Petr a Lucie – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Petr a Lucie

Autor: Romain Rolland

Přidal(a): Olesia

 

 

Romain Rolland (autor)

Romain Rolland byl francouzský prozaik, dramatik, esejista, odpůrce fašismu a bojovník za světový mír, narozen 29. ledna 1866 v burgundském městě Clamecy.  V Paříži absolvoval elitní školu Ecole Normale Supérieure. Poté se přestěhoval do Říma na další studium, tam i zahájil svou literární činnost. Byl také pedagogem a vykládal na Ecole Normale. Od roku 1912 se již věnoval pouze umělecké činnosti. V roce 1915 dostal Nobelovu cenu za literaturu za román Jan Kryštof. Jeho prvním dílem bylo Amour d’enfants. Po deseti letech psaní Jana Kryštofa, jeho zlomového díla, už nechtěl psát tak rozsáhle. 1920 napsal pravě méně obsáhlou novelu Petr a Lucie. Knihou podobající se Petrovi a Lucii je Clerambault, ve kterém jsou též zachyceny myšlenky týkající se války, ale neobsahuje motivy lásky. Významnou součástí jeho tvorby jsou životopisy slavných a důležitých lidí: Tolstého, Michalangela, Händela, Beethovena

Autor psal v 1. pol. 20. stol. v poválečném období, kdy literatura byla ovlivněna první světovou válkou, což vedlo k demokracii a humanismu, protiválečným tématům. Ačkoli zastával výrazné protifašistické názory, nacisté ho při okupaci Francie nezatkli, protože v té době patřil k významným osobnostem. Mezi jeho současníky patřili například velikáni Ernest Hemingway či Erich Maria Remarque, v Čechách pak Ivan Olbracht či Jaroslav Hašek.

 

Petr a Lucie (rozbor)

Literární druh:

  • epika

Literární žánr:

  • milostná povídka

Kompozice:

  • děj chronologický, souvislé vyprávění

 

Děj:

Příběh začíná v Paříži roku 1918. Petr nastupuje do metra a spatří krásnou dívku. Když se dveře zavírají, zazní výstřely a jak lidé v metru panikaří, jejich ruce se setkají. Dívka potom vystupuje a Petr jede dál. O několik dní později se shledávají a začínají se poznávat a scházet. Postupem času spolu tráví stále více volných chvil a jejich vztah se přemění v opravdovou a hlubokou lásku, kterou utvrzuje i neustálé ohrožení života a jistota Petrova brzkého povolání na vojnu. Brzy začnou snít o společné značně idealizované budoucnosti, o které ovšem vědí, že je nereálná. Aby se jí ale alespoň trošku přiblížili, rozhodnou se, že se zasnoubí. Na Velký pátek tak jdou do kostela poslechnout si chór. V ten den je Paříž silně ostřelována a jedna ze střel trefí kostel, ve kterém tak oba milenci umírají.

 

Časoprostor:

Paříž za první světové války, příběh trvá dva měsíce

 

Témata, motivy:

– krutost války

– nesmyslnost, bezcílnost války

– motiv nevyžité lásky

– kontrast

  • život x smrt
  • chudí x bohatí
  • láska x nenávist (válka)

– přeměna člověka válkou (Petrův bratr)

 

Typy promluv:

– řeč vypravěče je spisovná, s velmi bohatou zásobou, vypravěč je vševědoucí

– řeč postav je většinou spisovná, občas se přiklání k filosofování

 

Způsob vyprávění:

-er-forma

 

Postavy:

Petr – mladý syn právnika, odpor k válce, idealizuje si svět, od počátku miluje Lucii

Lucie – mladá, krásná, z chudší rodiny (od mala si na sebe vydělává sama), realistka

Filip – Petrův starší bratr, zpočátku hodný, časem ale změněný válkou v sebestředného – dobro v něm znovu zvítězí, když spatří Petra s Lucií spolu

 

Vypravěč/ lyrický subjekt

– jeden vypravěč, vševědoucí

– shoda s autorem je jen v základu příběhu (při Pařížském dělu zemřelo několik Rollandových přátel)

– čtenář je v díle nepřímo oslovován pouze skrz myšlenky či monology postav

 

 Jazyk. prostředky:

– spisovný

-bohatá slovní zásoba

-časté dialogy

-popis pocitů postav

-jednoduché věty

-symbol neštěstí v podobě rusovlasé holčičky

– filosofické otázky ohledně (ne)smyslu války  („Nač boj a nač bolest? Proč smrt? Proč život? Proč? Proč“ )

 

Tropy a figury:

– metafora („ Vlna smrti ho již zanedlouho odnese…“,  „z jeho hubených boků dýmá mlha…“)

– přírovnání („ každá vteřina byla zrno zlata a on byl lakomec …“ ,  „šero naplňovalo chramovou loď jako

olej posvátnou nádobku…“,  „ulice jako chrup s vylámanými zuby…“ )

– personifikace („ ledová mlha je rozechvěla …“   „jejich oči byly tak poctivé…“ )

– epitetony ( chvející se hvězdy, tmavý purpur okna )

 

Filmové adaptace:

Peter a Lucia (TV film)

Drama

Československo, 1968, 52 min

Režie:

Tibor Rakovský

Kamera:

Ladislav Kraus

Hudba:

Jaromír Dlouhý

Hrají:

Emil Horváth ml., Emília Vášáryová, Michal Dočolomanský, Mikuláš Huba, Oľga Sýkorová,Jozef Adamovič…

Další podobné materiály na webu: