Othello – rozbor díla k maturitě (6)

 

  Kniha: Othello

  Autor: William Shakespeare

  Přidal(a): Nicol

 

 

 

 

Othello , mouřenín benátský

Othello je voják který si vezme za ženu Demodetu která je dcerou senátora Brabantia,  který z prvu s tím nesouhlasí, protože je Maur, ale nakonec jim požehná. Společně i s jeho přítelem Casiiem a dalšími lidmi odjíždění na Kypr  bránit ostrov od nájezdu Turků. Othello Cassia povíší na funkci náměstka, což naštvalo Jaga, který si na místo dělal nároky a proto se rozhodně, že se othelovi za to pomstí. Snažil se jakkoli ho zmást o tom aby jsi myslel že ho jeho žena ho podvání s Cassiem. Desmodeta se ho snaží přesvědčit o tom že je to lež. Přitom ztratí šátek který byl od něj darem. Othellovo pozdeření vyvrcholí. Šátek pozdejí najde Emile manželka Jaga, který poté podstčí šátek Cassiovi aby mohl tvrdit, že ho u něj našel. Vše se mu podaří a Othellovi se uplně zatemní mysl. Jagovi pomáhá Rodrigo, který je do Desmodety zamilán. Jago ho pošle zabít Cassia což se mu ale nepodaří a sám je zdraněn. Jago ze strachu z prozrazení Roderiga zabije. Ze žarlivosti Othello uškrtí desmodetu, v tom zápětí přichází do pokoje Emilie která řekne pravdu s šatkem, poté je zabita Jagem, který se snaží uprchnout ale marně, je chycen stráží. Po tomto zjistění se Othello ze zoufalství probodne a umírá vedle desmodety.

 

Charakteristika postav

Demodeta – novomanželka Othella, a dcera senátora, věrná, hodná, nevinná

Othello – maur=predsudky kvuli barvě pleti-renesance, generál ve službách Benátek, žárlivý, důvěřivý, naivní,zamilovaný

Cassio – Othellův přítel a zástupce, upřímný, věrný

Jago – pomocník Othella, kterého nenávidí, zlý, lhář=negativní postava, cítí něco Desmodetě

Emilie – žena Jaga, utlačována, obětována

Roderigo – benátský šlechtic, zamilovaný do Desmodety

Brabantio – senátor, otec Desmodety

 

Žánr

Milostná tragedie odehrávající se v Benátkách a na Kypru v 15. století.

 

Jazykový plán

Jazyk je převážně spisovný, ale použity jsou i vulgarismy. V díle se nacházejí archaismy, dialogy a monology

Autor užívá přirovnání (“ustel jak o svatební noci” či “mám hlavu jako olovo”), metafory (“že jsem sešel už do údolí let” nebo “proud pomsty”), metonymie (“Kypr tě bude zbožňovat”) a epiteton (“vonný plevel”).

 

William Shakespeare

-narodil se 15. dubna 1564

–   je kočovným hercem, přijíždí do Londýna kde se stává součástí královské společnosti a je spolumajtelem divadla Globe

– významný anglický básník a dramatik

–        NÁMETY ČERPÁ z antických příběhú a ze starých kronik

–        ÚSPĚCH – příběhy mají nadčasovost (láska, nenávist-pocity)

–  postavy nejsou plytké (zmítány vášní)

–  střídání komiky a tragiky

–        ŽENA V DIV. HRÁCH : jsou rázné, dosáhnou čeho chcou, živelné

 

Historické hry: Král Jan, Richard III

Komedie: Kupec Benátský, Mnoho povyku pro nic, Sen noci svatojánské

Tragédie: Hamlet, Othello, Romeo a Julie

Pohádkové hry: Bouře, Zimní pohádka

Básně: Sonety, Vášnivý poutník

 

Renesance

-14. – 16. stol. (vznikla na přelomu 13. a 14. stol. v bohatých městech S Itálie – Florencie, Benátky)

– renesance znamena znovuzrození antiky, odkazuje na filozofii a pěstuje krásu vnější a vnitřní

-obrací se ke radostem, krásám života, zaměřuje se na člověka-vše je mu podřízeno

-vynalez knihtisku-rozšíření vzdělání

-rozkvět vědy a umění – Leonardo da vinci, michelangelo

 

Humanismus

 

– humanismus znamená člověk nebo lidskost – touha poznávat (Věda) a objevovat ( Zámořské plavby

Podobní autoři:

–        italie: Jovany Boccaccio – Dekameron ,   Dante Alighiery,  Petrarca

francie: Miguel de Carventes – Důmyslný rytíř Don Quijote dela Macha,    Franzoa Villon – Tulák

Další knihy W.Shakespeara: Bouře,Hamlet,Romea a Julie,Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy,Kupec Benátský,Večer tříkrálový

 

ÚSPĚŠNOST- dramatiské zápletky, verš se střídá s prouzou, tragikomedie, univerzalní, lidový jazyk

-má nadčasové témata= aktualní témata-laska, vážen, předsudky, žárlivost

 

Nejznámější dílo se povazuje ROMEO A JULIE

V celem díle vždy vynikají ženské postavy-energické hrdé, odporují můžům mají vlastní názor

 

Odlišuje jazyk svých postav (romeo a julie-vysokym stylem hovoří X chuva hovorově

 

W. Shakespeare je spojen s divadlem GLOBE

 

charakteristika textu

1) výňatek do dějového kontextu celého díla zařadit

–   zda se jedná o konec, střed, začátek

2) přiblížit hlavní zápletku

–   Jago se snazí pomstít a zmást Othella o nevěře jeho ženy

3) charakter. Hlavní postavy, pojmenovat

–   othelo, demodeta, jago …

4) charakt. Druhy vět, použití zdůvodní

-souvisí s textem ( řečnické otazky, rozkazovací věty, kratké ci dlouhé věty …)

5) Zasadit W.S. Do kontextu svět. Lit.

–   renesance=charakterizovat + jiné autory (jovany bogačov)

  • • W.S. Životopis + díla alespon 6 rozdělit na komedie a tragedie = romeo a julie- tragedie, zkrocení zlé ženy – komedie, hamlet – tragedie ( hraje se stále v obměnách), sen noci svatojánské-komedie

určit tragedii- zaver konci spatne (smrt), stred dobra a zla

Další podobné materiály na webu: