Malý princ – rozbor díla k maturitě [10]

 

Kniha: Malý princ

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Přidal(a): Nika

 

 

                                                                                      Adam Bubík, IV B

 

 1. 2.    Námět

–       dílo je věnováno Léonu Werthovi (autorův přítel)

–       napsáno pro děti → autor je často porovnává s dospělými

 • děti → větší představivost a fantazie

–       odraz autorovy osobnosti  

–       2. světová válka

 • porážka
 • ztráta svobody, rodné země, celého světa,…
 • letecké boje o Francii  
  • smrt mnoha kamarádů

–       Malý princ → cesty po planetách → potkává různé typy lidí

 • autor ukazuje nespokojenost nad tehdejší společnosti
 • zamýšlení se nad lidskými povahami
  • dobré a špatné vlastnosti lidí
  • hodnota přátelství

–       vlastní ilustrace autora

 

Dějová osnova

–       pravděpodobně 19. století

–       porovnání představivostí dětí a dospělých

–       vyprávěč → příběh

–       Pilot (vyprávěč) → porouchalo se mu letadlo na poušti

 • zásoby vody pouze na 1 týden
 • ze snu ho probudí Malý princ → chce nakreslit beránka
  • pár nezdařených pokusů → Pilot kreslí správného beránka
 • poznává Malého prince → poslouchá jeho vyprávění (o cestování)

–       Malý princ → pochází z planety B 612

 • pečoval o svou růží
  • nesmírně pyšná
  • chce, aby o ni přehnaně pečoval
 • planeta → velmi malá
  • musí o ni pečovat → vytrhává malé baobaby (aby nevyrostly a neroztrhaly planetu)
  • vymetá sopky

–       putování Malého prince:

 • 1. planeta – pyšný král
  • chce vším vládnout → je na planetě sám

 

 • 2. planeta – domýšlivec
  • chce být stále jen obdivován, protože je nejlepší
  • je na planetě sám

 

 • 3. planeta – pijan
  • pije proto, aby zapomněl na to, že pije (stydí se za to)

 

 • 4. planeta – byznysmen
  • počítá hvězdy → patří mu
   • protože ne ně pomyslel první
   • nesmírně bohatý (myslí si to)

 

 

 • 5. planeta – lampář
  • ráno rozsvícel a večer zhasínal lampu
  • den → 1 minuta
  • nemohl si odpočinout → protože to je příkaz

 

 

 • 6. planeta – zeměpisec
  • zapisuje vše zeměpisné → ale nemá co zapisovat
   • protože nemá žádné badatelé
   • zeměpisci přece jen zapisují

 

 

 • 7. planeta – Země (8 dní)
  • had na poušti (v Africe)
   • svým dotykem může každého vrátit do země, ze kt. přišel
   • květina
   • ozvěna
   • zahrada plná růží
    • Malý princ je smutný → myslel si, že jeho květina je jediná v celém vesmíru
   • liška → řekla mu o obrovské ceně přátelství a jedinečnosti
    • Malý princ pochopil, že jeho květina je výjimečná
     • i když není jediná svého druhu
   • výhybkář → vypravuje vlaky
   • obchodník → prodává pilulky, kt. hasí žízeň
   • 8. den
    • Pilot a Malý princ hledají vodu → našli studnu
     • Pilot začíná opravovat letadlo
     • MP jde za hadem hovořit o jeho jedu
      • chce se vrátit na svou planetu → za květinkou
      • Pilot je smutný, že ho MP chce opustit
      • v noci šel za hadem → nechal se uštknout
       • pomalu klesal a odešel
       • Pilot ráno už jeho tělo nenašel

 

 

 1. 3.    Charakteristika hl. postav

–       Pilot (vypravěč) – rozuměl si s Malým princem, přiblížil se mu díky jeho pochopení pro dětský styl myšlení, který už ostatní dospělí dávno ztratili.

–       Malý princ – malý, blonďatý, kudrnatý človíček, cestování do světa (potíže s jeho květinkou + snaha poznat smysl života), plná nevinnosti, porozumění a zvídavých otázek

–       Květina – pyšná růže, myslí si, že je jediná svého druhu, nedávala znát své city

–       Liška – moudrá postava, nechala se ochočit Malým princem, ukázala mu veliký význam přátelství a jedinečnosti jeho květiny

–       Výhybkář, obchodník – postiženi spěchem a hektickým způsobem života na Zemi, který nemá smysl

 

 1. 4.    Dojmy po přečtení – hluboká a krásná kniha, vede k zamýšlení

Nejsilnější místo v knize – odchod Malého prince

Nejslabší jevy –

Citát z knihy – Liška umlkla a dlouho se dívala na malého prince.

„Ochoč si mě, prosím!“ řekla.

„Velmi rád,“ odvětil malý princ, „ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.“

„Známe jen ty věci, které si ochočíme,“ řekla liška. Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníku věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej,

nemají přátel. Chceš-li přítele, ochoč si mě!“

 

 1. 5.    Dobový, dnešní ohlas kritiků a čtenářů

–       „Svěží příběh plný fantasie i poučení. Zaručeně bude bavit malé i velké čtenáře. Za zmínku stojí i krásné ilustrace.“

 

–       „Tato kniha je prostě klasikou. Již odmala jsem si ji přál přečíst. Ale kdykoliv jsem narazil jen na nějaký úryvek nebo podobně, nerozuměl jsem textu a nechápal jsem jej. Akorát se mi pak kniha vzdalovala, ale můj pocit, že si ji chci přečíst se zvětšoval. Nedávno jsem k tomu dospěl.“

 

 1. 6.    Literární žánr

–       filozofická pohádka

–       epika

 

 1. 7.    Kompoziční plán

–       fiktivní autobiografie

–       retrospektivní dílo

–       psáno chronologicky (začátek a konec)

 

 1. 8.    Jazykové specifikum díla

–       ich–forma

–       spisovný jazyk a jednoduchá slova (psáno pro děti)

–       personifikace

–       přirovnání

–       metafora

–       přímá řeč, alegorie

 

 1. 9.    Autor

–       1900 – 1944

–       francouzský spisovatel, letec, filozof, humanista

–       už v dětství ho fascinovalo letectví

–       na vlastní žádost přidělen k letectvu

 • bojuje i za 2. světové války → nejodvážnější oddíl → smrt

–       víra v duchovní hodnoty lidstva

–       úcta k člověku (je proti rasismu)

 

 1. 10.  Společenský a kulturní kontext

–       světová próza 1. poloviny 20. století → realistická proud

–       vliv 1. světové války

–       hospodářská krize, otřesení sociálních jistot

–       rysy literatury

 • existencionální problémy
 • v lit. neexistuje tabu → zpřístupnění všech témat
 • experiment s jazykem
 • důraz na psychiku osobnosti

 

 1. 11.  Srovnání s jinými texty

–       Romain Rolland – Petr a Lucie → vzpoura proti válce

 

 1. 12.  Filmové, divadelní aj. adaptace

–       film: Malý Princ – 1974, režie: Stanley Donen

 

 1. 13.  Celkové hodnocení

–       plná poučení → nutí k zamýšlení

 • nesoudí lidské vlastnosti → jen je ukazuje (posouzení zůstává na čtenáři)

–       cestování MP a jeho příchod na Zemi + pomoc Pilotovi → skvělý prvek (proměna, naděje,…)

–       hluboký podtext

Další podobné materiály na webu: