Petr a Lucie – rozbor díla k maturitě (8)

rozbor-díla

 

Kniha: Petr a Lucie

Autor: Romain Rolland

Přidal(a): barusch

 

Rolland Romain

 • francouzský dramatik, esejista, odpůrce fašismu, bojovník za světový mír a umělecký kritik
 • pocházel z vážené notářské rodiny v Clamecy
 • přestěhovat se do Paříže, aby mohl získat co nejlepší vzdělání. Zde Rolland vystudoval historii a pak pokračoval ve studiu dva roky v Římě, kde také zahájil svou literární činnost
 • v roce 1904 začal Rolland pracovat na svém stěžejním díle, románu Jan Kryštof, za který byl oceněn r. 1915 Nobelovou cenou
 • finanční částku s cenou spojenou ale Rolland z větší části věnoval na zmírnění útrap lidí postižených první světovou válkou
 • velice rychle se stal jedním z nejsilnějších duchů kulturní Evropy své doby

 

Literárně-historický kontext

Světová próza 1. poloviny 20. století

 • první světová válka velice zasáhla do cítění a života lidí.
 • rozvíjí se hlavně realistická literatura, která ukazuje na hrůzy války, na postižení evropských národů válkou.
 • převážná většina děl vzniká po válce ve 20. letech.
 • k válečné tématice se obracejí autoři světoví i čeští.

 

Další autoři tohoto období:

  • E. M. Remarque (Na západní frontě klid)
  • Jaroslav Hašek (Osudy dobrého vojáka Švejka)

 

Rozbor díla: Petr a Lucie

 • Obecné informace: vydáno r. 1984
 • Dílo
  • epika
  • Příběh je zasazen do Paříže zničené bombardováním v období první světové války
  • čistota a nevinnost milenců
  • Děj trvá od středy večer 30. ledna do Velkého pátku 29. března 1918.
 • Autorův záměr: zoufalý protest proti válce, utrpení, smrti

 

Literární druh, žánr a směr

 • literární druh – epika
 • literární žánr – novela
 • literární směr realistický proud meziválečného období  – realismus

 

Plán jazykový

 • Dílo je napsáno spisovným jazykem s výskytem občasných přechodníků (a vrátiv se k domu …)
 • Objevují se zde také symbolická označení, archaismy, francouzské výrazy.
 • Psáno v er-formě.
 • Personifikace (zosobnění), metafora (přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět) a další umělecké prostředí, pomocí kterých dosáhl  výstižnějšího popisu
 • Celá kniha je založená na kontrastech (válka/láska= válkou rozvrácený svět morálního úpadku x humanistický ideál čistého milostného citu, svět milenců/předtucha smrti, chudoba/bohatství) a obsahuje hodně úvah.

 

Kontrasty

 • Válka X láska mezi Petrem a Lucií
 • Láskyplné okouzlení X hrozba války (Petrův odvod)
 • Petr a Lucie si vytvořili vlastní svět, plný pochopení a přátelství X nemilosrdný svět zabíjení a nenávisti
 • Petr je z dobře finančně
 • Zajištěné rodiny X Lucie se živí sama
 • Život X smrt

 

Plán tématický

 • Nelehký život společnosti v těžkém období.
 • Dílo také ukazuje vzpouru dvou mladých lidí, kteří se setkávají náhodou a následně tragédii těchto dvou mladých lidí; Shakespearovský motiv tragické lásky mladých lidí
 • Celý příběh řeší myšlenku touhy po životě v období války, kdy život každého visí na vlásku.
 • Autor se snaží říci, že válka je zbytečná a hloupá a umí zničit všechno hezké a že láska a vztah dvou lidí dokáže překonat problémy a trápení.
 • Autor se zabývá myšlenkou, že život je velmi krátký a proto je ho třeba užívat; že válka je strašná, nic nevyřeší a člověku nedopřeje klid
 • Autor zobrazuje morální a společenský úpadek života lidí ve válečném období. Lidé se postupně válce oddávají a podléhají otupělosti.

 

Motivy

 • válka, mládí, láska, snaha přežít, smrt

 

Prostředí

 • 1. světové válka v Paříži 1918

 

Hlavní postavy

 • Petr – 18letý kluk, pochází z bohaté rodiny, syn soudce, nechápe smysl války, všechny naděje vkládá do vztahu a lásky
 • Lucie – mladá dívka pocházející z chudé rodiny, živila se malováním kopií slavných obrazů a fotografií, je citlivá a něžná
 • Filip (bratr Petra, který k němu vždy vzhlížel)

 

Vedlejší postavy

 • Luciina matka + zemřelý otec, rodiče Petra; Jakub Seé, Antonín Naudé, Bernard Saisset, Claude Puge = přátelé Petra, rusovlasá dívka (z kostela)

 

Děj

Petr byl syn z dobré měšťanské rodiny. Otec byl soudce čestný a nesmírně vážně plnící své povinnosti. Byl republikán. Matka byla dobrá křesťanka. Oba rodiče milovali své děti. Petra i Filipa. Filip byl Petrův o šest let starší bratr. Petr ho zbožňoval tak, jak mladší sourozenci zbožňují starší bratry. Filip byl už ve válce a Petr měl být odveden za půl roku.
Petr se s Lucií setkal náhodně v metru, když jel domů. Nejdříve se na sebe jen letmo podívali a potom při nějakém rozruchu se najednou drželi za ruku. Poté se beze slova rozešli. Podruhé ji Petr zahlédl z mostu Umění. Lucie běžela ze schodů se skicami v ruce. Za týden se Petr procházel Lucemburskou zahradou. Snil o Lucii, přemýšlel zda je zamilován a šťasten.
A náhle zahlédl její úsměv. Rozběhl se za ní. Posadili se na nedalekou lavičku a dali se do nesmělého hovoru. Petr se dozvěděl, že Lucie si vydělává malováním obrázků. Potom se vídali každý den. Petr se chodil dívat, jak Lucie maluje a společně chodili obrázky prodávat. Postupem času se Petr s Lucií velice sblížili.
Petr věděl, kde Lucie bydlí. Bylo to za městem v chudé čtvrti. Lucie mu vyprávěla, z jaké rodiny pochází. Maminka byla z bohaté rodiny, ale protože se provdala za chudého učitele, rodiče se jí zřekli. Ani po smrti svého muže neprosila rodiče o pomoc. Vychovala Lucii sama. Maminka nyní pracovala v továrně na zbrojivo.
Petr se také nechal od Lucie malovat, aby jí za to mohl zaplatit.
Pro Lucii byl každý výdělek nutný. Petr a Lucie si často vyšli na výlet. Tak byli alespoň na chvíli mimo válečné dění. Petr věděl, že bude muset narukovat, ale moc na to nemyslel. Povídali si s Lucií o své lásce, o svém budoucím životě. Snili o tom, jak bude vypadat jejich domek a jaká bude zahrádka. I když Lucie věděla, že si Petra kvůli třídním rozdílům nebude moci nikdy vzít, nahlas mu to nikdy neřekla. Každý den byli spolu velice šťastni.
Blížili se Velikonoce. Jejich láska dospěla takového vrcholu, že si slíbili, že se o Velikonocích oddají jeden druhému. Jednoho dne šli spolu do kostela na koncert. Lucie měla před vstupem zjevení. Ale pak na něj zapomněla a poslouchali hudbu. Opřeni o pilíře, přemýšleli opět o dalším životě. Lidí si nevšímali, byli zabráni sami do sebe. Náhle zase Lucie uviděla to zjevení.
Kostel se otřásl a pilíř se začal hroutit. Oba zahynuli v troskách.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.