Miláček – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Miláček

Autor: Guy de Maupassant

Přidal(a): Brendy

 

Autor: Guy de Maupassant (1850 – 1893)

 • francouzský spisovatel, prozaik a dramatik
 • narodil se v rodině venkovské šlechty
 • studoval práva, ale byl povolán do prusko-francouzské války
 • velký přítel Flauberta, který mu pomáhal na cestě životem
 • seznámil se se Zolou a Turgeněvem → nachází inspiraci v jejich dílech
 • byl zažalován za „nemravné“ verše
 • později se věnoval pouze literatuře
 • velice zbohatl, cestoval, žil v nejluxusnějších hotelech
 • koncem 80. let se u něj projevila duševní choroba, neúspěšně se pokusil o sebevraždu, byl zavřen do ústavu pro duševně choré, kde i zemřel
 • sám sledoval postup svého onemocnění, popsal své vlastní příznaky v několika povídkách

 

Další významná díla:

 • Kulička (vstupuje tímto dílem do literatury), Petr a Jan, Příběh jednoho života, Naše srdce, Neděle pařížského měšťáka (vydáno posmrtně)

 

Zařazení autora, znaky období

 • 19. století: realismus a naturalismus
 • naturalismus (krajní směr realismu)
  • z lat. naturális = přírodní, v úsilí o maximální objektivnost zachyceny ošklivé, odpudivé jevy, aplikace teorie dědičnosti a determinace prostředím, román je výkladem života, postavy psychicky nevyrovnané, zvrácené
  • teoretik naturalismu: Hippolyte Taine

 

Autoři, kteří tvořili ve stejné době

 

Vlivy na tvorbu

 • hlavní postava má řadu autobiografických rysů (Maupassant se často v žertu podepisoval jako „Miláček“)
 • využil svých zkušeností z vlastní kariéry, sám dobře znal život úspěšného člověka hýčkaného v nejlepších salónech Paříže
 • pracoval jako zpravodaj v Severní Africe (znal situaci, o které psal – Maroko)

 

Společensko-historické pozadí

 • 19. století – rozmach a dokončování průmyslové revoluce, hospodářský vzestup, aplikace poznatků v praxi
 • vliv filozofie pozitivismu: Auguste Comte – tvrdí, že skutečné je pouze to, co můžeme dokázat, poznat rozumem a smysly
 • Evropa postupně ztrácí dominantní postavení ve prospěch USA

 

Miláček – rozbor knihy

Obecná charakteristika

 • druh: epika
 • žánr: román – společensko-kritický

 

Tematická výstavba

 • námět: kritika vysoké pařížské společnosti, zejména politických a novinářských kruhů
 • místo děje: Francie (Paříž)
 • doba děje: 1877 – 1880

 

Postavy:

 • Georges Duroy
  • přezdívaný miláček, jeho fyzický vzhled představuje ideál milence  své doby, jde jasně za svým cílem vysokého postavení, cílevědomý svým vystupováním a vzhledem si snadno získává srdce mnoha žen, které mu dobývají postavení, nezalekne se jakýchkoliv machinací a podvodů, aby dosáhl svého cíle
  • Maupassant vylíčil cynika toužícího po moci, který využívá k dobytí postavení ženy, nezáleží mu na nich ani na jejich citech, pouze na zisku
  • autor se s ním ztotožňuje
 • Madeleine Forestierová – krátkodobá Duroyova manželka, chytrá, vyrovnaná žena
 • Paní de Marelle – dlouholetá Duroyova milenka, kterou několikrát opustil, ale opět se k ní vrací, podle svých citů
 • Paní Walterová – nezlomná postarší žena, Miláčkova milenka, neodbytná svou vášnivou láskou, která se pro Duroye stane nechtěným závažím
 • Suzanne Walterová – mladičká, půvabná dcera paní Walterové, důvěřivá hračka v rukou vypočítavého a “neodolatelného” miláčka

 

Myšlenky

 • kritický odraz spojitosti finančního kapitálu s dobovými politickými intrikami a tiskem (kariérismus, prodejnost)
 • nadčasový a výstižný popis lidské bezcharakternosti a podlosti
 • popis biologické stránky člověka, význam sexuality, posedlost smrtí

 

Jazyková výstavba

 • er-forma
 • popisy, detailní charakteristika postav i prostředí (vlastní zkušenost – pracoval jako novinář)
 • jazyk: spisovný i hovorový, vyskytují se vulgarismy, francouzské výrazy

 

Kompoziční výstavba

 • rozdělena na dvě části: v první části retardace děje (vloženy úvahy postav), druhá část je chronologicky
 • děj: rychlý zhuštěný, málo odboček, jednoduchá větná skladba
 • snažil se vzhled postav srovnat s jejich chováním

 

Kritika a vliv díla

 • ihned po svém vydání tento román způsobil skandál, zanedlouho poté se však stal jedním z nejpopulárnějších děl
 • toto dílo ovlivnilo celou řadu dalších autorů
 • román byl několikrát zfilmován (2012 – Miláček: R. Pattinson)
 • Mladoboleslavské divadlo tento román zpracovalo do divadelní podoby

 

Srovnání

 • hlavní hrdina (muž) se díky ženám dostane do vyšší společnosti: Stendhal: Červený a černý
 • kritika vyšší společnosti (lidé, kteří se nechají obalamutit): N. V. Gogol: Revizor

 

Můj názor

Kniha se mi líbila, velice dobře se četla, ihned mě zaujala, je zajímavá, hlavně tím, jak Maupassant vystihl vyšší společnost, velmi mi tak přiblížil i poměry 2. poloviny 19. století ve Francii. Podle mého názoru Maupassant vytvořil z Miláčka literární typ, typ člověka, který nikdy nemá dost a i přestože zradil několik lidí, pořád v tom pokračuje a náramně si to užívá. České představení jsem viděla dvakrát a velice se mi líbilo, i přestože museli román přepracovat do divadelního zpracování, nenašla jsem mezi knihou a tímto představením mnoho rozdílů. Nedávno byl natočen film na motivy této knihy, ale toto zpracování bylo nezdařilé, hlavně kvůli herci, který hrál hlavní postavu – v knize jsem si Duroye představila naprosto jinak.

Další podobné materiály na webu: