Po nás ať přijde potopa! – krátký rozbor díla

 

Kniha: Po nás ať přijde potopa!

Autor:  František Gellner

Přidal(a): Denisa.L

 

 

 

 

 

Literárně-historický kontext:

František Gellner se řadí mezi české básníky na přelomu 19. a 20.století, konkrétně mezi generaci tzv. buřičů. Buřiči byli anarchisticky orientovaní, spojoval je radikalismus, bohémský život, revolta a existenční nezajištěnost. Mezi znaky anarchismu patří odmítnutí autority stáu a marxismu, individualismus, svoboda jednice, propagace volné lásky, emancipace žen, odpor k maloměštáctví a antimilitarismus. Vůdčí osobností buřičů byl Stanislav Kostka Neumann (Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi námi). Dalšími buřiči jsou Šrámek (Života bído, proč tě mám rád), Toman (Torzo života) a Viktor Dyk (Milá sedmi loupežníků). Buřiči publikovali v časopise S.K.Neumanna Nový kult.

 

Autor:

František Gellner nebyl jen básník, ale také redaktor Lidových novin, překladatel a malíř.  Zpočátku se prezentoval jako zhýralý mladík a bohém, pak se trochu „uklidnil“. Zpočátku 1. světové války musel narukovat a byl prohlášen za nezvěstného.  Mezi jeho další hodnotné dílo patří Radosti života.

 

Celková charakteristika:

Po nás ať přijde potopa! je drobná básnická sbírka obsahující přes 30 krátkých básní. Titul sám vyjadřuje filozofický postoj celé sbírky: život se žije právě těď a tady, není třeba dbát svazujících pravidel a zvyklostí, je nutné se od nich naopak odprostit a užívat dne.

 

Jazyk a styl:

Gellner využívá běžný slovník – hovorové výrazy, dialekt, obecná čeština, vulgarismy. Zpravidla krátké věty, využívá opakování a refrénů. Rým je většinou střídavý nebo sdružený. Oproti symbolismu jsou Gellnerova pojmenování přímá, výrazy čerpají z běžného života.

Mezi typické znaky Gellnerových básní obecně patří forma osobní zpovědi, autenticita, rezinace, bohémství, strohost, prostota, věcnost, rčení, vulgarismy, odstup od všech ideálů a jednoduchá čtyřverší.

 

Vliv díla:

Gellnerovy texty, podobně jako texty Šrámka či Dyka, byly zhudebněny a hrály se v kabaretech.

Další podobné materiály na webu: