcná stránka označení, význam 3
3. Kompoziční výstavba textu
3A/ Koheze (formální prostředky textové návaznosti)
• syntax (výstavba věty a souvětí)
• konexe (např. vazby mezi větami)
• odkazování v textu
• prostředky textové návaznosti 3
3B/ Výsledná koherence textu (výsledná soudružnost textu, věcná souvislost textu)
• vnitřní – strukturování na odstavce
• vnější – úvod, stať a závěr
• způsob argumentace, ne/souvislost uváděných informací, logika, myšlenkový náboj… 4
CELKEM BODŮ: x ze 30 b. možných                                       18 b.
HODNOCENÍ: procenta / orientační známka 60% / 3
DOPORUČENÍ:
Text se vyjadřuje k zadanému tématu. Jde spíše o popis děje, i když překvapivá zápletka a pointa je naznačena. Vyprávění by mělo být dynamičtější, dramatičtější. Přímá řeč musí posouvat děj dál. Zde je spíše komentářem něčeho, co je z kontextu předvídatelné.
Pravopisné, tvaroslovné a interpunkční chyby se vyskytují často – objevuje se velká šíře chybování. Slovní zásoba není vzhledem ke komunikační situaci (vypravování) dostatečně pestrá a bohatá. Některé označované skutečnosti jsou nazvány nevhodně vzhledem ke kontextu (více v poznámkách k textu).
Větné konstrukce jsou většinou jednoduché. Největší chybování se vyskytuje v odkazování v textu – čili v textové návaznosti – nikoli na úrovni celého textu, ale na úrovni vět. Problém je i v objektivním slovosledu.

Známka: 2B/ Lexikum (slovní zásoba):
• adekvátnost výběru jazykových prostředků danému stylu/textu – stylová zabarvenost slov
• přiměřenost pojmenování dané skutečnosti – přesnost označení, věcná stránka označení, význam 3
3. Kompoziční výstavba textu
3A/ Koheze (formální prostředky textové návaznosti)
• syntax (výstavba věty a souvětí)
• konexe (např. vazby mezi větami)
• odkazování v textu
• prostředky textové návaznosti 3
3B/ Výsledná koherence textu (výsledná soudružnost textu, věcná souvislost textu)
• vnitřní – strukturování na odstavce
• vnější – úvod, stať a závěr
• způsob argumentace, ne/souvislost uváděných informací, logika, myšlenkový náboj… 4
CELKEM BODŮ: x ze 30 b. možných                                       18 b.
HODNOCENÍ: procenta / orientační známka 60% / 3
DOPORUČENÍ:
Text se vyjadřuje k zadanému tématu. Jde spíše o popis děje, i když překvapivá zápletka a pointa je naznačena. Vyprávění by mělo být dynamičtější, dramatičtější. Přímá řeč musí posouvat děj dál. Zde je spíše komentářem něčeho, co je z kontextu předvídatelné.
Pravopisné, tvaroslovné a interpunkční chyby se vyskytují často – objevuje se velká šíře chybování. Slovní zásoba není vzhledem ke komunikační situaci (vypravování) dostatečně pestrá a bohatá. Některé označované skutečnosti jsou nazvány nevhodně vzhledem ke kontextu (více v poznámkách k textu).
Větné konstrukce jsou většinou jednoduché. Největší chybování se vyskytuje v odkazování v textu – čili v textové návaznosti – nikoli na úrovni celého textu, ale na úrovni vět. Problém je i v objektivním slovosledu.

Napsat komentář