Měsíc nad řekou – rozbor díla (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Měsíc nad řekou

Autor: Fráňa Šrámek

Přidal(a): Martina Hladíková

 

 

Fráňa Šrámek (1877-1952)

 • Český básník, dramatik a prozaik.
 • Během dětství žil v Písku, kde byl velmi spokojený. Mnoho jeho děl se v tomto městu odehrává.
 • Studoval práva, ale studia nedokončil.
 • Byl redaktorem časopisu Nový kult.
 • Pro svoje politické názory a narážky v dílech byl dvakrát vězněn.
 • Bojoval v 1. světové válce. Války odsuzoval a válčení těžko nesl.
 • Veřejně kritizoval fašismus.

Další díla:

 • Stříbrný vítr, Modrý a rudý, Splav, Nové básně, Léto, Dvě království, Žasnoucí voják

 

Obecně kulturní kontext:

 • počátek 20. st., Generace buřičů
 • spisovatelé ovlivnění anarchismem (směr, který usiluje o neomezenou svobodu člověka)
 • antimilitarismus (odpor k válkám, armádě)
 • civilismus (oslava moderní techniky)
 • vitalismus (oslava života)
 • důraz na svobodu jedince, bohémský život
 • spisovatelé se sdružovali kolem časopisu Nový kult, jehož redaktorem byl S. K. Neumann

Další členové:

 

Rozbor díla: Měsíc nad řekou

Literární druh:

 • Drama (divadelní hra určena k předvádění na jevišti)

 

Literární žánr:

 • Komedie (veselohra, hra s vtipným dějem a šťastným koncem)

 

Literární forma:

 • Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Téma:

 • Odlišné životní hodnoty a sny. Životní úspěch neznamená pro každého totéž.

 

Motivy:

 • Stárnutí, životní cíle, hodnoty, sny, rodina, láska, přátelství, mezilidské vztahy, setkání.

 

Kompozice:

 • 3 dějství
 • Chronologický děj

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Úvahové pasáže
 • Zachycení pocitů a myšlenek
 • Kontrasty (mladší x starší generace)
 • Slova citově zabarvená
 • Metafory (přenášení podobnosti na základě vnější podobnosti – zub pily, hlava rodiny)

 

Postavy:

 • Jan Hlubina – Postarší muž. Pracuje jako obchodník. Má rád svůj klidný život, je spokojený tak, jak žije. Jako student býval ambiciózní a velmi snaživý, ale postupem času se mu jeho priority změnily. Již dávno se zkoušel stát spisovatelem, dokonce vydal vlastní knihu „Měsíc nad řekou“, ale dílo neslavil úspěch.
 • Paní Hlubinová – Manželka pana Hlubiny. Je šťastná za svoji rodinu, ráda o členy rodiny pečuje a stará se o domácnost. Je hodná a dobromyslná. Nechce, aby její manžel byl nešťastný.
 • Slávka Hlubinová – Dcera Hlubinových. Je jí téměř 30 let, ale nechce se vázat a netouží po vztahu. To se změní až v momentu, kdy se seznámí s Villym, do kterého se rychle zamiluje.
 • Josef Roškot – Bývalý spolužák pana Hlubiny. Je přátelský a komunikativní.
 • Villy Roškot – Syn pana Roškota. Je mu okolo 20 let. Přes větší věkový rozdíl se zakouká do Slávky.

 

Časoprostor:

 • 1. polovina 20. století
 • Čechy – malé město Písek

 

Děj:

Pan Hlubina žije se svojí manželkou a dcerou Slávkou. Jeho bývalí spolužáci začnou plánovat sraz všech spolužáků ze třídy. Paní Hlubinová se o tom dozví a je přesvědčena o tom, že ho musí před svým manželem zatajit. Má strach, že by byl nešťastný z bohatých pracovních zkušeností a úspěchů svých spolužáků, zatímco on je pouhým obchodníkem.

Rodinu Hlubinovu navštíví otcův bývalý spolužák Josef Roškot se synem Villym. Paní Hlubinová jim zalže, že má její manžel psychické problémy a nechce si připomínat minulost. Pan Hlubina nejdříve pana Roškota nepozná, ale později vyjde najevo, že otec o plánovaném sjezdu ví a těší se na něj. Není vůbec nešťastný, že nemá žádné pracovní úspěchy, protože je pro něho nejdůležitější spokojená rodina.

Později se znovu setkává dcera pana Hlubiny Slávka a syn pana Roškota Villy. Přestože je dívka starší než Villy, zamilují se do sebe.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.