Otec Goriot – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Otec Goriot

Autor: Honoré de Balzac

Přidal(a): ZoeJ.Simpson, Stříhavková

 

 

Honoré de Balzac (1799-1850)

 • francouzský spisovatel, představitel realismu a romantismu, novinář, kritik
 • romanopisec (považován za zakladatele kriticko-realistického románu)
 • vystudoval práva
 • v dílech kritizoval společnost, snaha o vystihnutí převládajících morálních vlastností
 • snažil se dostat do vyšší (aristokratické) společnosti
 • psal pro výdělek (finanční potíže řešil literární tvorbou)
 • několik pokusů o sebevraždu, na jeho pohřbu promluvil Viktor Hugo

Díla:

 • Lidská komedie (cyklus volné trilogie románů Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán)

 

Rozbor knihy: Otec Goriot

 • Literární druh: epika
 • Literární žánr: román

Představení knihy

 • realistický obraz francouzské společnosti 19. století
 • peníze a majetek jsou důležitější než láska a přátelství
 • kritika úpadku morálky

 

Téma

 • Úpadek francouzské společnosti, kde hlavním hlavní roli hrají peníze a majetek.

 

Žánr a forma

 • společenský realistický román
 • kritika tehdejší francouzské společnosti vyznávající materialistické hodnoty, buržoazii
 • postrádá ctnost a svědomí; jakýkoli upřímný cit (láska,poctivost) je považován za slabost
 • autor chtěl poukázat na vliv, který má společnost na utváření charakteru člověka
 • kontrast mezi vrstvami společnosti (chudý Goriot X bohaté dcery)
 • 1/5 díla -nudný, přídavná jména, složitá souvětí
 • poté kniha graduje, narůstá dramatičnost a nutí se zamyslet
 • osudy postav důkladně propracovány

 

Význam knihy

 • kritika společnosti, zobrazování nešvarů, nízké morálky
 • hl. hodnoty jsou peníze, postavení, majetek (láska se penězi nekoupí)
 • vliv majetku a společnosti na utváření charakteru člověka

 

Kompozice

 • chronologická

 

Jazyková stránka díla

 • spisovný jazyk, občas hovorový (různé prostředí)
 • detailní popisy prostředí (budov, ulic, bytu), osob a společenských vztahů
 • netradiční přirovnání, symbolika, metafory, latinská rčení
 • časté úvahy, dramatičnost textu, která nutí čtenáře zamýšlet se.

 

Umělecké prostředky

 • metafory („Toto mladé nešťastné stvoření se podobalo keři se žloutnoucím listím, jenž byl právě přesazen do cizí půdy.“)
 • básnické přívlastky („melancholická, zelená, hustá, mlha goriotovská“)

 

Místo a čas:

 • Paříž (především v penzionátu paní Vauquerové)
 • 1. polovina 19. století

 

Charakteristika postav:

 • Otec Goriot
  • Díky svým schopnostem a znalostem mouky propracoval na bohatého prodejce nudlí. Nadevšechno na světě miluje své dvě dcery, kvůli kterým by byl schopen i zabít. Na stará kolena rozprodá všechen svůj majetek ve prospěch svých dětí. Obývá jeden z nejohyzdnějších pokojů v penzionátu. Pro ostatní strávníky je terčem posměchu. Vždy jedná poctivě, pokud zrovna naivně neplní rozmary svých drahocenných dcerušek.
 • Evžen de Rastignac
  • Kvůli studiím práv v Paříží opustil svoji rodinu a domov. Stejně jako otec Goriot obývá penzion paní Vauquerové. Touha po prestiži bohatství a moci ho donutí balancovat na tenké hranici mezi morálkou a penězi. Rozhoduje se svědomitě a cílevědomě. Pro svůj úhledný zevnějšek a dobré srdce se zalíbil nejedné ženě. Miluje dceru otce Goriota – Delfínu.
 • Vautrin -bývalý galejník, zlý, cynický, každého nabádá k špatnostem; zběhlý ve společnosti
 • Bianchon -medik, mladý lékař, obětavý, citlivý, nejlepší přítel Rastignace
 • Delfína de Nucingen – dcera otce Goriota, miluje Evžena, nešťastně vdaná, touží po místě ve vyšší společnosti, otce má radši než její sestra, i tak ho občas využívá
 • Anastázie de Restaurd – dcera otce Goriota, otce ždíme z peněz, nešťastně vdaná
 • Paní de Beauséant – sestřenice Evžena, nešťastně zamilovaná, bohatá, uvádí Evžena do vysoké společnosti
 • Paní Vauquerová – vdova, majitelka penzionu, touží po penězích
 • Slečna Michonneauová – nahlásí Vautrina policii, načež je vyhnána z penzionu
 • Viktorína Teilleferová – nejprve chudá mravná dívka milující Evžena, později zdědí po otci velké jmění
 • Sylvie – kuchařka u Vauquérové
 • Kryštof – poslíček u Vauquérů

 

Stručný obsah knihy

Otec Goriot je bývalý úspěšný obchodník s nudlemi, který své dcery Anastázii a Delfínu miloval víc než cokoli. Provdal je za bohaté manžely a dcery se za chudého otce začaly stydět a pouze zneužívaly obrovské náklonnosti. Goriot, který jim neuměl říct ne, postupně prodal vše, na čem mu záleželo a stal sousedem nemajetného studenta Rastignace. Rastignac, který pochází z nepříliš bohaté šlechtické rodiny – touží po majetku, uznání a společenském postavení. Začne se chovat jako mladý zámožný šlechtic, aby toho dosáhl. Je představen Goriotově dceři, které se začne dvořit, až její srdce získá. Obě dcery se dostanou na mizinu a Goriot se jim snaží až do své chudé smrti pomoci. Citové vypětí se stává příčinou jeho smrti.

 

Podrobný obsah knihy

Otec Goriot přichází do penzionátu jako jeden z nejváženějších hostů. V pokoji se mu blýská zlaté nádobí, důkladně dbá na svůj zevnějšek a bydlí v jednom z nejdražších pokojů. Ve večerních hodinách bývá navštěvován záhadnými krásnými dívkami, o kterých tvrdí, že jsou jeho dcery.

Postupem času rozhází veškeré své jmění svým dcerám, načež je nucen přestěhovat se do nejlevnějšího pokoje. Mladý student práv touží patřit mezi městskou smetánku, s čímž mu pomůže urozená sestřenice paní de Beauséant. Na plese se seznámí s Anastázií, které se ovšem znelíbí, když nevědomky urazí jejího otce.

Seznámí se i s druhou z Goriotových dcer, do které se zamiluje.  Naneštěstí si počestného studenta vyhlédne trestanec Vautrin. Snaží se ho přesvědčit, aby se oženil s mladičkou Viktorínou. Vautrin plánuje zabít Viktorínina bratra, přičemž by nebohá dívka zdědila veškeré dědictví svého majetného otce, které by následně připadlo Evženovi a jistá provize taktéž Vautinovi.

Evžen balancuje na hraně morálky a touhy po penězích. Vautin svírá Evžena v hrsti, manipuluje ním, hraje si na přítele. Zlom nastává s odhalením Vautinovy totožnosti a následným zatčením.

Evžen se dvoří Defíně. Defíná nenachází ve svém manželství ani kapku štěstí, smutek nahrazuje láska ke studentovi.  Díky Defíně se z otce Goriota a Evžena stávají přátelé. Evžen považuje Goriota za opravdového otce.  Goriot prodejem svých cenností i důchodu zařídí pro Evžena a Defínu společný byt.

Obě dcery se nachází v tíživé finanční situaci, což je svede k otci. Nečekané setkání vyvrcholí v hádku, což milujícímu Goriotovi přivede mrtvici. Umírajícímu Goriotovi dochází, že jeho láska nebyla opětována, že pro dcery představoval pouze zdroj financí.

Goriot se touží naposledy shledat s dcerami, jeho přání zůstává nenaplněno. Umírá. Zchudlý student chce obstarat důstojný pohřeb, nikdo z pozůstalých ovšem není ochoten mu finančně pomoci.

Evžen „vyhlašuje válku“ proradné Paříži, ve které lidé nemají kapku soucitu.

 

Mé hodnocení

 • Kniha mě příliš neoslovila. Nekonečné popisy a menší množství děje v souvislém textu bez jakéhokoli členění na kapitoly mě lehce odrazovali. Kniha byla na můj vkus málo dramatická. Věřím ovšem, že nalezne spoustu zastánců.

Další podobné materiály na webu: