Otec Goriot – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Otec Goriot

Autor: Honoré de Balzac

Přidal(a): ZoeJ.Simpson

 

 

 

Představení knihy -realistický obraz francouzské společnosti 19. století

-peníze a majetek jsou důležitější než láska a přátelství

-kritika úpadku morálky

-1/2 19. století, historická Paříž

 

Žánr a forma -společenský realistický román

-kritika tehdejší francouzské společnosti vyznávající materialistické hodnoty, buržoazii

-postrádá ctnost a svědomí; jakýkoli upřímný cit (láska,poctivost) je považován za slabost
-autor chtěl poukázat na vliv, který má společnost na utváření charakteru člověka

-kontrast mezi vrstvami společnosti (chudý Goriot X bohaté dcery)

-1/5 díla -nudný, přídavná jména, složitá souvětí

-poté kniha graduje, narůstá dramatičnost a nutí se zamyslet

-osudy postav důkladně propracovány

 

Obsah knihy – Otec Goriot je bývalý úspěšný obchodník s nudlemi, který své dcery Anastázii a Delfínu miloval víc než cokoli. Provdal je za bohaté manžely a dcery se za chudého otce začaly stydět a pouze zneužívaly obrovské náklonnosti. Goriot, který jim neuměl říct ne, postupně prodal vše, na čem mu záleželo a stal sousedem nemajetného studenta Rastignace. Rastignac, který pochází z nepříliš bohaté šlechtické rodiny – touží po majetku, uznání a společenském postavení. Začne se chovat jako mladý zámožný šlechtic, aby toho dosáhnul. Je představen Goriotově dceři, které se začne dvořit, až její srdce získá. Obě dcery se dostanou na mizinu a Goriot se jim snaží až do své chudé smrti pomoci. Citové vypětí se stává příčinou jeho smrti.

 

Význam knihy kritika společnosti, zobrazování nešvarů, nízké morálky

-hl. hodnoty jsou peníze, postavení, majetek (láska se penězi nekoupí)

-vliv majetku a společnosti na utváření charakteru člověka

 

Jazyková stránka díla -spisovný jazyk, občas hovorový (různé prostředí)

-detailní popisy prostředí (budov, ulic, bytu), osob a společenských vztahů

-netradiční přirovnání, symbolika, metafory, latinská rčení

-časté úvahy, dramatičnost textu, která nutí čtenáře zamýšlet se.

 

Charakteristika: –Otec Goriot -úspěšný obchodník, umírá v chudobě; dobrák, poctivý, obětavý, citlivý

postav                                         -naivní, dobrosrdečný, bezmocný, zesláblý, v penzionu pokládán za hlupáka

Evžen de Rastignac -sympatický, poctivý, charakterní, vychovaný, idealista, naivní

-pak ctižádostivý, ztrácí iluze a morální zásady

Vautrin -bývalý galejník, zlý, cynický, každého nabádá k špatnostem; zběhlý ve společnosti

Anastázie d´Restaud, Delfína d´Nucingen -dcery, sobecké, majetnické, bezcitné, zaslepené pěnězi

Bianchon -medik, mladý lékař, obětavý, citlivý, nejlepší přítel Rastignace

 

Honoré de Balzac (1799-1850)

-francouzský spisovatel, představitel realismu a romantismu, novinář, kritik

-romanopisec (považován za zakladatele kriticko-realistického románu)

-vystudoval práva

-v dílech kritizoval společnost, snaha o vystihnutí převládajících morálních vlastností

-snažil se dostat do vyšší (aristokratické) společnosti

-psal pro výdělek (finanční potíže řešil literární tvorbou)

-několik pokusů o sebevraždu, na jeho pohřbu promluvil Viktor Hugo

 

-Díla: Lidská komedie (cyklus volné trilogie románů Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán)

Další podobné materiály na webu: