My děti ze stanice ZOO – rozbor díla (5)

 

Kniha: My děti ze stanice ZOO

Autor: Christiane Vera Felscherinow

Přidal(a): Michaela

 

 

 

 

 

–          Literární druh: epika

–          Literární žánr: autobiografická próza

–          Doba kdy se příběh odehrává: 70. léta 20. století

–          Místo kde se příběh odehrává: západní Berlín

 

Období: Současná světová literatura 21. století

–          konec 2. světové války

–          vznik dvou nesmiřitelných světových soustav → kapitalistické a socialistické

–          poznávání vesmíru – rozvoj vědy a techniky

–          globální problémy lidstva – nemoci, drogy, poškozené životní prostředí, národnostní a rasové nešváry, zločinnost

–          literatura byla ovlivněna dobovými událostmi, kterými jsou: terorismus, ekologické problémy, rasismus, globalizace, apod.

–          nejoblíbenější téma současné literatury jsou otázky člověka v moderní době – vyrovnání se s životním stylem

–          rozvíjí se nový literární styl – sci-fi a fantasy (sblížení s vědou a technikou)

 

Christiana Felscherinowová

–          Christiane F. vyrostla v rodině, kde násilí a alkoholismus (v tomto případě otce) byly na pořadu dne.

–          ve věku šesti let se rodina stěhuje do již tehdy problematického sídliště

–          rodinné problémy, zejména pak násilí proti dětem, je v této době v Německu ještě něčím, čemu se říká tabu.

–          Christiane F. nevidí východiska a dostává se ve věku dvanácti let do drogové scény. Napřed to je hašiš, marihuana, ve věku třinácti let se seznamuje s heroinem. Aby si své dávky mohla opatřit, začíná se prostituovat na nechvalně známém západoberlínském nádraží Bahnhof ZOO. Její mezitím rozvedená matka si toho všímá až o rok později.

–          roku 1978, ve věku šestnácti let, vypovídá, Christiane F. v jednom procesu jako svědkyně. Její výpověď zaujala dva reportéry známého časopisu Stern, kteří chtějí interview a pozvou ji na dvě hodiny k rozhovoru.

–           z dvou hodin se staly dva měsíce a posléze autobiografické dílo, které v jistém slova smyslu zvrátilo tehdejší názory západoněmecké společnosti na mladistvé, kteří jsou závislí na drogách.

–          Christiane měla na této knize zájem, protože stejně jako všichni narkomani si přála, aby už konečně bylo prolomeno mlčení o drogové závislosti dospívajících. Všichni členové narkomanské party, kteří dosud žijí, tuto knihu podpořili.

–          v roce 1996 porodila syna, který se jmenuje Jan-Niclas. Přibližně do roku 1996 se její heroinová „nemoc“ pořád opakovala a než otěhotněla, absolvovala několik léčení. V roce 2008 propadla znovu drogám a její jedenáctiletý syn jí byl odebrán

 

Další autoři:

Charles Bukowski

–          byl americký básník a spisovatel, který se proslavil nekonvenčními autobiografickými prózami a vulgárním stylem

–          střídal levné podnájmy a podřadná zaměstnání, z kterých ho kvůli pití a absencím většinou brzy vyhodily

Dílo:

„Poštovní úřad“ – kniha plná trpké ironie líčící osudy Henryho Chinaskiho, svérázného bohema

„Všechny řitě světa i ta má“

„Ženy“

 

Umberto Eco

–          italský prozaik, estetik a literární vědec

–          vystudoval filozofii

–          je představitelem moderní nauky o znacích

Dílo:

„Jméno růže“ – první autorům román, který se vymyká všem literárním kategoriím a zaujímá výlučné místo ve světové literatuře.

„Ostrov včerejšího dne“

 

Dan Brown

–          spisovatel thrillerů

–          zajímá se o kryptografii

–          díla se pohybují na hraně mezi fikcí a skutečností

–          ve svých dílech často vystupuje proti církvi

Dílo:

„Andělé a démoni“ – první román o Robertu Langdonovi; odehrává se na konkláve ovlivňovaném Ilumináty

„Šifra mistra Leonarda“ – román se stal světovým bestsellerem avšak církev tímto dílem byla tak pohoršena, že doporučovala jej dokonce nekupovat

„Pavučina lží“

 

Rozbor díla:

Když bylo Christiane šest let, přestěhovali se z venkova do západního Berlína. Poté, co otec začne pít kvůli nepodařenému podnikání, se rodiče rozvedou. Její sestra se rozhode, že zůstane u otce.

Christiana si postupně začne, zvykne na městský život. Ve 13ti letech začne chodit do klubu, kde ji její kamarádka seznámí s partou, která bere lehké drogy. V této době se Christiana seznámí s Detlefem.

Když se ve městě otevře nejmodernější diskotéka v Evropě – Sound, začne chodit tam.

Detlef a zbytek party si začne píchat heroin a Christiany si nevšímá, protože ona bere ještě lehké drogy. Ze začátku heroin jenom šňupe, ale postupem času si začne také píchat. Zatím se jí daří vše před mámou a jejím přítelem úspěšně tajit. S Detlefem se milují a tvrdí, že můžou kdykoliv přestat – opak je však pravdou. Detlef si začne na herák vydělávat “vlastním tělem” na nejznámější stanici ZOO. Zpočátku vydělává i pro Christianu, ale jak jde čas, nestačí už peníze a tak Christiane skončí jako prostitutka. Její nejlepší kamarádka Babsi zemře v 15ti letech na selhání srdce. Její druhá kamarádka Stella skončí ve věznici. Christianina matka zjistí, co se s její dcerou děje a tak se jí snaží pomoc přestat. S Detlefem odvykají u nich doma a stará se o ně její maminka. Nakonec, když po druhém odvykání Detlef beze slova odjede do Francie s kamarádem, pošle matka Christianu k příbuzným do malého městečka.

Christiana začala nový život, a to bez heroinu, ale své minulosti neunikla hlavně ve škole, když jí ředitel přeložil z reálky na základní školu. Až v té době si uvědomila, že musí platit za věci, které dřív dělala.

Christiana napomohla k sepsání této knihy, peníze, které obdržela, jí opět způsobily návrat k heroinu.

 

Jazyk:

–          psáno ich formou

–          převažuje nespisovný a hovorový jazyk

–          používán slang (trip, být cool,..)

–          používány vulgarismy

–          psáno chromologicky

 

Charakteristika postav:

Detlef

–          Christiani přítel, s kterým se chodila prodávat na stanici Zoo a plánovala si s ním společnou budoucnost, bez drog. Všechny jejich pokusy o odvyknutí ztroskotaly

Babsi, Stela

–          Christianiny kamarádky, Babsi se stala ve své době nejmladší obětí heroinu v Z. Berlíně, zemřela ve 14 letech

 

Hlavní myšlenka knihy:

Knížka si dává za cíl upozornit na nebezpečí drog. Ukazuje, jak je těžké s drogami skončit. Ukazuje, co všechno jsou lidé schopni udělat pro to, aby si drogu sehnali.

 

Vlastní názor:

Kniha mě velice zaujala a myslím, že by se měla stát součástí povinné četby, protože po jejím přečtení by si snad někteří rozmysleli své experimenty s drogami.

 

Dodatečné informace o knize:

–          kniha se skládá z reportáží, které podle výpovědí čtrnáctileté Christiane F., zaznamenané na magnetofonových páskách, sepsali novináři Kai Hermann a Horst Rieck.

–          v letech 1980/1981 byla kniha zfilmována pod titulem My děti ze stanice ZOO německým režisérem Uli Edelem

–          kniha by se dějem dala přirovnat k české knížce „Memento“ kterou napsal Radek John, kniha je taktéž motivována tématem drog

Další podobné materiály na webu: