Médeia – rozbor díla k maturitě (5)

rozbor-díla

 

Kniha: Médeia (Médea)

Autor: Euripides

Přidal(a): Lucie Zemanová

 

Literárně-historický kontext:

 • Dílo vzniklo v 5. století př.n.l., kdy byly v módě tragédie na mytologická témata. Na rozdíl od svých současníků psal o činech lidí, a ne o vůli bohů. Navíc v díle pozměnil mytologický příběh, což bylo na tu dobu nezvyklé. Proto, přestože se jedná o jedno z nejvýznamnějších děl antické literatury, na Dionýsiích v r.431 př.n.l. obdržel až 3. místo.

 

Kontext autorovy tvorby:

 • Jedná se o nejznámější a nejvýznamnější dílo od Euripida. Euripidés psal především tragédie, které byly v té době mnohem oblíbenější než komedie, ale satyry se v jeho tvorbě také najdou. Z jeho 92 děl se dochovalo pouze 18 tragédií a jen 1 satyra.
 • Médeia obsahuje znaky typické pro Euripidovu tvorbu – hlavní postavou je žena a celý děj závisí na emocích.

 

Rozbor díla: Médeia

Tematika:

 • Literární forma: poezie
 • Literární druh: drama
 • Žánr: tragédie
 • Téma: žárlivost, pomsta/odplata
 • Motivy: žal, utrpení, podvod, vražda, jed, smrt

 

Jazykové a umělecké prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Archaismy
 • Historismy
 • Vulgarismy
 • Inverzní slovosled
 • Citově zabarvená i neutrální slova
 • Figury: Apostrofa, anafora
 • Tropy: Metonymie, hyperbola
 • Dialogy a monology

 

Kompozice:

 • Expozice – seznámení s Médeiinou situací
 • Kolize – Médeia je podvedena manželem
 • Krize – Médeia a její děti musí opustit Korint
 • Peripetie – Médeia se usmiřuje a vymýšlí plán
 • Katastrofa – Médeia zavraždí princeznu a své děti

 

Vypravěč

 • Není, promlouvají jednotlivé postavy a dějem nás provází chór. Používá se zde ich i er forma

 

Dílo se dělí na jednotlivé výstupy:

 • Prologos – úvod, začíná chór a pár postav uvede diváky do děje
 • Parodos – výstup za hudebního doprovodu
 • Epeisodion – děj
 • Stasimon – krátký výstup chóru
 • 5-14) střídá se epeisodion a stasimon
 • 15) Exodus – závěr, končí opět chór

 

Slohové postupy:

 • Vyprávěcí slohový postup

 

Charakteristika postav:

 • Médeia – Poháněna láskou a záští. Cítí se zrazena a pro pomstu je schopna udělat cokoliv. Je vášnivá a impulzivní
 • Iáson – Muž poháněný chtíčem a touhou po jmění a váženosti. Zradí jeho ženu Médeiu, když se chce oženit s dcerou krále Kreona.
 • Chůva – Má starost o Médeiu a její děti.
 • Kreon – král, bezcitný

 

Časoprostor:

 • Korint v době vlády krále Kreona, ulice a dům Médeii

 

Stručný děj:

Médeia je zrazena svým manželem Iásonem, který si, poháněn touhou po moci, chce vzít Kreonovu dceru. Médeia je zdrcena. Má s Iásonem dvě děti a kvůli lásce k němu zradila vlastní zem a rodinu, a dokonce zavraždila vlastního bratra.

Poháněna žárlivostí a žalem chystá pomstu Iásonovi. Nakonec se uchýlí k hroznému činu, aby Iásonovi způsobila stejný smutek, jako on jí. Tváří se, že se s tím smířila a na znak míru pošle Iásonově nastávající, Kreonově dceři, otrávené šaty. Kvůli nim nakonec zemře Iásonova milá i král Kreon. Tím Médeia ale nekončí. Aby způsobila svému choti ještě větší žal, zabije vlastníma rukama své a Iásonovy děti.

Kniha končí úprkem Médeii z Korintu. V kočáru veze své mrtvé děti a míří k athénskému králi Aigeovi, který jí slíbil ochranu, když mu ona na oplátku porodí děti.

 

Úryvek:

“Je rozhodnuto, ženy, přišel činu čas:
hned usmrtím své děti a pak prchnu!
Teď nesmím váhat, abych nevydala jich
svým nepřátelům, smrtí ještě hroznější
.
Je souzeno jim zemřít, není vyhnutí;
i usmrtím je sama, jejich matka, já!
Nuž ozbroj se, mé srdce! K čemu otálím
ten děsný, ale nutný vykonati čin?

Jen vzhůru, bídná ruko, chop se meče, chop,
jen vystup na bolestné žití kolbiště
a neochabuj, nevzpomínej dítek svých,
že je máš ráda, žes je porodila – ne!
Jen tento kratičký den dětí zapomeň
a potom – plakej, plakej! Usmrtíš je sic,
však byly ti také drahé – ach, já nešťastná!“

 

Zhodnocení:

 • V Antice byl hlavní účel pobavit lidi příběhem. Dílo není nadčasové, dnes je jeho význam především historický. V díle jsou patrné znaky tehdejší literatury i znaky typické pro Euripida.
 • Mně se líbil děj díla, ale jazyk byl pro mě náročný.