Nejstarší období písemnictví na našem území

 

 Jméno:  Nejstarší období písemnictví na našem území

 Přidal(a): ziper

 

Nejstarší období písemnictví na našem území

  • Od poč. do 14. stol., staroslověnská literatura = Cyril a Metoděj, Životy, legendy, píseň Hospodine pomiluj my, česká a latinská literatura – Kosmas, kroniky, píseň Svatý Václave, Dalimilova kronika, satiry, žákovská poezie, drama Mastičkář)

 

Cyril a Metoděj –  přinesli do Slovanské říše nový jazyk (staroslověnština) a nové písmo (Hlaholice). Nový jazyk a písmo museli obhájit v Římě a zpět na Moravu se vrátil jen Metoděj.

Život Konstantinův, Život Metodějův –  popis jejich životů, výklad názorů a obrana jejich činnosti, tato díla napsali jejich žáci

Legendy

 

První staroslověnská legenda o sv. Václavovi – z poloviny 10. Stol, vyzdvihuje zbožnost, psáno jednoduchým jazykem

Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavovi – 11. Stol. Psáno náročným stylem a vytříbeným jazykem

 

Kristiánova legenda – konec 10. Století. Popisuje počátky českého státu a křesťanství

Hospodine, pomiluj my – autor sv. Vojtěch. Z konce 10. Stol. Původně staroslověnská, ale dochovala se v počeštělé verzi. Původně to byla prosba o úrodnost a mír, později plnila funkci národní hymny

 

Kosmas

Kronika českápsáno latinsky, tři části (příběhy z dob pohanských, vyprávění pamětníků a zážitky Kosmovy). První ucelené dějiny národa.

Zbraslavská kronika – latinsky, historie od počátku až do roku 1338. Psána prózou a prokládána verši.

Svatý Václave, vévodo české země – konec 12. Stol. Slavnostní a válečná píseň, později se stala jakousi hymnou národa.

 

Dalimilova kronika – nejstarší česká veršovaná kronika, zobrazovala dějiny naší země do roku 1304, autor neznámý. Psána prostým stylem, hovorovým jazykem. Obsahuje i některé pověsti (Oldřich a Božena)

 

Satiry

Píseň veselé chudiny – s humorem jsou zde vylíčeny špatné morální poměry a bída

Podkoní a žák(žákovská poezie) – spor panského sluhy a studenta o přednostech jejich povolání, oba dva jsou na tom bídně a hádka končí bitkou

Hradecký rukopis

  • Desatero kázanie božie – kritika středověké společnosti, prohřešky proti desateru
  • Satiry o řemeslnicích; Satiry o konšelech – kritika o nepotivosti, podvodu, nesvědomosti a to jak o řemeslnicích tak i radních.

 

Mastičkář – divadelní hra, odehrává se a tržišti, kdy tři Marie jdou vybrat mast na potření Kristova těla. Je to zesměšnění prodavačů, kritika podvodníků. Je zde použit hovorový jazyk, vulgarizmy. Hra je veršovaná a mísí se zde latina s češtinou.