Oliver Twist – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Oliver Twist

Autor: Charles Dickens

Přidal(a): Neri

 

 

Žánr: epika; socilní román; proza

 

Obsah: Román vypráví příběh chlapce, syna neznámých rodičů, vychovávaného v chudobinci a nuceného zde ( i později v učení u pohřebníka) snášet bezpráví, ústrky, krutost a hlad. Po zdařilém útěku do Londýna se Oliver nevědomky dostává do zločinecké bandy, kterou vede prohnaný Žid Fagin a v níž vynikají zvláště Oliverův učitel zlodějských dovedností Ferina Lišák (Artful Dogher) a lupič Bill Sikes se svou společnicí Nancy. Při jedné z drobných krádeží je omylem zadržen jako pachatel nevinný Oliver, jenž se jinak všemi silami bránil tomu, aby vstoupil na dráhu zločinu. Před rozsudkem smírčího soudce jej zachraňuje ušlechtilý pan Brownlow. Ten mu na krátký čas poskytuje střechu nad hlavou, ovšem Oliver je znovu unesen někdejšími kumpány. Při nezdařilém loupežném přepadení domu Maylieových je Oliver postřelen, schovanka paní Maylieové Róza však o něj pečuje, za což se jí Oliver dostatečně odměňujme. Oliver vychutnává život v láskyplném, idylickém prostředí. Jeho skutečný původ odhaluje Nancy – doplácí však na to životem – zavraždí jí její někdejší druh Sikes. Do případu je zapleten i obecní sluha Bumble, je odsouzen a dožívá v témže chudobinci, kterému kdysi tak krutě vládl a ve kterém žil i Oliver. Sikes hyne na útěku před pronásledovateli a Fagin je popraven.
Rozuzlení Oliverovy minulosti: Oliver je spřízněn s Rózou – je to jeho teta a padouch ze zlodějské bandy Monsk je jeho nevlastní bratr. Oliver se stává Brownlovým adoptivním synem a dědicem.

 

Hlavní myšlenka: motiv tajemného původu a závěrečné rozuzlení pomocí neznámých příbuzenských svazků; nesouhlas s tehdejší společností, nesouhlas na novelizaci zákona o sirotčincích

 

Kdy a kde: chudobinec a Londýn, po roce 1834 (ohlas na novelizaci chudinského zákona, který zrušil starý systém staobinců založený na farnostech, kde chovanci byli jakž takž součástí společnosti na nový centrálně organizovaný, který se podobal věznicích; 1834)

 

Kompozice: chronologická (ke konci místy retrospektivní); er forma

 

Postavy:

Oliver Twist: sirotek – matka mu zemřela hned po jeho příchodu na svět, jméno mu je určeno obcí, vyrůstá v chudobinci, trpělivě snáší nelidské zacházení a poznámky, že je všem akorát na obtíž a že by bylo lepší, kdyby raději zemřel, přesto všechno v něm nepropuká nenávist k lidem, naopak se snaží každému vyhovět a být nekonfliktní, je dosti naivní, až příliš moc důvěřuje lidem, nedokáže rozpoznat zda mu někdo nechce ublížit, jinak se toho moc o jeho osobnosti nedozvídáme, autor ho využívá jako postavu pomocí níž popisuje poměry ve společnosti a popohání děj
Oliver se moc nezasluhuje o svůj další osud, nemá žádné ambice – proto když se dostává mezi londýnské zloději, nesnaží se uprchnout – je rád, že má kde spát a co jíst, vlastně celý jeho život je až příliš naplněn náhodnými událostmi, které by se asi ve skutečném životě nestaly, nebo alespoň ne v tak velkém počtu, má velkou vůli k životu, která mu pomáhá překonávat i kritické stavy v blízkosti smrti, věnovanou lásku a péči dokáže skvěle oplácet
Pan Bumble: obecní sluha, nelidským způsobem vede obecní chudobinec, je mu všeho, co zde musí investovat, nejraději by všechny chovance nechal zemřít, je typický pokrytecký obecní úředník plný přetvářek sarkastického humoru, egoista, nečiní nic více než mu káží předpisy a když přece jenom , tak se náležitě vychvaluje
Pan Brownlow: dobrotivý starý pán, který se jako první ujímá Olivera a zachraňuje ho před smrtí, bere ho do svého domu, kde se o něj nezištně stará, nenechává se ovlivňovat názory ostatních, do Olivera vkládá hodně nadějí a plně mu důvěřuje
John Dawkins – Ferina Lišák: mladý kapsář, zaučuje Olivera ve zlodějském řemesle, nezáleží mu na nikom
Fagin: prohnaný starý Žid, šéf zlodějské bandy, organizuje krádeže a vloupání, přechovává kradené věci, za patřičné služby poskytuje útočiště ostatním zlodějíčkům
Paní Maylieová: šlechetná starší dáma, pečuje o Olivera poté, co byl v jejím domě při krádeži postřelen, má dobré srdce a Olivera si brzy oblíbí
Róza Maylieová: adoptovaná dcera paní Maylieové, Oliverova teta. Má podíl na zjištění Oliverova původu. Nezaleká se přitom žádných překážek.
Nancy: zlodějka ve službách Fagina, trochu rozporuplná postava, v jádru je dobrosrdečná, ale na druhé straně se nedokáže vymanit z vlivu svého přítele Sikes a tím pádem z celé zlodějské bandy, i když se podílela na únosu Olivera od pana Brownlowa, později mu velmi pomůže, po vyslechnutí rozhovoru 2 členů zlodějské bandy kontaktuje slečnu Rózu a vyzradí jí tajemství o Oliverově původu, stojí jí to hodně sil, protože musí zdůvodňovat své noční odchod, vše jí nakonec stojí život
Sikes, Monks: zloději, není zde zmíněn jejich předchozí osud ani důvod, proč se zloději stali

 

 

Jazyková stránka; autorský styl: spisovný jazyk x hantec, zlodějská hantýrka

 

Umělecké prostředky: popis, vypravování

 

O autorovi: Charles Dickens se narodil 7.února 1812 v Portsmounthu. Neměl příliš šťastné dětství. V 5-ti letech se s rodinou přestěhoval do Kentu, o dalších 5 let později do Londýna. Jeho otec byl úředník, který se dokonce ocitl ve vězení pro dlužníky. Charles si musel sám vydělávat na živobytí – pracoval v dílně na výrobuleštidel na boty. Roku 1836 se oženil s Catherine Hogarthovou, dcerou svého přítele George Hogartha. Stejného roku začíná na objednávku nakladatele psát Kroniku Pickwickova klubu, svoje první dílo, které ho proslavilo. K dalším jeho dílům patří: David Copperfield(1850), Malá Doritka (11857), Nadějné vyhlídky (1860) a bezpočet krátkých příběhů a článků. Charles Dickens zemřel na mrtvici ve svém domě v Kentu roku 1870.

 

Další autorova díla: David Copperfield, Malá Doritka, Nadějné vyhlídky

 

Kontext české/světové literatury: anglický realismus/romantismus, vrtsevníci: Jane Austenová (Pýcha a předsudek), Gogol (Revizor), Anne Bronté (Villete), Charlotte Bronté (Jana Eyrová), Emily Bronté (Na Větrné Hůrce)

Další podobné materiály na webu: