Petr a Lucie – rozbor díla k maturitě (7)

rozbor-díla

 

Kniha: Petr a Lucie

Autor: Romain Rolland

Přidal(a): Mari

 

Romain Rolland 

 • Francouzský romanopisec, dramatik, esejista, odpůrce fašismu, bojovník za světový mír a umělecký kritik
 • Narodil se 29. ledna 1866 v kraji Nièvre ve Francii a v této zemi i zemřel 30. prosince 1944 (Vézelay)
 • V roce 1915 získal jako jeden z prvních na světě Nobelovu cenu za literaturu. Finanční částku s tím spojenou věnoval z větší části na zmírnění útrap lidí postižených válkou.
 • Současně dával všechny své síly a schopnosti do služeb starému kontinentu a pracoval v nově vzniklém Červeném kříži. Stal se jedním z nejsilnějších duchů kulturní Evropy.
 • Stal se tak známou postavou světové kultury, že po okupaci Francie hitlerovským Německem se nacisté neodvážili Rollanda zatknout, aby nezpůsobili světovou vlnu nevole. A to i přesto, že Rolland propagoval Sovětský svaz a jeho socialistickou formu vlády, kritizoval fašismus a jeho představitele i Mnichovskou dohodu z roku 1938.
 • Po uzavření Molotovova-Ribbentropova paktu v roce 1939 zaujal kritický postoj i ke Stalinovi.

 

Další díla:

  • Jan Kryštof – románový 10dílný cyklus (tzv. román-řeka), koncipován jako symfonie o osudech nadaného hudebního skladatele německého původu Jana Kryštofa Krafta v období mezi Pařížskou komunou a první světovou válkou. Za tento román získal autor Nobelovu cenu.
  • Okouzlená duše – Psychologický román. Obraz životního zrání levicově orientované intelektuálky v období před 1. Světovou válkou a po ní.
  • Dobrý člověk ještě žije – Svérázný historický román odehrávající se v Burgundsku za vlády Ludvíka XIII. Ústřední postavou je stárnoucí truhlář a řezbář Colas Breugnon, který miluje svou práci, dobré jídlo a pití. Rád si zažertuje s pěknou ženou, zároveň však dokáže bránit život a svobodu proti jejich nepřátelům. = Colas prožije tragický rok, kdy mu zemře žena, vyhoří a přijde o většinu svých uměleckých prací. = Nakazí se morem a nakonec si zlomí nohu. Přesto stále miluje po galsku život a také jej učí milovat ostatní. Svou snahou být prospěšný svému okolí dokládá, že skutečně „dobrý člověk ještě žije“.
  • Z životopisů např.: Život Beethovenův, Michelangelův, …

 

Literárně-historický kontext

 • Naturalismus a Realismus = přesný, reálný obraz skutečnosti, hlavní hrdina se vyvíjí, objektivní přístup ke skutečnosti, kritika společnosti
 • Zajímavosti: Francouz, odpůrce fašismu, r 1915 NC za literaturu za román Jan Kryštof, přednášel dějiny hudby na Sorboně, protestoval x rozbití ČSR
 • Mezitím ve světě a u nás: Prusko francouzská válka, vznikl Trojspolek, otevření ND v Praze 1881, 1. sv.v., 1918 vznik Československa, meziválečné období, Hitler, 1939 začátek 2. SV války, Protektorát Čechy a Morava

 

Rozbor díla: Petr a Lucie

 • Rok prvního vydání: 1920
 • Druh: Próza
 • Žánr: Protiválečná milostná novela

 

Věcný obsah:

 • Téma: Jemně kreslený příběh tragické lásky mladých milenců (studenta Petra a z existenčních důvodů nedostudované výtvarnice Lucie) zahalený stínem válečného utrpení a hrůz první světové války. Kontrast silného citu a kruté války.
 • Námět: Vášnivá nenávist k válce Paříže na Velký pátek roku 1918, při němž zahynulo mnoho Rollandových přátel, mezi nimi i mladý malíř a jeho žena.
 • Motiv: Především celá řada válečných motivů
 • Postavy: Petr Autier – osmnáctiletý student; syn soudce; Petr je ve složitém věku, kdy hledá kým vlastně je a toto hledání mu znesnadňuje probíhající válka. jediné co ví je, že vroucně miluje Lucii. Lucie – mladá dívka, která se z existenčních důvodů živí jako malířka  kýčovitých obrazů. Její matka pracuje jako dělnice v továrně na zbraně a s ostatním příbuzenstvem mají špatné vztahy. Lucie vnímá věci realisticky, tak jak jsou a snaží se s nimi smířit.
 • Prostředí: Příběh se odehrává přesně od středy večer 30. ledna do Velkého pátku 29. března 1918 v Paříži.

 

Ideový obsah:

 • Idea: Píše o tom v co může člověk věřit v tak krutých obdobích jako je např. válka
 • Autorský postoj: Romain Rolland byl silně zaujatý proti válce a  fašistické diktatuře. Jeho názor na politické dění se projevuje v každém jeho díle. Svým nadáním a svými díly se stal Rolland velice dobře známým po celé Evropě. Byl tak slavnou osobností, že i přesto, že tvrdě kritizoval fašismus, jeho představitelé i Mnichovskou dohodu z roku 1938, podporoval veřejně socialismus a sovětský svaz. Nacisté se ho neodvážili po okupaci Francie hitlerovským Německem zatknout. Rolland dostal dokonce Nobelovu cenu a peníze, které společně s ní získal věnoval na útrapy lidí postižených první světovou válkou. Své humanistické názory Rolland projevoval také prací v nově vzniklém Červeném kříži a ovlivňováním veřejného mínění četnými esejemi z oblasti politiky, filozofie, divadla a hudby.

 

Zasazení do kontextu:

 • Rolland napsal novelu Petr a Lucie, jak už ve výše zmíněno, jako kritiku kruté první světové války. Snažil se vystihnou jak bezmocně se cítili mladí lidé, když válka udeřila, jak postupně ztráceli své iluze, touhy a chuť dále žít. Pro své názory se stal velice oblíbeným autorem.
 • Kompozice: Kompozice je klasicky chronologická s překvapivě rychlým tragickým závěrem.
 • Vypravěčské postupy: Vypravěčem je sám autor Romain Rolland, který se snaží prostřednictvím nejrůznějších monologů a dialogů Petra a Lucie vysvětlit jak beznadějně a pesimisticky se člověk cítí ve válce, jak je válka špatná a kromě lidských životů bere i chuť dále žít.
 • Pojmenování: Autor používá přímé i nepřímé pojmenování ( především metafory jako např.: vlna lidských těl, pod křídlem smrti aj.)

 

Stručný děj:

 • Již třicet dní se píše rok 1918. Ve Francii stále zuří válka. A právě zde začíná náš příběh.
 • Lidé při bombardování prchají do prostor podzemní dráhy, aby našli alespoň dočasný azyl. Mezi nimi i mladý muž Petr Aubier, který se zde poprvé setkává s Lucií. Nepromluví spolu, jen se vlivem tísnícího davu dotýkají. O pár dní později se spolu znovu potkávají. Opět žádná slova, jen vyzývavé úsměvy.
 • Na třetím setkání se už ale Petr odhodlá a dá se s dívkou do hovoru. Začíná se rodit láska. Tráví spolu spousty času, Petr doprovází Lucii i do práce. Dívka se živí malováním a následně svá díla prodává, aby si vydělala na živobytí.
 • Oba milenci přestávají vnímat okolní svět. Žijí jen pro sebe, zapomínají na válečné útrapy, které sužují jejich zemi. Oba je ale trápí představa, že Petr bude v červnu povolán do války, ve které už bojuje i jeho starší bratr Filip. Snaží se proto co nejvíce užívat života. Jeden žije pro druhého a během velikonočního týdnu se mají jeden druhému zcela oddat. O Velkém pátku, který roku 1918 připadl na 29. březen a kdy si Petr s Lucií šli slíbit lásku do chrámu na náměstí svatého Gervasia, je však během varhanního koncertu při bombardování pohřbil mohutný padající pilíř.

 

Hodnocení:

 • Novelu Petr a Lucie jsem četla již podruhé v časovém odstupu asi pěti let, ale i přesto, že jsem nyní starší, se mé hodnocení příliš neliší. Romain Rolland mohl ubrat na přeslazenosti některých promluv, protože místo toho, aby ve mě knížka vzbudila protiválečnou náladu,tak mě spíš donutila přemýšlet nad tím, zda byl autor úplně v pořádku. Další, co bych autorovi vytkla je příliš stručný a náhlý konec, který nepřísluší vážnosti daného problému.
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.